Toksykologia środowiskowa i substancji chemicznych

Dla ułatwienia korzystania z pakkietów TOXKIT, zapraszamy do pobrania Listy produktów TOXKIT.

Pobierz TOXKIT LISTA PRODUKTÓW 2023

 

Microtox – jak technologia Microtox dostarcza szybkie i bardzo dokładne wyniki

 Microtox LX LR

Techniki biologicznego monitoringu odgrywają coraz ważniejszą rolę w ocenie toksyczności ostrej. Bakterie bioluminescencyjne jako bioindykatory są używane od ponad 30 lat. Modern Water rozwinął technologię Microtox aby pokonać ograniczenia analiz z konwencjonalnymi oznaczeniami toksyczności. Z powodów: łatwości oznaczania, szybkości, ekonomiki, wygody i powtarzalności, Microtox stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych biooznaczeń na świecie. W odróżnieniu do konwencjonalnych testów, które mogą trwać nawet 96 godzin i wymagają manualnego zliczania, Microtox pozwala uzyskać wyniki w czasie krótszym niż 1 godzina.

System Microtox używa własnego szczepu bakterii bioluminescencyjnych Alivibrio fischeri. Podczas ekspozycji na substancję lub próbkę zawierającą toksyczne składniki, luminometr Microtox LX mierzy zmiany ilości światła produkowanego przez bakterie. Im większa redukcja światła emitowanego przez bakterie, tym większa toksyczność próbki. Miernik światła używany w modelu LX został specjalnie zaprojektowany do użycia z bakteriami bioluminescencyjnymi Modern Water.

Wysoka korelacja wyników z konwencjonalnymi biotestami toksyczności

Liczne niezależne opracowania wykazały, że wyniki testu toksyczności Microtox demonstrują wysoki stopień korelacji z wynikami konwencjonalnych biotestów wykonywanych na rybach, dafniach czy krewetkach. W efekcie, oczyszczalnie ścieków wykorzystują test toksyczności ostrej Microtox, aby pomóc zapewnić zgodność z posiadanymi zezwoleniami, mierząc toksyczność na wejściu, określając wydajność oczyszczania w oczyszczalniach przemysłowych i komunalnych, i monitorując proces od surowego ścieku wprowadzanego do wypuszczanego ścieku oczyszczonego.

Nowy Microtox LX to następna generacja laboratoryjnego analizatora toksyczności ostrej. Ten nowy analizator rozszerza sprawdzoną technologię Modelu 500 o cechy ułatwiające badanie w wymagających obszarach wody do spożycia, przemyśle i pomiarach jakości ścieków.

ZASADNICZE KORZYŚCI

 • Biologiczny system wczesnego ostrzegania czuły na ponad 2700 substancji i związków chemicznych, umożliwia ochronę dostaw wody do spożycia przed przypadkowym lub celowym skażeniem.
 • Wyniki wykazują wysoką korelację z innym szeroko akceptowanymi testami toksyczności pomagającymi uzyskać zgodność z obowiązującymi przepisami i dopuszczalnymi wartościami w ocenie jakości ścieków.
 • Wiarygodność – liczne niezależne opracowania naukowe udokumentowały przydatność Microtox jako efektywnego narzędzia do przesiewowej oceny toksyczności w szerokim zakresie zastosowań.
 • Podwyższona czułość – użycie fotopowielacza o lepszych parametrach w całym dynamicznym zakresie pomiarowym podnosi czułość instrumentu.
 • Szybkie, wiarygodne i powtarzalne wyniki – wyniki uzyskiwane w czasie tylko 15 minut po wstępnym przygotowaniu próbki.
 • Nowa funkcja automatycznej korekcji koloru próbki opracowuje wyniki badań uwzględniając kolor i mętność próbki.
 • Aktywnie chłodzone dołki: próbek i odczytowy, umożliwiają dokładniejsze i spójne odczyty.
 • Ekonomiczny – niedrogie testy toksyczności, które wymagają małej objętości próbek.

Produkowany w systemie jakości ISO 13485 z pełnym udokumentowaniem łańcucha dostaw.

Przez ponad 30 lat technologia Microtox Modern Water zapewniała laboratoriom wiarygodną i niedrogą metodę stosowaną do ochrony dostaw wody do spożycia, zapewnienia zgodności z obowiązującym przepisami i prowadzenia badań. Nowy Microtox LX został zbudowany w oparciu o założenie i ze świadomością, że należy do najbardziej wiarygodnych technologii przemysłowych w ocenie toksyczności.

Zastosowania

Zakłady wodociągowe

 • Monitoring przypadkowych lub celowych skażeń
 • Zapewnienie wystarczająco wczesnego ostrzegania dla podjęcia działań
 • Szybkie wyniki i możliwości potwierdzania
 • Sprawdzanie jakości wody na ujęciu
 • Sprawdzanie jakości wody na kolejnych etapach uzdatniania
 • Sprawdzanie jakości wody uzdatnionej przed wprowadzeniem do sieci
 • Sprawdzanie jakości systemu dystrybucji

Oczyszczalnie ścieków

Jako część programu wstępnego oczyszczania, system umożliwia:

 • Regulację ilości skażonych ścieków wprowadzanych na instalację
 • Płynne zarządzanie działaniem
 • Zmniejszenie liczby niepożądanych zdarzeń
 • Utrzymywanie dobrych parametrów jakościowych
 • Oszczędności technologiczne i procesowe
 • Generowanie dochodu w przypadku dostaw szczególnie toksycznych ścieków

Podniesienie wydajności

 • Nieprzewidziane wyłączenia
 • Uszkodzenia/zniszczenia części biologicznej oczyszczalni
 • Zakłócenia działania
 • Wzrost kosztów podawanych związków chemicznych

Microtox jest używany dla wielu aplikacji w różnych gałęziach przemysłu:

 • Płyny i szlamy wiertnicze
 • Górnictwo
 • Ścieki przemysłowe
 • Procesy przemysłowe
 • Wody słone i słonawe
 • Produkty medyczne i farmaceutyczne
 • Opakowania
 • Środki ochrony osobistej
 • Osady
 • Wody opadowe
 • Materiały stałe
 • Wody procesowe w przemyśle żywczym

Pobierz KATALOG MICROTOX LX

Pobierz MSDS AZF686011 Microtox Diluent 

Pobierz MSDS AZF686016 i AZF686028 Microtox Reconstitution 

Pobierz MSDS AZF686018A Microtox Acute

Pobierz MSDS AZF686019 Microtox Osmotic Adjusting Solution

Pobierz MSDS AZF686030 Microtox FDB Diluent

Pobierz MSDS AZF686300 Microtox SOLO

Poberz MSDS AZF686121 Microtox Solid Phase Test Diluent

DUCKWEED TOXKIT - 72-godzinny praktyczny mikrobiotest oceny toksyczności czystych substancji, ścieków, wód powierzchniowych i głebinowych.

