Systemy pobierania próbek gleby, wody i żywności

W naszej ofercie znajdują się wiertnice PowerProbes AMS umożliwiające pracę w technologii bezpośredniego wciskania (Direct Push) oraz drążenia świdrem płuczkowym (hollowstem).

Systemy te są powszechnie stosowane w wielu gałęziach przemysłu, ze względu na swoją uniwersalność, stosunkowo niskie koszty i łatwość przemieszczania.

Montowane  na samochodach typu pick-up, przyczepach lub platformach samojezdnych umożliwiają pobór próbek gleby, gazów i wód gruntowych, jak również prowadzenie szerokiej gamy prac ekologicznych i geotechnicznych.

Systemy PowerProbes pozwalają na usyskanie próbek rdzeniowych lub dyskretnych. Połączenie technologii bezpośredniego wciskania z drążeniem świdrem płuczkowym pozwala na dużą wszechstronność zastosowań i zapewnia możliwość kompleksowej realizacji inwestycji złożonych prac polowych.

W porównaniu do metod konwencjonalnych, technologia AMS jest mniej pracochłonna, oferuje szybszy czas instalacji i generuje znacznie mniej odpadów, zapewnia szybsze i łatwiejsze czyszczenie oprzyrządowania i utrzymywania go we właściwym stanie technicznym.

Systemy PowerProbes mają mozliwość współpracy z systemami SPT (Standard Penetration Test), CPT (Cone Penetration Test).

 

 

POBIERZ KATALOG POWERPROBES 9100 ATV (jęz. angielski)

 

 

POBIERZ KATALOG POWERPROBES 9100 VTR (jęz. angielski)

 

 

 

POBIERZ KATALOG POWERPROBES 9300 SK (jęz. angielski)

 

 

POBIERZ KATALOG POWERPROBES 9500 VTR (jęz. angielski)

 

 

POBIERZ KATALOG POWERPROBES 9570 VTR (jęz. angielski)

 

 

POBIERZ KATALOG POWERPROBES 9700 VTR (jęz. angielski)

 

Interface Meter – miernik grubości warstwy węglowodorów z certyfikatem do pracy w miejscach zagrożonych wybuchem (ATEX).

 

Interface Meter – certyfikowany (ATEX) miernik do pracy w strefach zagrożonych wybuchem umożliwia wiarygodne, dokładne i bezpieczne wykrywanie i pomiar grubości warstw cieczy nierozpuszczalnych w wodzie, znajdujących się na jej powierzchni (LNAPL) lub znajdujących się na dnie (DNAPL). Miernik grubości warstwy jest bardzo łatwy w użyciu i dostarczany jest z torbą umożliwiającą jego przenoszenie.

Mierniki są certyfikowane do użycia w atmosferze potencjalnie wybuchowej, zgodnie z Dyrektywą ATEX 94/9/EC. Klasa urządzeń i kategoria: EX II 1 G. Stopień ochrony: Ex ia IIB T4 Ga. Wyłączną odpowiedzialnością użytkownika systemu jest określenie stopnia ochrony i wymaganej klasyfikacji urządzeń do użycia w konkretnym zastosowaniu.

Cechy i korzyści:

 • Bezpieczny do użycia w strefie 0
 • Dokładny pomiar
 • Łatwa obsługa
 • Lekki i przenośny
 • Uszczelniony panel elektroniki
 • Czujnik o małej średnicy
 • Sygnalizacja dźwiękowa i świetlna
 • Wytrzymała konstrukcja

Główne zastosowania:

 • Projekty remediacyjne
 • Zbiorniki z paliwem
 • Poszukiwania nafty

Kody produktów:

IM1.1-30 – z taśmą o długości 30 m

IM1.1-60 – z taśmą o długości 60 m

IM1.1-100 – z taśmą o długości 100 mStandard Dipmeter - Standardowy miernik poziomu wody

 

Seria mierników standardowych Standard Dipmeter jest zaprojektowana do prowadzenia rutynowych pomiarów poziomu wód gruntowych i odcieków. Sprawdzone w zastosowaniach przemysłowych mierniki są dostępne z taśmami o długościach 30 m, 60 m, 100 m. Lekka konstrukcja sprawia, że są łatwe w przenoszeniu. Mierniki standardowe są ekonomiczną opcją pomiaru poziomu wód do głębokości 100 m.

Cechy i korzyści:

 • Korzystny stosunek ceny do jakości
 • Przenośne
 • Łatwa obsługa i wiarygodne wyniki
 • Możliwość rozwiązywania problemów w terenie
 • Szerokie spektrum zastosowań
 • Sprawdzone w terenie

Główne zastosowania:

Pomiary poziomu wody i odcieków w studniach

  

Kody produktów:

DM2.1-30 – z taśmą o długości 30 m

DM2.1-60 – z taśmą o długości 60 m

DM2.1-100 – z taśmą o długości 100 m

Dłuższa taśma na zamówienie.

