2012 - KWE II

II KRAJOWE WARSZTATY EKOTOKSYKOLOGICZNE odbyły się w Konstantynowie Łódzkim w dniach 19-20.04.2012.

 

 

Pobierz STRESZCZENIA PREZENTACJI

Pobierz STRESZCZENIA POSTERÓW

 

Pobierz poster: Ocena ekotoksyczności odpadów poflotacyjnych zdeponowanych na składowisku Gilów i Żelazny MostBaran A., Śliwka M. – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kraków

Pobierz poster: Toksyczność gleb w rejonie odziaływania zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” w Bukownie - Baran A., Czech T., Wieczorek J. – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kraków

Pobierz poster: Ocena toksyczności zakwitu sinicowego powstałego w zbiorniku rekreacyjnym koło Lublina -Sierosławska A., Słowikowska E., Rymuszka A., Skowroński T. –Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin

Pobierz poster: Odpowiedź morfologiczno-biochemiczna rzęsy drobnej (Lemna minor L.) na działanie ciprofloksacyny Sikorski Ł., Adomas B., Nałęcz-Jawecki G., Piotrowicz-Cieślak A. I. – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn

Pobierz poster: Lemna minor L. jako bioindykator zanieczyszczeń herbicydowych wód Musiał M. T., Wujek B., Sadowski J. – Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Wrocław

Pobierz poster: Ocena toksycznego oddziaływania chlorku 1-heksylo-3-metyloimidazoliowego względem wybranych przedstawicieli flory i fauny Grabińska-Sota E., Arendarczyk A., Zgórska A – Politechnika Śląska, Gliwice

Pobierz poster: Ocena toksyczności wód Wisły w wybranych punktach pomiarowych w WarszawieObidoska G., Lichmira K. – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

Pobierz poster: Zastosowanie biotestów do oceny toksyczności wód w miejscu badawczym JaworznoPłaza G., Bubak A., Nałęcz-Jawecki G., Kwaśniewska J., Gzyl J., Grabowski J., Gzyl G., Trząski L. – Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice

Pobierz poster: Ocena kluczowych zagrożeń środowiskowych w miejscu badawczym w Jaworznie na podstawie rezultatów projektu FOKSGzyl J., Bubak A., Płaza G., Wcisło E., Krzyżak J., Gzyl G., Trząski L. - – Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice

Pobierz poster: Ocena jakości wód i osadów dennych zbiornika zaporowego w Goczałkowicach z wykorzystaniem biotestów Guzik J., Francikowski J., Nikiel A., Kłosok M., Michalczyk K., Augustyniak M., Łaszczyca P., Migula P. – Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice

Pobierz poster: Subletalne skutki wpływu farmaceutyków weterynaryjnych na organizmy gleboweKalka J., Marciocha D., Surmacz-Górska J., Turek-Szytow J. – Politechnika Śląska, Gliwice

Pobierz poster: Zastosowanie testu Daphtoxkit F magna™ do oceny toksyczności preparatu nanosrebra PVP-1000 Durkalec M., Opaliński S. – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław

Pobierz poster: Zastosowanie metod immunoenzymatycznych (ELISA) dla oceny zanieczyszczenia środowiska wodnego związkami dioksyn i PCBUrbaniak M., Kiedrzynska M., Mankiewicz-Boczek J., Zalewski M. – Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN, Łódź

Pobierz poster: Zastosowanie testu IQ-TOX do oceny toksyczności ekstraktów z osadów po Flotacji MiedziKrawczyńska M., Rybak J., Głuszczak J., - Politechnika Wrocławska, Wrocław

Pobierz poster: Ekotoksyczność wybranych oksymów w stosunku do skorupiaków Daphnia magnaKalinowski R., Chrzanowska E., Brytan M. – Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa

Pobierz poster: Testy ekotoksykologiczne jako niezbędne uzupełnienie monitoringu ścieków kanalizacji burzowejSzklarek S., Stolarska M., Zalewski M., Mankiewicz-Boczek J. – Uniwersytet Łódzki, Łódź

Pobierz poster: Ocena toksyczności nanocząstek ZnO i TiO2 w środowisku wodnymJośko I., Oleszczuk P. – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin

Pobierz poster: Określenie toksyczności ostrej odcieków ze składowiska odpadów komunalnychOleszczak A., Kuklińska K., Wolska L., Namieśnik J. – Politechnika Gdanska, Gdańsk

TIGRET Sp. z o.o.

ul. Warszawska 27
02-495 Warszawa

+48 22 8670528/9

© Tigret 2023
Wykonanie: Solmedia.pl