Zestawy DUCKWEED TOXKIT zawierają wszystkie elementy do przeprowadzenia 2 (dwóch) testów badania hamowania wzrostu Spirodela polyrhiza, w 48 dołkowej mikropłytce, w 5 stężeniach, każde w 8 powtórzeniach. Łatwe wykonanie testu i szczegółowa instrukcja z rysunkami dołączona do testu sprawiają, że można wykonać procedury znajdowania zakresu testu jak i test końcowy. Organizmy testowe są składnikiem zestawu, w postaci pąków przetrwanych (turionów), które mogą być przechowywane przez kilkanaście miesięcy i na żądanie ożywiane i gotowe do użycia. Test jest zgodny z ISO 20227.  

Kryteria prowadzenia testu

Mikrobiotest DUCKWEED TOXKIT pozwala w ciągu 72 godzin ocenić hamowanie wzrostu pierwszych liści roślin po 3 dniach ekspozycji na serię rozcieńczeń substancji toksycznej, z obliczeniem 72hEC50. Wzrost jest określany poprzez pomiar powierzchni pierwszych liści w czasach t0h i t72h, przy użyciu programu do analizy obrazu.

Pobierz KATALOG TESTU DUCKWEED TOXKIT

Pobierz PROCEDURA TESTU SPIRODELA - ZDJĘCIA + OPIS

W wielu sytuacjach istnieje potrzeba prowadzenia rutynowego, szybkiego, przesiewowego i niedrogiego monitoringu oceny skażeń chemicznych (ocena toksyczności) i skażeń mikrobiologicznych (ocena ATP) wód. Należą do nich zdarzenia awarii sieci wodociągowych, uruchamianie studni, weryfikacja jakości pracy filtrów, monitoring wód, które nie stanowią zbiorników wykorzystywanych do pozyskiwania wody do spożycia (np. akweny rekreacyjne bądź stanowiące element architektury krajobrazu, itp.) lub wód używanych w procesach przemysłowych, zarówno przed ich wykorzystaniem jak i po zakończeniu procesu produkcyjnego (ocena jakości wody na początku procesu oraz po jego zakończeniu w celu przygotowania oczyszczalni, ochrona instalacji przemysłowych, itp.).

Do tych zastosowań znakomicie nadaje się zestaw Toxi-Screening / ATP.

Charakteryzuje się mniejszą czułością niż systemy Microtox i DeltaTox, używane do oceny wody do spożycia, jednakże w zupełności wystarczającą dla potrzeb takiego monitoringu. Umożliwia zarówno ocenę jakości mikrobiologicznej (metoda ATP) jak i jakości chemicznej (ocena toksyczności) badanej próbki.


Pobierz KATALOG PD-20

XenoScreen YES/YAS i XenoScreen XL YES/YAS Endocrine Disruptor Assay

Zestawy testowe o wysokiej czułości, łaczące metody YES (estrogen) i YAS (androgen), do szybkiego oznaczania substancji aktywnych hormonalnie w środowisku, kosmetykach i produktach chemicznych.

Substancje aktywne hormonalnie są związkami, które mogą ingerować w dokrewny (endokrynny) system organizmu i wywoływać zaburzenia rozwoju, reprodukcji, efekty neurologiczne i immunologiczne w organizmie.

 

Cechy testu:

Umożliwia identyfikację zarówno właściwości aktywujących (agonistycznych), jak i hamujących (antagonistycznych) w badanych próbkach wód powierzchniowych, ścieków, ekstraktów wodnych i wyciągów chemicznych.

Wysoka czułość testów (przykladowe związki): 

17best-Estradiol: 

XenoScreen 1,8 x 10-11 M

XenoScreen XL 4,2 x 10-12 M

Dihydrotestosterone: 

XenoScreen 4,0 x 10-10 M

XenoiScreen XL 2,1 x 10-10 M

Standaryzowana procedura ze szczegółową instrukcją "krok po kroku" prowadzącą operatora przez kolejne etapy testu.

Wyniki w 48 godzin (XenoScreen) lub w 18 godzin (XenoScreen XL)

Czas pracy nad testem: tylko 1 godzina.

96 punktów pomiarowych dla każdego YES i YAS; sugerowana konfiguracja umożliwia analizę 2 próbek w powtórzeniu, w 7 rozcieńczeniach, wykrywania właściwości agonistycznych i antagonistycznych, z kontrolą pozytywną i kontrolą rozpuszczalnika, 2 standardowymi krzywymi z i bez rozpuszczalnika. Dostępnych wiele innych konfiguracji testu.

Minimalna objętość próbki: tylko 90 μl.

Liczba próbek możliwych do wykonania z jednego zestawu, w pełnej procedurze:

XenoScreen - 5 próbek, XenoScreen XL - 4 próbki

 

Dla potrzeb wykonania procedury testowej potrzebny jest inkubator mikropłytek z wytrząsaniem obrotowym (amplituda około 3 mm, 100-150 obr/min) oraz fotometr do odczytu mikropłytek 96-dołkowych na długości fali 570 nm i 690 nm. Oba urządzenia są w naszej ofercie i są prezentowane poniżej.

 

Pobierz KATALOG: ZESTAW YES/YAS ENDOCRINE DISRUPTOR ASSAY

Pobierz PORÓWNANIE YES/YAS Z YES/YAS XL

Pobierz KATALOG INKUBATORA MIKROPŁYTEK MB100-4A

Pobierz KATALOG FOTOMETRU CHRO-MATE - STRONA 22

System MARA (Microbial Assay for Risc Assessment) jest mikrobiologicznym oznaczeniem toksyczności i oceny ryzyka. Służy do wykonania badania toksyczności, a także do uzyskania unikalnej informacji (fingerprint) o toksycznym działaniu substancji chemicznych i próbek środowiskowych.

