Zgodność z przepisami kieruje testami przeprowadzanymi w większości oczyszczalni ścieków, aby pomóc zrozumieć proces, w jakim oczyszczalnia wpływa na końcowy strumień ścieków odprowadzany do systemu kanalizacyjnego, wtórnego systemu oczyszczania, rzeki lub innego akwenu.

Zastosowania:

Toksyczność dopływu i odpływu

Metale śladowe w dopływie i odpływie

Modern Water oferuje technologię Microtox do oceny przemysłowego oczyszczania wstępnego, zapewnienia kontroli procesu i utrzymania zgodności z pozwoleniami na zrzut.

Metody badawcze są odpowiednie do scharakteryzowania toksyczności odpadów przewożonych ciężarówkami i ścieków. Microtox jest użytecznym predyktorem w strategii oczyszczania przychodzących strumieni odpadów.

Metale śladowe (ciężkie) mogą przedostawać się do miejskich systemów ściekowych z wielu procesów przemysłowych oraz z kanalizacji powierzchniowej. Metale te mogą mieć potencjalny wpływ na procesy biologicznego oczyszczania, hamować fermentację lub uniemożliwiać wykorzystanie osadów jako nawozu. Oferta produktów do metali śladowych obejmuje przenośne urządzenie MicroTrace PDV oraz dwa systemy działające w trybie ciągłym on-line: OVA7100 i OVA7100 Dual Cell. Technologia jest solidna i niezawodna, może być obsługiwana przez techników w dowolnym miejscu na świecie i charakteryzuje się stosunkowo niskimi kosztami utrzymania. Przenośne, laboratoryjne i internetowe systemy cieszą się światową reputacją w zakresie jakości, niezawodności i łatwości użytkowania, umożliwiając klientom monitorowanie poziomów zanieczyszczeń, optymalizację procesów, minimalizację szkód dla środowiska i ochronę zdrowia pracowników i społeczności.

Microtox® LX – laboratoryjny luminometr toksyczności, który wykorzystuje bakterie bioluminescencyjne Microtox®. Wykrywa ostre związki toksyczne.

Microtox® FX – przenośny luminometr toksyczności, który wykorzystuje bakterie bioluminescencyjne Microtox® lub odczynniki ATP. Wykrywa ostre związki toksyczne i ATP.

Microtox® CTM – miejscowy, ciągły monitor toksyczności, który wykorzystuje bakterie bioluminescencyjne Microtox®. Wykrywa ostre związki toksyczne.

Toxkit – pakiety do oceny toksyczności. Wykrywa ostre i chroniczne związki toksyczne. 

ATP Luminultra – ATP 2-giej Generacji. Wykrywa sumę żywej biomasy (ATP).

MicroTrace PDV – przenośny monitor metali. Wykrywa metale w wodzie i ściekach.

OVA7100 – monitor metali on-line. Wykrywa szeroką gamę metali w wodzie i ściekach.