Microtox Solid Phase - test fazy stałej

 

 

Microtox jest światowym standardem w zakresie szybkiego i dokładnego monitoringu toksyczności. Używane w teście żywe organizmy są bardzo wiarygodną metodą pomiaru toksyczności próbek. System Microtox łączy w sobie zalety badania toksyczności oparte na ocenie funkcjonowania całych organizmów z szybkością i precyzją instrumentów analitycznych. Działa w oparciu o bakterie luminescencyjne (Vibrio fischeri) w celu pomiaru toksyczności wody lub innych próbek (w tym ścieków, fazy stałej (osady, gleby, itp.), substancji i związków chemicznych. Wyniki są generalnie uzyskiwane w czasie 5 do 30 minut.

Analizator Microtox Model 500 jest laboratoryjnym fotometrem z funkcją kontroli temperatury, który prowadzi pomiary przy użyciu odczynników z bakteriami luminescencyjnymi i próbkami w ściśle określonej i kontrolowanej temperaturze. Samokalibrujący Analizator może współpracować z komputerami PC przy użyciu oprogramowania MicrotoxOmni w celu łatwego zbierania i przetwarzania danych.

Protokoły Microtox Solid Phase Test (SPT) i Basic Solid Phase Test (BSPT) stanowią proceduralne rozszerzenie walidowanego szybkiego testu toksyczności Microtox Acute dla próbek wodnych. Protokoły SPT i BSPT zostały opracowane w celu rozszerzenia zastosowania technologii Microtox dla próbek stałych. Oba testy fazy stałej umożliwiają cząstkom próbki wejść w bezpośredni kontakt z organizmami na określony okres czasu i zapewnić proste i powtarzalne protokoły w celu testowania próbek stałych pod kątem obecności związanych chemicznie skażeń.

 

Pobierz MICROTOX SOLID PHASE TEST - TEST FAZY STAŁEJ

 

TIGRET Sp. z o.o.

ul. Warszawska 27
02-495 Warszawa

+48 22 8670528/9

© Tigret 2024
Wykonanie: Solmedia.pl