Aktywność substancji trujących/próbek jest mierzona na podstawie rozwoju szczepów bakteryjnych w obecności badanej substancji chemicznej/próbki. Rozwój szczepów bakteryjnych jest zależny od redukcji barwnika redukcyjnego. W wyniku redukcji powstaje nierozpuszczalny związek chemiczny (w kolorze czerwonym), który wytrąca się na komórkach mikrobowych w postaci osadu zalegającego w studzienkach. Obraz płytki uzyskuje się za pomocą skanera płaskiego (ze szklaną szybą). Obraz jest następnie analizowany za pomocą specjalnego oprogramowania MARA, określającego poziom toksyczności.

 

LumiMARA jest wielogatunkowym testem wykorzystującym 11 bioluminescencyjnych szczepów bakterii (9 słonowodnych i 2 słodkowodne). Test LumiMARA wykorzystuje bakterie z naturalną luminescencją, pochodzących z różnych środowisk. Gdy bakterie te zostaną wystawione na działanie toksycznego środowiska, następuje spadek luminescencji. Poziom toksyczności jest określany poprzez pomiar stopnia spadku intensywności światła.

LumiMARA jest „baterią testów w jednym teście” i może być używany do oceny toksyczności zarówno próbek wodnych jak i glebowych.

Wyniki w teście LumiMARA są obliczane w postaci wartości EC50 dla każdego szczepu oddzielnie. Połączona, zintegrowana ocena wartości dla wszystkich 11 szczepów pozwala uzyskać średnią wartość EC50 dla całego oznaczenia i jednocześnie uzyskać unikalny obraz rozkładu wyniku toksyczności (tzw. Fingerprint).

System MARA może być wykorzystywany przy implementacji Ramowej Dyrektywy Wodnej.

 

Pobierz VIDEO PREZENTACJA MARA I LUMIMARA

Pobierz KATALOG MARA

Pobierz KATALOG LumiMARA

Pobierz LISTA PRODUKTÓW MARA

Pobierz PUBLIKACJA GABRIELSON ET AL 2002 MARA

Pobierz PUBLIKACJA GABRIELSON ET AL 2003 MARA

Pobierz PUBLIKACJA GABRIELSON ET AL 2004 MARA

Pobierz PUBLIKACJA KUHN ET AL 2004 PATTERN RECOG

Pobierz PUBLIKACJA MARA (WFD) WATER FRAME DIRECTIVE PAPER

Pobierz PUBLIKACJA SANTOS ET AL 2009 NP SEDIMENT TOXICITY

Pobierz PUBLIKACJA BIOSOLIDS CONFPAPER 2006

  

W 2008 roku, część użytkowników systemów Microtox, DeltaTox oraz innych systemów pracujących w oparciu o bakterie luminescencyjne wzięła udział w I porównaniu międzylaboratoryjnym organizowanym przez naszą firmę. Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

Międzynarodowe porównania międzylaboratoryjne są organizowane średnio co dwa lata. Ich wyniki można znaleźć w internecie.

 

Pobierz INTERKALIBRACJA - VIBRIO - RAPORT 2008

 

  

Ze względu na ogromną liczbę publikacji opartych na systemie Microtox, producent zaprzestał ich ewidencjonowania w 2002 roku. Na chwilę obecną największą bazą jest zdecydowanie Internet. Jednakże załączamy plik pokazujący wybrane publikacje, które ukazały się do 2006 roku.

 

Pobierz BIBLIOGRAFIA MICROTOX

 

 

 

Ochrona wody do spożycia oraz ocena jej jakości są kluczowymi elementami działania przedsiębiorstw wodociągowych, producentów napojów oraz przemysłu spożywczego.

Dynamiczny rozwój technologii pomiarowych wykorzystujących mikroorganizmy pozwolił na wpowadzenie metod bioindykacyjnych do grupy rutynowych analiz dla potrzeb oceny jakości wody do spożycia oraz wykorzystywanych w celach technologicznych.

W naszej ofercie znajduje się kilka systemów bioindykacycjnych pracujących w trybie pomiaru punktowego (w laboratorium lub w terenie) lub w układzie ON-LINE.

Poniżej przedstawiamy 3 systemy bioindykacyjne służące do realizacji pomiarów punktowych:

1. System DeltaTox/Microtox - tzw. Złoty Standard w zakresie oceny skażeń chemicznych i mikrobiologicznych, oferujący najwyższe parametry pomiarowe i najlepszą jakość wyników.

2. System Toxi-Screening/ATP - znakomite rozwiązanie dla potrzeb monitoringu technologicznego w terenie.

3. System RAPIDTOXKIT F - najczulszy system wykrywający skażenia chemiczne.

 

 

System DeltaTox/Microtox

 

     

 

Zarządzanie odpowiedzialnością

Ze względu na doskonałe parametry pomiarowe, zwalidowane działanie w ponad 2700 laboratoriach na świecie systemy te nadają się znakomicie do zastosowań w ocenie wody do spożycia dla przedsiębiostw wodociągowych, przemysłu spożywczego i innych podobnych zastosowań.

Technologia Microtox-DeltaTox została uznana przez rząd USA jako produkt zabezpieczający przed atakami terrorystycznymi. Technologia ta zyskała miano "Złotego Standardu" i stanowi punkt odniesienia dla innych rozwiązań pracujących w oparciu o bakterie lub inne organizmy.

Skażenia chemiczne: 2800 przebadanych substancji

Microtox ® i Deltatox ® do monitorowania wody pitnej wykrywają ponad 2800 naturalnych i syntetycznych substancji, takich jak:

 • pestycydy / herbicydy
 • chemikalia przemysłowe
 • synergiczny efekt interakcji chemicznych

Chroń swoje zasoby wodne przed obecnością toksycznych związków chemicznych oraz ewentualnemu skażeniu umyślnemu.

Skażenia mikrobiologiczne: ATP

System DeltaTox ® ma również możliwość oceny ilościowej skażenia mikrobiologicznego przy użyciu metody ATP. Próg pomiarowy systemu należy do najlepszych dostepnych na rynku i wynosi tylko 100 jtk/ml.

Oznaczenie wykrywa obecność sumy żywej biomasy, a po przefiltrowaniu próbki jest możliwość oceny skażenia wynikającego tylko z obecności bakterii.