 

Dipmeter ATEX - mierniki o wysokiej dokładności z certyfikatem do pracy w strefach niebezpiecznych (ATEX) do pomiaru poziomu wód.

Mierniki o wysokiej dokładności z certyfikatem do pracy w strefach niebezpiecznych (ATEX) do pomiaru poziomu wód mogą być używane przy składowiskach materiałów niebezpiecznych, w przemyśle odkrywkowym i pracach remediacyjnych.

Certyfikowane mierniki Dipmeter ATEX to mierniki poziomu wody o wysokiej dokładności pomiaru, specjalnie zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach. Wszystkie oznaczenia na taśmie pomiarowej są pokryte warstwą odpornego na zużycie polietylenu. Mierniki ATEX Dipmeter są oferowane z taśmami o długościach: 30 m, 60 m, 100 m, 150 m i 200 m. Instrumenty pozwalają na pomiar poziomu wód o szerokim zakresie przewodności oraz w miejscach, gdzie następuje nagła zmiana poziomu.

Mierniki są certyfikowane do użycia w atmosferze potencjalnie wybuchowej, zgodnie z Dyrektywą ATEX 94/9/EC. Klasa urządzeń i kategoria: EX II 2 G. Stopień ochrony: Ex ia IIB T4 Gb. Zaleca się aby użytkownik miernika określił stopień ochrony i wymaganą klasyfikację urządzeń do użycia w konkretnym zastosowaniu.

Cechy i korzyści:

 • Bezpieczny do użycia w strefie 1
 • Długi okres użytkowania sprzętu
 • Zaprojektowany do użycia w trudnych warunkach
 • Szerokie spektrum zastosowań
 • Regulacja czułości
 • Łatwa obsługa
 • Dostarczany w przenośnej torbie

Główne zastosowania:

 • Monitoring składowisk
 • Monitoring wód gruntowych

Kody produktów:

DM1.1-30 – Dipmeter ATEX Version z taśmą o długości 30 m

DM1.1-60 – Dipmeter ATEX Version z taśmą o długości 60 m

DM1.1-100 – Dipmeter ATEX Version z taśmą o długości 100 m

DM1.1-150 – Dipmeter ATEX Version z taśmą o długości 150 m

DM1.1-200 – Dipmeter ATEX Version z taśmą o długości 200 m

 

Super Dipmeter – mierniki poziomu wód w środowiskach agresywnych (z opcją pomiaru temperatury).

  

Mierniki Super Dipmeter są specjalnie zaprojektowane do użycia w agresywnym i brudnym środowisku. Stalowa taśma mierników, z podziałką milimetrową, pokryta jest ochronną warstwą polietylenową. Czytelnie naniesione oznaczenia sprawiają, że wzrasta dokładność pomiaru poziomu wody w trudnych warunkach.

Cechy i korzyści:

 • Duży wybór długości taśmy
 • Podziałka w milimetrach
 • Odporna na uszkodzenie taśma
 • Regulowana czułość
 • Podniesiona dokładność odczytu
 • Trwałość
 • Opcja pomiaru temperatury (tylko model z taśmą 100 m)

Główne zastosowania:

 • Monitoring odcieków ze składowisk
 • Monitoring kondensatów
 • Monitoring poziomu w studniach
 • Monitoring poziomu wód gruntowych

Kody produktów:

DM3.1-100 – Super Dipmeter z taśmą o długości 100 m

DM3.1-200 – Super Dipmeter z taśmą o długości 200 m

DM3.1-300 – Super Dipmeter z taśmą o długości 300 m

DM3.1-100T – Super Dipmeter z taśmą o długości 100 m, z miernikiem temperatury

 

 

AMS jest jednym z największych dostawców sprzętu do badań środowiskowych, geotechnicznych i monitoringu oraz prac remediacyjnych.

Istotną częścią oferty są ręczne systemy pobiwerania próbek gleby i wody.

Oferta obejmuje:

Świdry glebowe: Świder standardowy, Świder standardowy wzmocniony, Świder do szlamu, Świder do szlamu wzmocniony, Świder do piasków, Świder do piasków wzmocniony, Świdry okienkowe, Świdry holenderskie, Świder wyrównujący, Świder torfowy, Świdry jednoczęściowe, Świdry jednoczęściowe do szlamu, Jednoczęściowe świdry okienkowe, Świdry teleskopowe, Świdry próbkujące, Trzyzwojowe świdry ślimakowe, Świdry ślimakowe, Świdry śrubowe do gleb skalistych.

