2015 - KKB V

V Krajowa Konferencja Bioindykacyjna odbyła się w Lublinie, w dniach 27-29.05.2015.

 

Nagrody:

Za najlepszą prezentację uczestnicy Konferencji uznali:

Ekotoksykologiczna ocena wpływu wybranych farmaceutyków przed i po procesie oczyszczania fotokatalitycznego na Vibrio fischeri (Microtox), Daphnia magna (Daphtoxkit F) wygłoszoną przez Bożenę Czech z Zakładu Chemii Środowiskowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Za najlepszy e-plakat uczestnicy Konferecnji uznali:

Ocena skuteczności remediacji gleb aktywowanymi biowęglami przy zastosowaniu testów ekotoksykologicznych wygłoszony przez Michała Kołtowskiego z Zakładu Chemii Środowiskowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Zdjęcia dostepne są pod linkiem

https://www.dropbox.com/sh/7owj4be2sz0aeei/AAAWWQciQcRRrn05e8-wOYTha?oref=e&n=222381793

Pobierz PROGRAM I STRESZCZENIA

Pobierz referat zamawiany OCENA JAKOŚCI I TOKSYCZNOŚCI ŚRODOWISKA Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK CHEMOMETRYCZNYCH - DR HAB ALEKSANDER ASTEL, PROF. AP

Pobierz referat zamawiany PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA W ROZTOCZAŃSKIM PARKU NARODOWYM - DR PRZEMYSŁAW STACHYRA

TIGRET Sp. z o.o.

ul. Warszawska 27
02-495 Warszawa

+48 22 8670528/9

© Tigret 2023
Wykonanie: Solmedia.pl