 

Szybkie wyniki

Technologia Microtox ® oferuje powtarzalne i szybkie wyniki w kilka minut, zapewniając ostrzeżenia w czasie rzeczywistym. Wykrywa ona wzrost toksyczności w ciągu 5-30 minut przy użyciu analizatora Microtox i 5-20 minut przy użyciu analizatora Deltatox. Ponadto, badanie wymaga znacznie mniej wysiłku i mniejszych szkoleń niż w innych ocenach biologicznych. Wyniki pomiarów ATP dostepne są po około 2 minutach.

 

Referencje

Na świecie pracuje ponad 2400 systemów Microtox® i ponad 300 DeltaTox®. W Polsce zainstalowanych jest 20 analizatorów Microtox® i 7 DeltaTox®.

Oba analizatory przeszły pozytywnie testy weyfikacyjne pod kątem przydatności do oceny wody do spożycia. Testy te były przeprowadzone w ramach weryfikacji technologii środowiskowych przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA). 

System Microtox®/DeltaTox® jest używany przez armię amerykańską.

 

Pobierz KATALOG MICROTOX/DELTATOX DLA WODY DO SPOŻYCIA

Pobierz KATALOG MICROTOX ACUTE - TEST OSTRY

Pobierz KATALOG DELTATOX II

Pobierz APROBATA RZĄDU USA DLA MICROTOX/DELTATOX (TŁUMACZENIE PRZYSIĘGŁE)

 

System Toxi-Screening/ATP

W wielu sytuacjach istnieje potrzeba prowadzenia rutynowego, przesiewiwego i niedrogiego monitoringu oceny toksykologicznej i mikrobiologicznej wód. Należą do nich zdarzenia awarii sieci wodociągowych, uruchamianie studni, weryfikacja jakości pracy filtrów, monitoring wód, które nie stanowią zbiorników wykorzystywanych do pozyskiwania wody do spożycia (np. akweny rekreacyjne bądź stanowiące element architektury krajobrazu, itp.) lub wód używanych w procesach przemysłowych, zarówno przed ich wykozystaniem jak i po zakończeniu procesu produkcyjnego (ocena jakości wody na początku procesu oraz po jego zakończeniu w celu przygotowania oczyszczalni, ochrona instalacji przemysłowych, itp.).

Do tych zastosowań znakomicie nadaje się zestaw Toxi-Screening / ATP.

Charakteryzuje się znacznie mniejszą czułością niż systemy Microtox i DeltaTox, używane do oceny wody do spożycia, jednakże w zupełności wystarczającą dla potrzeb takiego monitoringu. Umożliwia zarówno ocenę jakości mikrobiologicznej (metoda ATP) jak i jakości chemicznej (ocena toksyczności) badanej próbki.

Pobierz KATALOG PD-20

 

System RAPIDTOXKIT F

W ramach weryfikacji technologii śodowiskowych wykonanych pzez EPA, przebadano również system RAPIDTOXKITTM.   Badania dowiodły, że system ten wykył wszystkie podane toksyny na poziomach mniejszych od dawek śmiertelnych dla człowieka. Obecnie jest to jeden z najczulszych dostepnych systemów do badania wody do spożycia.


Pobierz KATALOG RAPIDTOXKIT F

 

  

 

Technologia Microtox przeznaczona jest dla:

 

 • zapewnienia bezpieczeństwa pracy oczyszczalni
 • profilaktycznego wskazywania toksycznych wartości przez określenie "trudnych do oczyszczenia" przychodzących strumieni ścieków,
 • pomocy w diagnostyce problemu ścieków komunalnych i z obiektów przemysłowych

 

Ponadto technologia Microtox jest normą ASTM: Metoda określania toksyczności odpadów płynnych przed i po biologicznym oczyszczaniu. Zaufaj Microtox ® i ogranicz możliwości złamania zezwoleń z powodu naruszenia rozładowywania nieodpowiednio oczyszczonych ścieków.

 

 

 

Poziom wiedzy

Od 1979 roku, oczyszczalnie ścieków wykorzystują Microtox ® w celu oznaczenia toksyczności ostrej, w celu:
 • pomocy w zapewnieniu zgodności z dopuszczalnymi limitami toksyczności
 • oceny toksyczności napływających strumieni ścieków
 • określenia skuteczności oczyszczania w przemysłowych i komunalnych oczyszczalniach ścieków
 • monitorowania procesów przetwarzania surowców napływających do końcowego oczyszczania

 

Dzięki zaawansowanej technologii, Microtox ® jest łatwy w obsłudze i wymaga minimalnego szkolenia dla doświadczonych analityków. Zapewniamy szkolenie dla przedstawicieli użytkownika.

W terenie lub w laboratorium

 

Technologia Microtox oferuje elastyczność i wygodę, umożliwiając badanie próbek w warunkach polowych lub w laboratorium:

 

 • ·         Microtox Analyzer ® jest jednostką laboratoryjną pozwalającą na uzyskanie wyników w 5-30 minut
 • ·         Deltatox II ® jest jednostką przenośną pozwalającą na uzyskanie wyników w 5-20 minut

 

Pobierz KATALOG MICROTOX ACUTE - TEST OSTRY

Pobierz KATALOG DELTATOX

Pobierz MICROTOX/DELTATOX DLA OCZYSZCZALNI

Pobierz MICROTOX - DZIAŁANIA PUBLICZNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Pobierz MICROTOX - REDUKCJA TOKSYCZNOŚCI ŚCIEKÓW - PRZEWODNIK

Pobierz OPINIA PRAWNA STOSOWANIA MICROTOX W PUBLICZNYCH OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW DLA CELÓW NALICZANIA OPŁAT

Microtox LX LR     MG 3708 Edit

 

W celu łatwiejszego poruszania się po systemie Microtox LX / Microtox FX (dawna nazwa DeltaTox) przedstawiamy listę produktów.

 

Pobierz LISTA PRODUKTÓW MICROTOX

     

Microtox FX jest światowym standardem w zakresie monitoringu jakości wody pitnej i ścieków. Został opracowany na bazie systemu Microtox w USA. Analizator Microtox FX jest przenośnym bardzo czułym fotometrem światła wydzielanego przez bakterie luminescencyjne. Odczynniki – bakterie luminescencyjne Aliivibrio fischeri używane w systemie Microtox FX są takie same jak systemie Microtox®. Bakterie te w normalnych warunkach dużą część metabolizmu przeznaczają na świecenie (luminescencję). W obecności czynników zakłócających metabolizm, luminescencja ulega obniżeniu. Reakcja testowa – zmiany luminescencji, występuje bardzo szybko, odczyt wyników wykonuje się zwykle po 5 - 15 minutach inkubacji próbki z bakteriami. 

