WWA

Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych jest drogie i czasochłonne. Przy dużej liczbie próbek, alternatywą jest system RaPID Assay, który jest najdokładniejszym systemem immunoenzymatycznym dostępnym na rynku, dając wynik sumy WWA obecnych w próbce. Poziom i jakość oznaczenia są zbliżone do oznaczeń wykonywanych metodami GC. W systemie tym wykorzystywane są przeciwciała z przyczepionymi cząstkami paramagnetycznymi, tak, że reakcja zachodzi w całej objętości próbki, dając najniższy możliwy do osiągnięcia poziom detekcji oraz znakomitą jakość i powtarzalność wyniku. Przy oznaczaniu z gleby konieczne jest zastosowanie zestawów do ekstrakcji.

 

Pobierz KATALOG RAPID ASSAY PAH (JĘZ. ANGIELSKI)

 

TIGRET Sp. z o.o.

ul. Warszawska 27
02-495 Warszawa

+48 22 8670528/9

© Tigret 2023
Wykonanie: Solmedia.pl