Metale śladowe (ciężkie) są zazwyczaj skoncentrowane w cieczach płuczki wytwarzanych w układach płukania gazu i kondensacie gazów spalinowych.

Zastosowania:

Metale w płuczce spalin

SRB w wodzie chłodzącej

ATP/toksyczność w wodzie chłodzącej

WWA w popiele

PCB w zanieczyszczonej ziemi

Nasza oferta produktów do metali śladowych obejmuje przenośne urządzenie MicroTrace PDV oraz dwa systemy działające w trybie ciągłym on-line: OVA7100 i OVA7100 Dual Cell. Przenośny przyrząd jest skutecznie używany do pobierania próbek punktowych lub jako opłacalny przyrząd laboratoryjny. OVA online mogą zapewnić skuteczne monitorowanie w czasie rzeczywistym, aby zapobiec przypadkowemu nielegalnemu uwolnieniu lub chronić wrażliwe procesy przetwarzania.

Nasza technologia jest solidna i niezawodna, może być obsługiwana przez techników w dowolnym miejscu na świecie i charakteryzuje się stosunkowo niskimi kosztami utrzymania. Przenośne, laboratoryjne i internetowe systemy cieszą się światową reputacją w zakresie jakości, niezawodności i łatwości użytkowania, umożliwiając klientom monitorowanie poziomów zanieczyszczeń, optymalizację procesów, minimalizację szkód dla środowiska i ochronę zdrowia pracowników i społeczności.

Rapid Assay®, Ensys, EnviroGard® Rapid Assay®, Ensys, EnviroGard® Rapid Assay®, Ensys, EnviroGard® – zestawy immunologiczne do wykrywania różnych zanieczyszczeń w glebie i wodzie:  PCB, BTEX (benzen, toluen, etylobenzen, ksylen), PAH (WWA), rakotwórcze PAH (cWWA), PCP, TNT, chlordan, DDT, atrazine, triazyny, 2,4-D, triclopyr, SRB, mikrocystyny.

QuickChek® SRB Immunoassay – reduktaza APS powszechna we wszystkich bakteriach redukujących siarczany (SRB)

MicroTrace PDV – przenośny monitor metali. Wykrywa ślady metali.

OVA7100 – monitor metali on-line. Wykrywa szeroką gamę metali. 

Luminultra ATP – zestawy testowe ATP 2-giej Generacji. Wykrywają całkowią liczbę bakterii (ATP).