Analizator Microtox FX ma również możliwość realizacji procedury oceny sumy zanieczyszczeń mikrobiologicznych metodą ATP. Tak więc, na jednym analizatorze istnieje możliwość oceny zanieczyszczań chemicznych (ocena toksyczności) oraz zanieczyszczeń mikrobiologicznych (metoda ATP). Czułość metody ATP dostępna w tym rozwiązaniu należy do najlepszych spośród rozwiązań ATP i wynosi 0,1 pgATP/ml. 

Pobierz KATALOG MICROTOX FX

 

 

 

Microtox jest światowym standardem w zakresie szybkiego i dokładnego monitoringu toksyczności. Używane w teście żywe organizmy są bardzo wiarygodną metodą pomiaru toksyczności próbek. System Microtox łączy w sobie zalety badania toksyczności oparte na ocenie funkcjonowania całych organizmów z szybkością i precyzją instrumentów analitycznych. Działa w oparciu o bakterie luminescencyjne (Vibrio fischeri) w celu pomiaru toksyczności wody lub innych próbek (w tym ścieków, fazy stałej (osady, gleby, itp.), substancji i związków chemicznych. Wyniki są generalnie uzyskiwane w czasie 5 do 30 minut.

Analizator Microtox Model 500 jest laboratoryjnym fotometrem z funkcją kontroli temperatury, który prowadzi pomiary przy użyciu odczynników z bakteriami luminescencyjnymi i próbkami w ściśle określonej i kontrolowanej temperaturze. Samokalibrujący Analizator może współpracować z komputerami PC przy użyciu oprogramowania MicrotoxOmni w celu łatwego zbierania i przetwarzania danych.

Microtox SOLO jest pojedynczym testem, uzupełnieniem systemu testowania toksyczności Microtox Acute.

Wykorzystuje te same bakterie jak Microtox Acute lecz pakowane dla potrzeb wykonania pojedynczego przesiewowego oznaczenia.

 

Pobierz MICROTOX ACUTE

 

 

 

Microtox jest światowym standardem w zakresie szybkiego i dokładnego monitoringu toksyczności. Używane w teście żywe organizmy są bardzo wiarygodną metodą pomiaru toksyczności próbek. System Microtox łączy w sobie zalety badania toksyczności oparte na ocenie funkcjonowania całych organizmów z szybkością i precyzją instrumentów analitycznych. Działa w oparciu o bakterie luminescencyjne (Vibrio fischeri) w celu pomiaru toksyczności wody lub innych próbek (w tym ścieków, fazy stałej (osady, gleby, itp.), substancji i związków chemicznych.

Analizator Microtox Model 500 jest laboratoryjnym fotometrem z funkcją kontroli temperatury, który prowadzi pomiary przy użyciu odczynników z bakteriami luminescencyjnymi i próbkami w ściśle określonej i kontrolowanej temperaturze. Samokalibrujący Analizator może współpracować z komputerami PC przy użyciu oprogramowania MicrotoxOmni w celu łatwego zbierania i przetwarzania danych.

System Mutatox jest zaprojektowany tak aby wykrywać potencjalne genotoksyny. Jest szybki, wydajny i prosty w obsłudze. System analityki wykorzystuje bakterie luminescencyjne w celu wykrycia czynników genotoksycznych.  

 

UWAGA: Odczynniki Mutatox tymczasowo niedostępne!

 

 

 

 

Microtox jest światowym standardem w zakresie szybkiego i dokładnego monitoringu toksyczności. Używane w teście żywe organizmy są bardzo wiarygodną metodą pomiaru toksyczności próbek. System Microtox łączy w sobie zalety badania toksyczności oparte na ocenie funkcjonowania całych organizmów z szybkością i precyzją instrumentów analitycznych. Działa w oparciu o bakterie luminescencyjne (Vibrio fischeri) w celu pomiaru toksyczności wody lub innych próbek (w tym ścieków, fazy stałej (osady, gleby, itp.), substancji i związków chemicznych. Wyniki są generalnie uzyskiwane w czasie 5 do 30 minut.

Analizator Microtox Model 500 jest laboratoryjnym fotometrem z funkcją kontroli temperatury, który prowadzi pomiary przy użyciu odczynników z bakteriami luminescencyjnymi i próbkami w ściśle określonej i kontrolowanej temperaturze. Samokalibrujący Analizator może współpracować z komputerami PC przy użyciu oprogramowania MicrotoxOmni w celu łatwego zbierania i przetwarzania danych.

Protokoły Microtox Solid Phase Test (SPT) i Basic Solid Phase Test (BSPT) stanowią proceduralne rozszerzenie walidowanego szybkiego testu toksyczności Microtox Acute dla próbek wodnych. Protokoły SPT i BSPT zostały opracowane w celu rozszerzenia zastosowania technologii Microtox dla próbek stałych. Oba testy fazy stałej umożliwiają cząstkom próbki wejść w bezpośredni kontakt z organizmami na określony okres czasu i zapewnić proste i powtarzalne protokoły w celu testowania próbek stałych pod kątem obecności związanych chemicznie skażeń.

 

Pobierz MICROTOX SOLID PHASE TEST - TEST FAZY STAŁEJ

 

 

 

Microtox jest światowym standardem w zakresie szybkiego i dokładnego monitoringu toksyczności. Używane w teście żywe organizmy są bardzo wiarygodną metodą pomiaru toksyczności próbek. System Microtox łączy w sobie zalety badania toksyczności oparte na ocenie funkcjonowania całych organizmów z szybkością i precyzją instrumentów analitycznych. Działa w oparciu o bakterie luminescencyjne (Vibrio fischeri) w celu pomiaru toksyczności wody lub innych próbek (w tym ścieków, fazy stałej (osady, gleby, itp.), substancji i związków chemicznych. Wyniki są generalnie uzyskiwane w czasie 5 do 30 minut.

Analizator Microtox Model 500 jest laboratoryjnym fotometrem z funkcją kontroli temperatury, który prowadzi pomiary przy użyciu odczynników z bakteriami luminescencyjnymi i próbkami w ściśle określonej i kontrolowanej temperaturze. Samokalibrujący Analizator może współpracować z komputerami PC przy użyciu oprogramowania MicrotoxOmni w celu łatwego zbierania i przetwarzania danych.