Próbniki gleby: Standardowe próbniki gleby, Standardowe próbniki gleby – z podpórką, Próbnik gleby z wymienną końcówką, Próbniki nienaruszonej struktury gleby (SRP), Próbnik gleby SRP z wymienną końcówką, Próbniki SRP podwójnego zastosowania, Próbnik SRP podwójnego zastosowania z wymienną końcówką, Próbniki szczelinowe, Profilery darni, Próbniki szpadlowe, Próbnik wilgotności Browna, Próbniki sondujące, Przedłużane próbniki sondujące.

Próbniki rdzeniujące glebę: Świdry próbkujące, Próbniki rdzeniujące glebę, Rozkładane próbniki rdzeniujące glebę,  Wielostopniowy próbnik rdzeniujący glebę, ESS Core N’ OneTM – jednorazowe,  ESS Lock N' LoadTM – jednorazowe.

Łopaty i szufle: Szpadel drenarski Montana, Szpadel ze stali nierdzewnej, Szufle,  U-Dig-It.

Zestawy: Polowy zestaw świdra glebowego, Małe zestawy świdrów glebowych, Mini zestawy do pobierania próbek rdzeniowych, Zestawy podstawowe do pobierania próbek gleby, Zestawy do pobierania środowiskowych próbek gleby, Zestaw do klasyfikacji gleby, Zestawy do badania żyzności gleby, Zestawy świdrów ślimakowych, Zestawy świdrów płuczkowych, Zestaw szybkozłącznego świdra ślimakowego, Świdry jednoczęściowe, Świdry jednoczęściowe do szlamu, Jednoczęściowe świdry okienkowe, Świdry teleskopowe.

Próbkowanie gazów glebowych: Sondy oparów gazowych, Specjalistyczna końcówka do oparów gazowych, Końcówka Retract-A-Tip, Oryginalny zestaw sondy do oparów gazowych, Zestawy sondy do oparów gazowych - końcówki specjalistyczne, Zestawy sondy do oparów gazowych - z końcówkami specjalistycznymi i końcówką Retract-A-Tip, Zestaw podpłytowej sondy do oparów gazowych, System monitorowania podpłytowego, Zestaw podpłytowej sondy do oparów gazowych, Implanty do oparów gazowych, Implanty do oparów.

Próbkowanie szlamu i osadów: Próbniki szlamu i osadów, Próbniki szlamu / osadów, Wielosegmentowy próbnik szlamu, Zestaw wielosegmentowego próbnika szlamu / osadów, System próbkowania rozmokłego dna, Czerpaki denne, Czerpak Ekmana, Czerpak piasku / iłów.

Próbkowanie wód gruntowych i powierzchniowych: Czerpaki, Czerpaki ze stali nierdzewnej, Jednorazowe czerpaki ClearViewTM, Dyskretne próbniki płynów, Zestawy dyskretnego próbnika płynów z przewodem ręcznego sterowania.

 Akcesoria do ręcznego próbkowania: Rury, Rury z polimerów fluorowych, Rury z polietylenu, Tablice porównawcze koloru gleby, tablice geotechniczne i mierniki, Segregator z tablicami kolorów gleby wg Munsella, Przewodnik geotechniczny i tablice geotechniczne McCollough’a, Pompy próżniowe, Ręczne pompy próżniowe, Elektryczne pompy próżniowe, Uchwyty poprzeczne, Uchwyt poprzeczny Hammer Head, Grzechotkowe uchwyty poprzeczne, Uchwyty poprzeczne, Młotki przesuwne, Wymienne końcówki próbników, Wiertarki i akcesoria, Wiertarki, Akcesoria do wiertarek, Adaptery i złączki, Adaptery i złączki, Adaptery, Akcesoria do świdrów, Przedłużenia, Wyściółki, Zatyczki wyściółek, Wkładki zatyczek, Podnośniki do usuwania, Szczotki do czyszczenia, Przecinak do skał, Chwytaki rdzeniowe, Pokrowce na narzędzia, Klucze, Łyżka czyszcząca Iadho, Regulowany wspornik stóp, Wypychacze do wyjmowania gleby z próbników, Folia z polimerów fluorowych.

 

Pobierz SKRÓCONY KATALOG AMS

Pobierz PEŁNY KATALOG AMS (wersja anglojęzyczna)

 

TIGRET Sp. z o.o.

ul. Warszawska 27
02-495 Warszawa

+48 22 8670528/9

 

Rzetelna firna

© Tigret 2022
Wykonanie: Solmedia.pl