Microtox LX

Microtox – jak technologia Microtox dostarcza szybkie i bardzo dokładne wyniki

 Microtox LX LR

Techniki biologicznego monitoringu odgrywają coraz ważniejszą rolę w ocenie toksyczności ostrej. Bakterie bioluminescencyjne jako bioindykatory są używane od ponad 30 lat. Modern Water rozwinął technologię Microtox aby pokonać ograniczenia analiz z konwencjonalnymi oznaczeniami toksyczności. Z powodów: łatwości oznaczania, szybkości, ekonomiki, wygody i powtarzalności, Microtox stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych biooznaczeń na świecie. W odróżnieniu do konwencjonalnych testów, które mogą trwać nawet 96 godzin i wymagają manualnego zliczania, Microtox pozwala uzyskać wyniki w czasie krótszym niż 1 godzina.

System Microtox używa własnego szczepu bakterii bioluminescencyjnych Alivibrio fischeri. Podczas ekspozycji na substancję lub próbkę zawierającą toksyczne składniki, luminometr Microtox LX mierzy zmiany ilości światła produkowanego przez bakterie. Im większa redukcja światła emitowanego przez bakterie, tym większa toksyczność próbki. Miernik światła używany w modelu LX został specjalnie zaprojektowany do użycia z bakteriami bioluminescencyjnymi Modern Water.

Wysoka korelacja wyników z konwencjonalnymi biotestami toksyczności

Liczne niezależne opracowania wykazały, że wyniki testu toksyczności Microtox demonstrują wysoki stopień korelacji z wynikami konwencjonalnych biotestów wykonywanych na rybach, dafniach czy krewetkach. W efekcie, oczyszczalnie ścieków wykorzystują test toksyczności ostrej Microtox, aby pomóc zapewnić zgodność z posiadanymi zezwoleniami, mierząc toksyczność na wejściu, określając wydajność oczyszczania w oczyszczalniach przemysłowych i komunalnych, i monitorując proces od surowego ścieku wprowadzanego do wypuszczanego ścieku oczyszczonego.

Nowy Microtox LX to następna generacja laboratoryjnego analizatora toksyczności ostrej. Ten nowy analizator rozszerza sprawdzoną technologię Modelu 500 o cechy ułatwiające badanie w wymagających obszarach wody do spożycia, przemyśle i pomiarach jakości ścieków.

ZASADNICZE KORZYŚCI

 • Biologiczny system wczesnego ostrzegania czuły na ponad 2700 substancji i związków chemicznych, umożliwia ochronę dostaw wody do spożycia przed przypadkowym lub celowym skażeniem.
 • Wyniki wykazują wysoką korelację z innym szeroko akceptowanymi testami toksyczności pomagającymi uzyskać zgodność z obowiązującymi przepisami i dopuszczalnymi wartościami w ocenie jakości ścieków.
 • Wiarygodność – liczne niezależne opracowania naukowe udokumentowały przydatność Microtox jako efektywnego narzędzia do przesiewowej oceny toksyczności w szerokim zakresie zastosowań.
 • Podwyższona czułość – użycie fotopowielacza o lepszych parametrach w całym dynamicznym zakresie pomiarowym podnosi czułość instrumentu.
 • Szybkie, wiarygodne i powtarzalne wyniki – wyniki uzyskiwane w czasie tylko 15 minut po wstępnym przygotowaniu próbki.
 • Nowa funkcja automatycznej korekcji koloru próbki opracowuje wyniki badań uwzględniając kolor i mętność próbki.
 • Aktywnie chłodzone dołki: próbek i odczytowy, umożliwiają dokładniejsze i spójne odczyty.
 • Ekonomiczny – niedrogie testy toksyczności, które wymagają małej objętości próbek.

Produkowany w systemie jakości ISO 13485 z pełnym udokumentowaniem łańcucha dostaw.

Przez ponad 30 lat technologia Microtox Modern Water zapewniała laboratoriom wiarygodną i niedrogą metodę stosowaną do ochrony dostaw wody do spożycia, zapewnienia zgodności z obowiązującym przepisami i prowadzenia badań. Nowy Microtox LX został zbudowany w oparciu o założenie i ze świadomością, że należy do najbardziej wiarygodnych technologii przemysłowych w ocenie toksyczności.

Zastosowania

Zakłady wodociągowe

 • Monitoring przypadkowych lub celowych skażeń
 • Zapewnienie wystarczająco wczesnego ostrzegania dla podjęcia działań
 • Szybkie wyniki i możliwości potwierdzania
 • Sprawdzanie jakości wody na ujęciu
 • Sprawdzanie jakości wody na kolejnych etapach uzdatniania
 • Sprawdzanie jakości wody uzdatnionej przed wprowadzeniem do sieci
 • Sprawdzanie jakości systemu dystrybucji

Oczyszczalnie ścieków

Jako część programu wstępnego oczyszczania, system umożliwia:

 • Regulację ilości skażonych ścieków wprowadzanych na instalację
 • Płynne zarządzanie działaniem
 • Zmniejszenie liczby niepożądanych zdarzeń
 • Utrzymywanie dobrych parametrów jakościowych
 • Oszczędności technologiczne i procesowe
 • Generowanie dochodu w przypadku dostaw szczególnie toksycznych ścieków

Podniesienie wydajności

 • Nieprzewidziane wyłączenia
 • Uszkodzenia/zniszczenia części biologicznej oczyszczalni
 • Zakłócenia działania
 • Wzrost kosztów podawanych związków chemicznych

Microtox jest używany dla wielu aplikacji w różnych gałęziach przemysłu:

 • Płyny i szlamy wiertnicze
 • Górnictwo
 • Ścieki przemysłowe
 • Procesy przemysłowe
 • Wody słone i słonawe
 • Produkty medyczne i farmaceutyczne
 • Opakowania
 • Środki ochrony osobistej
 • Osady
 • Wody opadowe
 • Materiały stałe
 • Wody procesowe w przemyśle żywczym

Pobierz KATALOG MICROTOX LX

Pobierz MSDS AZF686011 Microtox Diluent 

Pobierz MSDS AZF686016 i AZF686028 Microtox Reconstitution 

Pobierz MSDS AZF686018A Microtox Acute

Pobierz MSDS AZF686019 Microtox Osmotic Adjusting Solution

Pobierz MSDS AZF686030 Microtox FDB Diluent

Pobierz MSDS AZF686300 Microtox SOLO

Poberz MSDS AZF686121 Microtox Solid Phase Test Diluent

TIGRET Sp. z o.o.

ul. Warszawska 27
02-495 Warszawa

+48 22 8670528/9

© Tigret 2024
Wykonanie: Solmedia.pl