Ocena ryzyka MARA

System MARA (Microbial Assay for Risc Assessment) jest mikrobiologicznym oznaczeniem toksyczności i oceny ryzyka. Służy do wykonania badania toksyczności, a także do uzyskania unikalnej informacji (fingerprint) o toksycznym działaniu substancji chemicznych i próbek środowiskowych.

Aktywność substancji trujących/próbek jest mierzona na podstawie rozwoju szczepów bakteryjnych w obecności badanej substancji chemicznej/próbki. Rozwój szczepów bakteryjnych jest zależny od redukcji barwnika redukcyjnego. W wyniku redukcji powstaje nierozpuszczalny związek chemiczny (w kolorze czerwonym), który wytrąca się na komórkach mikrobowych w postaci osadu zalegającego w studzienkach. Obraz płytki uzyskuje się za pomocą skanera płaskiego (ze szklaną szybą). Obraz jest następnie analizowany za pomocą specjalnego oprogramowania MARA, określającego poziom toksyczności.

 

LumiMARA jest wielogatunkowym testem wykorzystującym 11 bioluminescencyjnych szczepów bakterii (9 słonowodnych i 2 słodkowodne). Test LumiMARA wykorzystuje bakterie z naturalną luminescencją, pochodzących z różnych środowisk. Gdy bakterie te zostaną wystawione na działanie toksycznego środowiska, następuje spadek luminescencji. Poziom toksyczności jest określany poprzez pomiar stopnia spadku intensywności światła.

LumiMARA jest „baterią testów w jednym teście” i może być używany do oceny toksyczności zarówno próbek wodnych jak i glebowych.

Wyniki w teście LumiMARA są obliczane w postaci wartości EC50 dla każdego szczepu oddzielnie. Połączona, zintegrowana ocena wartości dla wszystkich 11 szczepów pozwala uzyskać średnią wartość EC50 dla całego oznaczenia i jednocześnie uzyskać unikalny obraz rozkładu wyniku toksyczności (tzw. Fingerprint).

System MARA może być wykorzystywany przy implementacji Ramowej Dyrektywy Wodnej.

 

Pobierz VIDEO PREZENTACJA MARA I LUMIMARA

Pobierz KATALOG MARA

Pobierz KATALOG LumiMARA

Pobierz LISTA PRODUKTÓW MARA

Pobierz PUBLIKACJA GABRIELSON ET AL 2002 MARA

Pobierz PUBLIKACJA GABRIELSON ET AL 2003 MARA

Pobierz PUBLIKACJA GABRIELSON ET AL 2004 MARA

Pobierz PUBLIKACJA KUHN ET AL 2004 PATTERN RECOG

Pobierz PUBLIKACJA MARA (WFD) WATER FRAME DIRECTIVE PAPER

Pobierz PUBLIKACJA SANTOS ET AL 2009 NP SEDIMENT TOXICITY

Pobierz PUBLIKACJA BIOSOLIDS CONFPAPER 2006

TIGRET Sp. z o.o.

ul. Warszawska 27
02-495 Warszawa

+48 22 8670528/9

© Tigret 2023
Wykonanie: Solmedia.pl