Archiwum KWE/KKB

Szanowni Państwo,

 

VII Krajowa Konferencja Bioindykacyjna odbyła się we Wrocławiu, w dniach 31.05-02.06.2017 r.

Wszelkie informacje o konfefrencji są dostępne na stronie VII Krajowej Konferencji Bioindykacyjnej (www.bioindykator.pl).

V Krajowa Konferencja Bioindykacyjna odbyła się w Lublinie, w dniach 27-29.05.2015.

 

Nagrody:

Za najlepszą prezentację uczestnicy Konferencji uznali:

Ekotoksykologiczna ocena wpływu wybranych farmaceutyków przed i po procesie oczyszczania fotokatalitycznego na Vibrio fischeri (Microtox), Daphnia magna (Daphtoxkit F) wygłoszoną przez Bożenę Czech z Zakładu Chemii Środowiskowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Za najlepszy e-plakat uczestnicy Konferecnji uznali:

Ocena skuteczności remediacji gleb aktywowanymi biowęglami przy zastosowaniu testów ekotoksykologicznych wygłoszony przez Michała Kołtowskiego z Zakładu Chemii Środowiskowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Zdjęcia dostepne są pod linkiem

https://www.dropbox.com/sh/7owj4be2sz0aeei/AAAWWQciQcRRrn05e8-wOYTha?oref=e&n=222381793

Pobierz PROGRAM I STRESZCZENIA

Pobierz referat zamawiany OCENA JAKOŚCI I TOKSYCZNOŚCI ŚRODOWISKA Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK CHEMOMETRYCZNYCH - DR HAB ALEKSANDER ASTEL, PROF. AP

Pobierz referat zamawiany PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA W ROZTOCZAŃSKIM PARKU NARODOWYM - DR PRZEMYSŁAW STACHYRA

VI Krajowa Konferencja Bioindykacyjna odbyła się w Szczecinie, w dniach 20-22 kwietnia 2016 roku. 

Gospodarzem spotkania był Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Nagrody:

Za najlepszą prezentację uczestnicy Konferencji uznali:

Praktyczne zastosowanie testów toksyczności ostrej do szybkiej oceny stanu środowiska w działalności WIOŚ Katowice wygłoszoną przez Waldemara Dudę z WIOŚ Katowice, Delegatura w Częstochowie.

Za najlepszy e-plakat uczestnicy Konferencji uznali:

Ocena toksycznosci wody na różnych etapach uzdatniania przy zastosowaniu testu Microtoxwygłoszony przez Martę Pogorzelec z Zakładu Biologii Sanitarnej i Ekotechniki Politechniki Wrocławskiej.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Zdjęcia dostępne są pod linkiem:

http://www.dropbox.com/sh/h0iujnp6j63nh9p/AADyoI5LFSp2qZx3scngjwm4a?dl=0

Pobierz STRESZCZENIA KKB-6

Pobierz referat zamawiany: Allelochemikalia w oddziaływaniach pomiędzy organizmami - prof. Piotr Wieczorek

Pobierz referat zamawiany: Mikroorganizmy jako bioindykatory środowiskowe: od badań tradycyjnych do molekularnych - dr hab. Grażyna Płaza, prof IETU

Wszystkie informacje o konferencji są dostępne na stronie www.bioindykator.pl

IV Krajowa Konferencja Bioindykacyjna odbyła się w Olsztynie w dniach 28-30.05.2014.

 

Nagrody:

Za najlepszą prezentację uczestnicy Konferencji uznali:

Wpływ lotnych związków organicznych na aktywność mitochondriów komórek płuc z linii A549 wygłoszoną przez Milenę Chraniuk z Zakładu Toksyczności Środowiska, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Za najlepszy e-poster uczestnicy Konferencji uznali:

Ocena toksycznosci i mobilności metali ciężkich z osadów dennych przy wykorzystaniu baterii biotestów i ekstrakcji sekwencyjnej wygłoszony przez Agnieszkę Baran z Katedry Chemii Rolnej, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

 

Zdjęcia są do obejrzenia pod linkiem:

https://www.dropbox.com/sh/et41h9ebivo8mw6/AACQk4LseKkrXe0T6fcqbfrxa

 

Pobierz STRESZCZENIA PREZENTACJI

Pobierz STRESZCZENIA POSTERÓW

II KRAJOWE WARSZTATY EKOTOKSYKOLOGICZNE odbyły się w Konstantynowie Łódzkim w dniach 19-20.04.2012.

