Technologia Microtox firmy Modern Water jest dostępna jako oprzyrządowanie laboratoryjne, przenośne lub online, które oferuje opłacalne badania przesiewowe toksyczności ostrej nowych formulacji produktów, strumieni odpadów w trakcie procesu i oczyszczonych ścieków z produkcji środków farmaceutycznych i środków higieny osobistej. 

Testy firmy Xenometrix do badań przedklinicznych preparatów i ich zanieczyszczeń. 

Testy MARA i LumiMARA dla oceny ryzyka środowiskowego. 

Zastosowania:

Monitorowanie toksyczności ostrej dla:

Ocena ryzyka środowiskowego nowych receptur produktów

Charakterystyka strumieni odpadów w trakcie procesu, aby zapobiec zakłóceniom w oczyszczaniu biologicznym

Monitorowanie oczyszczonych ścieków w celu zapewnienia zgodności z przemysłową obróbką wstępną i zezwoleniem NPDES

Producent przemysłowy może wykorzystać Microtox, aby zapewnić, że jego zakład produkcyjny nie przyczynia się do zanieczyszczenia źródła punktowego niezgodnie z zezwoleniem Krajowego Systemu Eliminacji Zanieczyszczeń (NPDES), jak również z miejskimi programami przemysłowego oczyszczania wstępnego. Wyniki Microtox są porównywalne do zatwierdzonych przez EPA testów biologicznych dla organizmów wodnych. 

Microtox® LX – laboratoryjny luminometr toksyczności, który wykorzystuje bakterie bioluminescencyjne Microtox®. Wykrywa ostre związki toksyczne. 

Microtox® FX – przenośny luminometr toksyczności, który wykorzystuje bakterie bioluminescencyjne Microtox® lub odczynniki ATP. Wykrywa ostre związki toksyczne i ATP.

Microtox® CTM – miejscowy, ciągły monitor toksyczności, który wykorzystuje bakterie bioluminescencyjne Microtox®. Wykrywa ostre związki toksyczne. 

MARA – test chroniczny oceny ryzyka środowiskowego.

LumiMARA – test ostry oceny ryzyka środowiskowego.

Ames MPF – test oceny mutagenności. 

MicroAmes – zminiaturyzowany test oceny mutagenności.

NanoAmes – test oceny mutagenności na płytkach agarowych (dla małych ilości preparatu). 

UmuC Easy CS – test oceny genotoksyczności. 

XenoScreen YES/YAS i XenoScreen XL YES/YAS – testy oceny aktywności chormonalnej.

MoA – test mikrojąderkowy.

XTT/MTT – test cytotoksyczności.