 

Pobierz MICROTOX ACUTE - TEST OSTRY

 

   

 

System Microtox/DeltaTox, jako jedyny tego typu, posiada aprobatę USA, Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego zaliczającego system Microtox (w tym DeltaTox) do grupy technologii zabezpieczających przed atakami terrorystycznymi.

 

Pobierz APROBATA RZĄDU USA (TŁUMACZENIE)

 

Postery są dostępne po kliknięciu na poniższy link:

http://www.microbiotests.be/publications/posters.htm

Publikacje są dostępne po kliknięciu na poniższy link:

http://www.microbiotests.be/publications/pubkeuze.asp

W ramach pakietów TOXKIT oferowane są Akcesoria ułatwiające wykonywanie testów.

Zobacz dostępne akcesoria:

Pobierz INKUBATOR ALL-ROUND

Pobierz MIERNIK NATĘŻENIA ŚWIATŁA

Pobierz PODŚWIETLANY STOLIK Z PRZEŹROCZYSTYM BLATEM

Pobierz SPEKTROFOTOMETR JENWAY 6300

Pobierz MIKROSKOP SZB 250

MIKROSKOP AIPM - przenośny mikroskop dla obserwacji w terenie i laboratorium, z kamerą internetową i oprogramowaniem rejestracji obrazów na PC, zasilaniem bateryjnym i wieloma innymi funkcjami.

Pobierz KATALOG MIKROSKOP AIPM

 

SEED GERMINATION KIT - Mikrobiotest ten zawiera wszystkie materiały do przeprowadzenia prostej i praktycznej analizy kiełkowania nasion. Materiały zawarte w zestawie wystarczają na wykonanie 3 analiz kiełkowania różnych nasion oraz obserwacji wzrostu korzeni i pędów.

Pobierz KATALOG SEED GERMINATION KIT

 

 

PHYTOTOXKIT dla fazy ciekłej (dawna nazwa PHYTOTESTKIT) - mikrobiotest toksyczności ostrej: 3 dniowy test toksyczności czystych substancji i związków chemicznych określający kiełkowanie i zahamowanie wzrostu korzeni, oparty na roślinach: jednoliściennej Sorghum saccharatumi i dwuliściennych: Lepidium sativum i Sinapis alba. Test jest zgodny z ISO 18763. 

Zestaw PHYTOTOXKIT dla fazy ciekłej jest odmianą zestawu Phytotoxkit i umożliwia określanie „bezpośredniego” (wewnętrznego) wpływu związków chemicznych (toksycznych) hamujących kiełkowanie i związków chemicznych stymulujących kiełkowanie i wzrost roślin, bez uprzedniego wprowadzania tych związków do gleby (referencyjnej).

Każdy PHYTOTOXKIT zawiera wszystkie elementy do przeprowadzenia jednego kompletnego testu fitotoksyczności z jedną jednolistną i dwoma dwulistnymi roślinami, w 3 (trzech) powtórzeniach lub do wyznaczenia wartości EC50 dla jednej rośliny. Oznaczenie jest przeprowadzane w specjalnych przezroczystych pojemnikach, które umożliwiają bezpośrednią obserwację i pomiar długości metodą analizy obrazu na końcu trwania testu. Prosta instrukcja i szczegółowe ilustracje są załączone do testu w celu łatwego przeprowadzenia oznaczenia. Wysokiej jakości, kalibrowane nasiona trzech wybranych roślin są składnikiem zestawu określającego kiełkowanie i wczesny wzrost.

 

 

Pobierz KATALOG PHYTOTOXKIT dla fazy ciekłej

 

Pobierz LISTA PRODUKTÓW PHYTOTOXKIT dla fazy ciekłej

 

  

 

 

PHYTOTOXKIT - Mikrobiotest toksyczności ostrej: 3 dniowy test toksyczności gleby i osadów określający kiełkowanie i zahamowanie wzrostu korzeni, oparty na roślinach: jednoliściennej Sorghum saccharatumi i dwuliściennych: Lepidium sativum i Sinapis alba. Test jest zgodny z ISO 18763.

 

Zestaw PHYTOTOXKIT zawiera wszystkie elementy do przeprowadzenia jednego kompletnego testu fitotoksyczności z jedną jednolistną i dwoma dwulistnymi roślinami, w 3 (trzech) powtórzeniach. Oznaczenie jest przeprowadzane w specjalnych przezroczystych pojemnikach, które umożliwiają bezpośrednią obserwację i pomiar długości metodą analizy obrazu na końcu trwania testu. Prosta instrukcja i szczegółowe ilustracje są załączone do testu w celu łatwego przeprowadzenia oznaczenia. Wysokiej jakości, kalibrowane nasiona trzech wybranych roślin są składnikiem zestawu określającego kiełkowanie i wczesny wzrost.

 

Pobierz KATALOG PHYTOTOXKIT

Pobierz LISTA PRODUKTÓW PHYTOTOXKIT

Pobierz PROCEDURA TESTU PHYTOTOXKIT - ZDJĘCIA + OPIS

OSTRACODTOXKIT F - Mikrobiotest toksyczności chronicznej: 6 dniowy test toksyczności chronicznej określający śmiertelność i hamowanie wzrostu oparty na skorupiakach Heterocypris incongruens. Ten test jest pierwszym wstępnym mikrobiotestem dla skażonych osadów lub gleby. Test jest zgodny z normą ISO 14371:2012. 

 

Zestawy OSTRACODTOXKIT F zawierają wszystkie elementy do przeprowadzenia od 3 do 5* testów toksyczności chronicznej przy użyciu skorupiaków Heterocypris incongruens. Łatwe wykonanie testu i szczegółowa instrukcja dołączona do testu sprawiają, że jest on szeroko stosowany i dający szczegółowe wyniki przy obliczeniach EC50. Organizmy testowe są składnikiem zestawu, w postaci jajeczek przetrwalnych, które mogą być na żądanie gotowe do użycia w ciągu 72 godzin, poprzez dostarczenie pożywki do próby.

