Wody przeznaczone do spożycia i technologiczne (Tox i ATP)

Ochrona wody do spożycia oraz ocena jej jakości są kluczowymi elementami działania przedsiębiorstw wodociągowych, producentów napojów oraz przemysłu spożywczego.

Dynamiczny rozwój technologii pomiarowych wykorzystujących mikroorganizmy pozwolił na wpowadzenie metod bioindykacyjnych do grupy rutynowych analiz dla potrzeb oceny jakości wody do spożycia oraz wykorzystywanych w celach technologicznych.

W naszej ofercie znajduje się kilka systemów bioindykacycjnych pracujących w trybie pomiaru punktowego (w laboratorium lub w terenie) lub w układzie ON-LINE.

Poniżej przedstawiamy 3 systemy bioindykacyjne służące do realizacji pomiarów punktowych:

1. System DeltaTox/Microtox - tzw. Złoty Standard w zakresie oceny skażeń chemicznych i mikrobiologicznych, oferujący najwyższe parametry pomiarowe i najlepszą jakość wyników.

2. System Toxi-Screening/ATP - znakomite rozwiązanie dla potrzeb monitoringu technologicznego w terenie.

3. System RAPIDTOXKIT F - najczulszy system wykrywający skażenia chemiczne.

 

 

System DeltaTox/Microtox

 

     

 

Zarządzanie odpowiedzialnością

Ze względu na doskonałe parametry pomiarowe, zwalidowane działanie w ponad 2700 laboratoriach na świecie systemy te nadają się znakomicie do zastosowań w ocenie wody do spożycia dla przedsiębiostw wodociągowych, przemysłu spożywczego i innych podobnych zastosowań.

Technologia Microtox-DeltaTox została uznana przez rząd USA jako produkt zabezpieczający przed atakami terrorystycznymi. Technologia ta zyskała miano "Złotego Standardu" i stanowi punkt odniesienia dla innych rozwiązań pracujących w oparciu o bakterie lub inne organizmy.

Skażenia chemiczne: 2800 przebadanych substancji

Microtox ® i Deltatox ® do monitorowania wody pitnej wykrywają ponad 2800 naturalnych i syntetycznych substancji, takich jak:

  • pestycydy / herbicydy
  • chemikalia przemysłowe
  • synergiczny efekt interakcji chemicznych

Chroń swoje zasoby wodne przed obecnością toksycznych związków chemicznych oraz ewentualnemu skażeniu umyślnemu.

Skażenia mikrobiologiczne: ATP

System DeltaTox ® ma również możliwość oceny ilościowej skażenia mikrobiologicznego przy użyciu metody ATP. Próg pomiarowy systemu należy do najlepszych dostepnych na rynku i wynosi tylko 100 jtk/ml.

Oznaczenie wykrywa obecność sumy żywej biomasy, a po przefiltrowaniu próbki jest możliwość oceny skażenia wynikającego tylko z obecności bakterii.

 

Szybkie wyniki

Technologia Microtox ® oferuje powtarzalne i szybkie wyniki w kilka minut, zapewniając ostrzeżenia w czasie rzeczywistym. Wykrywa ona wzrost toksyczności w ciągu 5-30 minut przy użyciu analizatora Microtox i 5-20 minut przy użyciu analizatora Deltatox. Ponadto, badanie wymaga znacznie mniej wysiłku i mniejszych szkoleń niż w innych ocenach biologicznych. Wyniki pomiarów ATP dostepne są po około 2 minutach.

 

Referencje

Na świecie pracuje ponad 2400 systemów Microtox® i ponad 300 DeltaTox®. W Polsce zainstalowanych jest 20 analizatorów Microtox® i 7 DeltaTox®.

Oba analizatory przeszły pozytywnie testy weyfikacyjne pod kątem przydatności do oceny wody do spożycia. Testy te były przeprowadzone w ramach weryfikacji technologii środowiskowych przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA). 

System Microtox®/DeltaTox® jest używany przez armię amerykańską.

 

Pobierz KATALOG MICROTOX/DELTATOX DLA WODY DO SPOŻYCIA

Pobierz KATALOG MICROTOX ACUTE - TEST OSTRY

Pobierz KATALOG DELTATOX II

Pobierz APROBATA RZĄDU USA DLA MICROTOX/DELTATOX (TŁUMACZENIE PRZYSIĘGŁE)

 

System Toxi-Screening/ATP

W wielu sytuacjach istnieje potrzeba prowadzenia rutynowego, przesiewiwego i niedrogiego monitoringu oceny toksykologicznej i mikrobiologicznej wód. Należą do nich zdarzenia awarii sieci wodociągowych, uruchamianie studni, weryfikacja jakości pracy filtrów, monitoring wód, które nie stanowią zbiorników wykorzystywanych do pozyskiwania wody do spożycia (np. akweny rekreacyjne bądź stanowiące element architektury krajobrazu, itp.) lub wód używanych w procesach przemysłowych, zarówno przed ich wykozystaniem jak i po zakończeniu procesu produkcyjnego (ocena jakości wody na początku procesu oraz po jego zakończeniu w celu przygotowania oczyszczalni, ochrona instalacji przemysłowych, itp.).

Do tych zastosowań znakomicie nadaje się zestaw Toxi-Screening / ATP.

Charakteryzuje się znacznie mniejszą czułością niż systemy Microtox i DeltaTox, używane do oceny wody do spożycia, jednakże w zupełności wystarczającą dla potrzeb takiego monitoringu. Umożliwia zarówno ocenę jakości mikrobiologicznej (metoda ATP) jak i jakości chemicznej (ocena toksyczności) badanej próbki.

Pobierz KATALOG PD-20

 

System RAPIDTOXKIT F

W ramach weryfikacji technologii śodowiskowych wykonanych pzez EPA, przebadano również system RAPIDTOXKITTM.   Badania dowiodły, że system ten wykył wszystkie podane toksyny na poziomach mniejszych od dawek śmiertelnych dla człowieka. Obecnie jest to jeden z najczulszych dostepnych systemów do badania wody do spożycia.


Pobierz KATALOG RAPIDTOXKIT F

TIGRET Sp. z o.o.

ul. Warszawska 27
02-495 Warszawa

+48 22 8670528/9

© Tigret 2023
Wykonanie: Solmedia.pl