• Badanie SARS-CoV-2 (COVID-19) w ściekach

  Terenowe i laboratoryjne testy umożliwiające badanie SARS-CoV-2 (COVID-19) w ściekach już w naszej dystrybucji.

 • Mikrobiologia w instalacjach

  Mikrobiologia w instalacjach przemysłowych i sieciach wodociągowych

 • Prewencja
  Prewencja

  Pozyskanie odpowiednio wcześnie informacji o zagrożeniu pozwala zmniejszyć jego skutki, przygotować i sprawnie poprowadzić działnia naprawcze i w efekcie zminieszyć koszty usunięcia lub redukcji zagrożenia. Nasze systemy wykrywają te zagrożenia, których nie widać w rutynowym monitoringu prowadzonym standardowymi metodami.  

 • Plany Bezpieczeństwa Wodnego

  Plany Bezpieczeństwa Wody są bardzo istotnym elementem oceny i minimalizacji ryzyka w przedsiębiorstwach dystrybucji wody do spożycia. Nasze systemy wspomagają procedury monitoringu krytycznych punktów zagrożeń.

 • Microtox CTM

  ON-LINE - światowy "Złoty Standard", system Microtox CTM do oceny toksyczności wody i jakości oczyszczonych ścieków metodą bioindykacyjną

 • Microtox LX

  Światowy standard w zakresie oceny toksyczności ścieków i substancji chemicznych  w nowej wersji

 • Microtox FX

  Microtox FX (dawniej DeltaTox) - światowy standard bioindykacyjnej oceny jakości wody do spożycia, wód używanych w procesach produkcyjnych i ścieków. Maksymalny poziom bezpieczeństwa.

 • Odoromierz Nasal Ranger

  Precyzyjny, terenowy pomiar odorów

   

 • YES_YAS

  Zestaw YES/YAS do oznaczania substancji aktywnych hormonalnie

 • Usługi

  Usługi oceny skażeń chemicznych (ocena toksyczności) i skażeń mikrobiologicznych (metoda ATP)

Zajmujemy się dystrybucją testów do przesiewowej i końcowej analizy substancji chemicznych i skażeń mikrobiologicznych oraz dostawą i serwisem dostarczanych urządzeń. W obszarze naszego działania znajdują się testy i systemy:

 • mikrobiologiczne do badania patogenów w żywności
 • bioindykacyjne do oceny toksyczności próbek środowiskowych
 • chemiczne do oceny olejów przemysłowych
 • mikrobiologiczne do oceny mutagenności, genotoksyczności i cytotoksyczności
 • do oceny higieny
 • do terenowej i laboratoryjnej analizy skażeń chemicznych
 • systemy pobierania próbek wody i gleby
 • oceny jakości i czystości powietrza
 • pomiaru odorów
 • ON-LINE do monitoringu jakości wody do spożycia i ścieków

dowiedz się więcej

TIGRET Sp. z o.o.

ul. Warszawska 27
02-495 Warszawa

+48 22 8670528/9

© Tigret 2024
Wykonanie: Solmedia.pl