 

Pobierz KATALOG OSTRACODTOXKIT F

Pobierz LISTA PRODUKTÓW OSTRACODTOXKIT F

Pobierz PROCEDURA TESTU OSTRACODTOXKIT F - ZDJĘCIA + OPIS

ROTOXKIT M - Mikrobiotest toksyczności ostrej: 24-48 godzinny test toksyczności ostrej oparty na wrotkach Brachionus plicatilis. Ten test jest zgodny z normą ASTM E1440-91.

Zestawy ROTOXKIT M zawierają wszystkie elementy do przeprowadzenia 6 (sześciu) testów toksyczności ostrej przy użyciu wrotki Brachinious plicatilis.

Wrotki są bardzo ważnymi członkami środowiska wodnego. Stanowią one jeden z głównych składników zooplanktonu ze stopniem przetwarzania większym niż skorupiaki.

Łatwe wykonanie testu i szczegółowa instrukcja dołączona do testu sprawiają, że jest on szeroko stosowany i dający szczegółowe wyniki. Organizmy testowe są składnikiem zestawu, w postaci jajeczek przetrwalnych, które mogą być na żądanie gotowe do użycia w ciągu mniej niż 24 godzin, poprzez dostarczenie pożywki do próby.

 

Pobierz KATALOG ROTOXKIT M

Pobierz LISTA PRODUKTÓW ROTOXKIT M

 

ARTOXKIT M - Mikrobiotest toksyczności ostrej: 24-48 godzinny test toksyczności ostrej oparty na skorupiakach Artemia franciscana (dawniej Artemia salina). Ten test jest zgodny z normą ASTM E1440-91.

Zestawy ARTOXKIT M zawierają wszystkie elementy do przeprowadzenia 6 (sześciu) testów toksyczności ostrej przy użyciu skorupiaków morskich Artemia salina. Łatwe wykonanie testu i szczegółowa instrukcja dołączona do testu sprawiają, że jest on szeroko stosowany i dający szczegółowe wyniki. Organizmy testowe są składnikiem zestawu, w postaci jajeczek przetrwalnych, które mogą być na żądanie gotowe do użycia w ciągu mniej niż 24 godzin, poprzez dostarczenie pożywki do próby.

 

Pobierz KATALOG ARTOXKIT M

Pobierz LISTA PRODUKTÓW ARTOXKIT M

ALGALTOXKIT M - Mikrobiotest toksyczności chronicznej: 72 godzinny test określający hamowanie wzrostu, oparty na okrzemkach Phaeodactylum tricomutum Ten mikrobiotest jest zgodny z normą ISO 10253.

 Zestawy MARINE ALGALTOXKIT zawierają wszystkie elementy do przeprowadzenia 2 (dwóch) testów badania hamowania wzrostu Phaeodactylum tricornutum w słonej wodzie. Łatwe wykonanie testu i szczegółowa instrukcja z rysunkami dołączona do testu umożliwia prowadzenie testu w układzie znajdowania zakresu testu oraz testu końcowego. Organizmy testowe są składnikiem zestawu, w postaci „inoculum”, które mogą być na żądanie ożywiane i gotowe do użycia w czasie 3 dniowej inkubacji.

 

Pobierz KATALOG MARINE ALGALTOXKIT

Pobierz LISTA PRODUKTÓW MARINE ALGALTOXKIT

 RAPIDTOXKIT F - Mikrobiotest toksyczności ostrej: 30-60 minutowy test określający zahamowanie przyjmowania pokarmu, oparty na skorupiakach Thamnocephalus platyurus.

Zestaw RAPIDTOXKIT zawiera wszystkie elementy do przeprowadzenia 3 (trzech) niezależnych serii testów, od 7 do 15 próbek w każdej serii, przy użyciu skorupiaków Thamnocephalus platuyurus. Łatwe wykonanie testu i szczegółowa instrukcja dołączona do testu sprawiają, że jest on szeroko stosowany i dający szybkie wyniki. Organizmy testowe są składnikiem zestawu, w postaci jajeczek, które mogą być na żądanie gotowe do użycia w ciągu 30-45 godzin, poprzez dostarczenie pożywki do prowadzenia próby.

 

Pobierz KATALOG RAPIDTOXKIT F

Pobierz LISTA PRODUKTÓW RAPIDTOXKIT F

 

PROTOXKIT F - Mikrobiotest toksyczności chronicznej: 24 godzinny test toksyczności chronicznej określający hamowanie wzrostu, oparty na pierwotniakach Tetrahymena thermophila. Test jest w trakcie zatwierdzania przez OECD.

Zestawy PROTOXKIT F zawierają wszystkie elementy do przeprowadzenia 6 (sześciu) testów toksyczności chronicznej przy użyciu pierwotniaków z grupy orzęsków Tetrehymena thermophila.

  Pierwotniaki są bardzo ważnym składnikiem mikrofauny i odgrywają kluczową rolę w recyklingu substancji organicznych. Są także, obok bakterii, drugą najważniejszą grupą pożywek w rozkładzie osadów ściekowych.

Łatwe wykonanie testu i szczegółowa instrukcja dołączona do testu sprawiają, że jest on szeroko stosowany i dający szczegółowe wyniki przy obliczeniach 24hEC50. Organizmy testowe są składnikiem zestawu, zawieszone w pożywce, co pozwala na ich przeżycie w temperaturze pokojowej przez kilkanaście miesięcy bez wpływu na jakość ich zastosowania.

 

 

Pobierz KATALOG PROTOXKIT F

Pobierz LISTA PRODUKTÓW PROTOXKIT F

 

ROTOXKIT F acute - Mikrobiotest toksyczności ostrej: 24 godzinny test toksyczności ostrej, oparty na wrotkach Brachionus calyciflorus. Ten mikrobiotest jest zgodny z normą ASTM E1440-91.

  

ROTOXKIT F schort-chronic - Mikrobiotest krótkotrwałej toksyczności chronicznej: 48 godzinny test krótkotrwałej toksyczności chronicznej (reprodukcja), oparty na wrotkach Brachionus calyciflorus. Ten test jest zgodny z normą AFNOR.

 

Zestaw ACUTE ROTOXKIT F zawiera wszystkie elementy do przeprowadzenia 6 (sześciu) testów toksyczności ostrej, natomiast zestaw SHORT-CHRONIC ROTOXKIT F zawiera wszystkie elementy do przeprowadzenia 3 (trzech) testów toksyczności przy użyciu wrotki Brachinious calyciflorus

Wrotki są bardzo ważnymi członkami środowiska wodnego. Stanowią one jeden z głównych składników zooplanktonu ze stopniem przetwarzania większym niż skorupiaki.