 

 

Pobierz STRESZCZENIA PREZENTACJI

Pobierz STRESZCZENIA POSTERÓW

 

Pobierz poster: Ocena ekotoksyczności odpadów poflotacyjnych zdeponowanych na składowisku Gilów i Żelazny MostBaran A., Śliwka M. – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kraków

Pobierz poster: Toksyczność gleb w rejonie odziaływania zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” w Bukownie - Baran A., Czech T., Wieczorek J. – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kraków

Pobierz poster: Ocena toksyczności zakwitu sinicowego powstałego w zbiorniku rekreacyjnym koło Lublina -Sierosławska A., Słowikowska E., Rymuszka A., Skowroński T. –Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin

Pobierz poster: Odpowiedź morfologiczno-biochemiczna rzęsy drobnej (Lemna minor L.) na działanie ciprofloksacyny Sikorski Ł., Adomas B., Nałęcz-Jawecki G., Piotrowicz-Cieślak A. I. – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn

Pobierz poster: Lemna minor L. jako bioindykator zanieczyszczeń herbicydowych wód Musiał M. T., Wujek B., Sadowski J. – Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Wrocław

Pobierz poster: Ocena toksycznego oddziaływania chlorku 1-heksylo-3-metyloimidazoliowego względem wybranych przedstawicieli flory i fauny Grabińska-Sota E., Arendarczyk A., Zgórska A – Politechnika Śląska, Gliwice

Pobierz poster: Ocena toksyczności wód Wisły w wybranych punktach pomiarowych w WarszawieObidoska G., Lichmira K. – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

Pobierz poster: Zastosowanie biotestów do oceny toksyczności wód w miejscu badawczym JaworznoPłaza G., Bubak A., Nałęcz-Jawecki G., Kwaśniewska J., Gzyl J., Grabowski J., Gzyl G., Trząski L. – Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice

Pobierz poster: Ocena kluczowych zagrożeń środowiskowych w miejscu badawczym w Jaworznie na podstawie rezultatów projektu FOKSGzyl J., Bubak A., Płaza G., Wcisło E., Krzyżak J., Gzyl G., Trząski L. - – Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice

Pobierz poster: Ocena jakości wód i osadów dennych zbiornika zaporowego w Goczałkowicach z wykorzystaniem biotestów Guzik J., Francikowski J., Nikiel A., Kłosok M., Michalczyk K., Augustyniak M., Łaszczyca P., Migula P. – Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice

Pobierz poster: Subletalne skutki wpływu farmaceutyków weterynaryjnych na organizmy gleboweKalka J., Marciocha D., Surmacz-Górska J., Turek-Szytow J. – Politechnika Śląska, Gliwice

Pobierz poster: Zastosowanie testu Daphtoxkit F magna™ do oceny toksyczności preparatu nanosrebra PVP-1000 Durkalec M., Opaliński S. – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław

Pobierz poster: Zastosowanie metod immunoenzymatycznych (ELISA) dla oceny zanieczyszczenia środowiska wodnego związkami dioksyn i PCBUrbaniak M., Kiedrzynska M., Mankiewicz-Boczek J., Zalewski M. – Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN, Łódź

Pobierz poster: Zastosowanie testu IQ-TOX do oceny toksyczności ekstraktów z osadów po Flotacji MiedziKrawczyńska M., Rybak J., Głuszczak J., - Politechnika Wrocławska, Wrocław

Pobierz poster: Ekotoksyczność wybranych oksymów w stosunku do skorupiaków Daphnia magnaKalinowski R., Chrzanowska E., Brytan M. – Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa

Pobierz poster: Testy ekotoksykologiczne jako niezbędne uzupełnienie monitoringu ścieków kanalizacji burzowejSzklarek S., Stolarska M., Zalewski M., Mankiewicz-Boczek J. – Uniwersytet Łódzki, Łódź

Pobierz poster: Ocena toksyczności nanocząstek ZnO i TiO2 w środowisku wodnymJośko I., Oleszczuk P. – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin

Pobierz poster: Określenie toksyczności ostrej odcieków ze składowiska odpadów komunalnychOleszczak A., Kuklińska K., Wolska L., Namieśnik J. – Politechnika Gdanska, Gdańsk

III Krajowe Warsztaty Ekotoksykologiczne odbyły się w Łodzi, 11-12.04.2013 roku.

 

 

Nagrody:

 

za najlepszą prezentację uczestnicy Warsztatów uznali: 

"Zalety i ograniczenia stosowania matematycznego modelowania w ocenie toksyczności mieszanin chemicznych związków" wygłoszoną przez Radosława Czernycha z Zakładu Toksykologii Środowiska Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;

 

za najlepsze postery uczestnicy Warsztatów uznali:

"Zastosowanie drożdży i Daphnia magna do oceny ekotoksyczności azoksystrobiny i karbendazymu" przedstawiony pzez Katarzynę Kucharską z Katedry Fitopatologii i Entomologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

"Dafnie w ocenie toksyczności detergentów" przedstawiony przez Michała Baciaka z katedry Toksykologii Środowiska Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

"Bateria biotestów w ocenie toksyczności glifosatu" przedstawiony przez Łukasza Sikorskiego z Katedry Toksykologii Środowiska Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

 

 

Pobierz STRESZCZENIA POSTERÓW

 

Pobierz STRESZCZENIA PREZENTACJI

 


TIGRET Sp. z o.o.

ul. Warszawska 27
02-495 Warszawa

+48 22 8670528/9

© Tigret 2024
Wykonanie: Solmedia.pl