Microtox FX

     

Microtox FX jest światowym standardem w zakresie monitoringu jakości wody pitnej i ścieków. Został opracowany na bazie systemu Microtox w USA. Analizator Microtox FX jest przenośnym bardzo czułym fotometrem światła wydzielanego przez bakterie luminescencyjne. Odczynniki – bakterie luminescencyjne Aliivibrio fischeri używane w systemie Microtox FX są takie same jak systemie Microtox®. Bakterie te w normalnych warunkach dużą część metabolizmu przeznaczają na świecenie (luminescencję). W obecności czynników zakłócających metabolizm, luminescencja ulega obniżeniu. Reakcja testowa – zmiany luminescencji, występuje bardzo szybko, odczyt wyników wykonuje się zwykle po 5 - 15 minutach inkubacji próbki z bakteriami. 

Analizator Microtox FX ma również możliwość realizacji procedury oceny sumy zanieczyszczeń mikrobiologicznych metodą ATP. Tak więc, na jednym analizatorze istnieje możliwość oceny zanieczyszczań chemicznych (ocena toksyczności) oraz zanieczyszczeń mikrobiologicznych (metoda ATP). Czułość metody ATP dostępna w tym rozwiązaniu należy do najlepszych spośród rozwiązań ATP i wynosi 0,1 pgATP/ml. 

Pobierz KATALOG MICROTOX FX

TIGRET Sp. z o.o.

ul. Warszawska 27
02-495 Warszawa

+48 22 8670528/9

© Tigret 2023
Wykonanie: Solmedia.pl