Łatwe wykonanie testu i szczegółowa instrukcja dołączona do testu sprawiają, że jest on szeroko stosowany i dający szczegółowe wyniki. Organizmy testowe są składnikiem zestawu, w postaci jajeczek przetrwalnych, które mogą być na żądanie gotowe do użycia w ciągu 24 godzin, poprzez dostarczenie pożywki do próby.

 

  

Pobierz KATALOG ROTOXKIT F

Pobierz LISTA PRODUKTÓW ROTOXKIT F ACUTE

Pobierz LISTA PRODUKTÓW ROTOXKIT F SHORT-CHRONIC

Pobierz PROCEDURA TESTU ROTOXKIT F SHORT-CHRONIC - ZDJĘCIA + OPIS

THAMNOTOXKIT F - Mikrobiotest toksyczności ostrej: 24 godzinny test toksyczności ostrej, oparty na skorupiakach Thamnocephalus platyurus. Ten mikrobiotest jest traktowany jako odpowiadający innym testom toksyczności w wielu krajach. Test jest zgodny z ISO 14380. 

Zestaw THAMNOTOXKIT F zawiera wszystkie elementy do przeprowadzenia 6 (sześciu) testów toksyczności ostrej przy użyciu skorupiaków Thamnocephalus platuyurus. Łatwe wykonanie testu i szczegółowa instrukcja dołączona do testu sprawiają, że jest on szeroko stosowany i dający szczegółowe wyniki. Organizmy testowe są składnikiem zestawu, w postaci jajeczek, które mogą być na żądanie gotowe do użycia w ciągu 24 godzin, poprzez dostarczenie pożywki do prowadzenia próby.

Pobierz KATALOG THAMNOTOXKIT F

Pobierz LISTA PRODUKTÓW THAMNOTOXKIT F

Pobierz PROCEDURA TESTU THAMNOTOXKIT - ZDJĘCIA + OPIS

CERIODAPHTOXKIT F - Mikrobiotest toksyczności ostrej: 24 godzinny test toksyczności ostrej, oparty na skorupiakach Ceriodaphnia dubia. Ten mikrobiotest jest zgodny z normą USEPA.

Zestawy CERIODAPHTOXKIT F zawierają wszystkie elementy do przeprowadzenia 6 (sześciu) testów toksyczności ostrej przy użyciu skorupiaków Ceriodaphnia dubia. Łatwe wykonanie testu i szczegółowa instrukcja dołączona do testu sprawiają, że jest on szeroko stosowany i dający szczegółowe wyniki. Organizmy testowe są składnikiem zestawu, w postaci jajeczek przetrwalnych, które mogą być na żądanie gotowe do użycia w ciągu 80 godzin, poprzez dostarczenie pożywki do prowadzenia próby.

 

Pobierz KATALOG CERIODAPHTOXKIT F

Pobierz LISTA PRODUKTÓW CERIODAPHTOXKIT F

 

DAPHTOXKIT F magna - Mikrobiotest toksyczności ostrej: 24-48 godzinny test toksyczności ostrej, oparty na skorupiakach Daphnia magna. Ten mikrobiotest jest zgodny z normami OECD Guideline 202 i ISO 6341.

Zestawy DAPHTOXKIT F magna zawierają wszystkie elementy do przeprowadzenia 6 (sześciu) testów toksyczności ostrej przy użyciu skorupiaków Daphnia magna. Łatwe wykonanie testu i szczegółowa instrukcja dołączona do testu sprawiają, że jest on szeroko stosowany i dający szczegółowe wyniki. Organizmy testowe są składnikiem zestawu, w postaci jajeczek, które mogą być na żądanie gotowe do użycia w ciągu 72 godzin, poprzez dostarczenie pożywki do prowadzenia próby.

Zestaw DAPHTOXKIT F pulex został wycofany ze sprzedaży.

 

Pobierz KATALOG DAPHTOXKIT F

Pobierz LISTA PRODUKTÓW DAPHTOXKIT F MAGNA

Pobierz PROCEDURA TESTU DAPHTOXKIT F MAGNA - ZDJĘCIA + OPIS

 

Mikrobiotest toksyczności chronicznej: 72 godzinny test określający hamowanie wzrostu, oparty na zielonych glonach Selenastrum capricornutum (nazywanych również Raphidocelis subcapitata lub Pseudokirchneriella subcapitata). Ten mikrobiotest jest zgodny z normami OECD i ISO.

Zestawy ALGALTOXKIT F zawierają wszystkie elementy do przeprowadzenia 2 (dwóch) testów badania hamowania wzrostu w świeżej wodzie alg Selenastrum capricornutum. Łatwe wykonanie testu i szczegółowa instrukcja z rysunkami dołączona do testu sprawiają, że jest on szeroko stosowany i dający szczegółowe wyniki. Organizmy testowe są składnikiem zestawu, w postaci „kulek”, które mogą być na żądanie ożywiane i gotowe do użycia w czasie krótszym niż 30 minut, poprzez dostarczenie pożywki do prowadzenia próby.

 

Pobierz KATALOG ALGALTOXKIT F

Pobierz LISTA PRODUKTÓW ALGALTOXKIT F

Pobierz PROCEDURA TESTU ALGALTOXKIT F - ZDJĘCIA + OPIS

 

Przedstawiony plik zawiera założenia klasyfikacji oceny toksyczności. Schemat ten jest powszechnie stosowany w oznaczeniach toksyczności środowiskowej i pozwala uwzględnić wyniki uzyskane przy użyciu całej baterii testów toksykologicznych, w celu jak najwierniejszego oddania stopnia zagrożenia spowodowanego obecnością substancji toksycznych w badanej próbce, a tym samym w środowisku.

 

Pobierz KLASYFIKACJA OCENY TOKSYCZNOŚCI

 

Przedstawiony plik zawiera informacje dotyczące zastosowania systemów Toxkit i Microtox dla potrzeb oceny toksyczności środowiskowej z uwzględnieniem poziomów łańcucha troficznego.

 

Pobierz ZASTOSOWANIA TOXKIT I MICROTOX

 

TIGRET Sp. z o.o.

ul. Warszawska 27
02-495 Warszawa

+48 22 8670528/9

© Tigret 2023
Wykonanie: Solmedia.pl