Mikrobiologia w instalacjach

Podczas gdy tradycyjne testy mikrobiologiczne wymagają dni dla uzyskania wyników i mierzą jedynie część mikroorganizmów , druga generacja testów ATP z LuminUltra mierzy sumę mikroorganizmów dając wyniki w kilka minut!

Analiza ATP wykorzystuje naturalnie występujący proces produkcji światła do pomiaru stężenia sumy mikroorganizmów. Ilość produkowanego światła w danej analizie jest wprost powiązana do liczby mikroorganizmów. Aby dokonać pomiaru intensywności światła i w efekcie aktywności mikrobiologicznej wymagany jest luminometr.

Grupa produktowa testów ATP i badań mikrobiologicznych obejmuje 4 rozwiązania: 

- testy jednorazowe ATP II-iej Generacji

- pomiary ATP on-line (BugCount)

- pomiary wybranych mikroorganizmów lub grup mikroorganizmów metodą RT-qPCR (GeneCount)

- sekwencjonowanie nowej generacji NGS

Testy jednorazowe ATP II-iej Generacji

LuminUltra produkuje 6 zestawów dla pomiaru sumy zanieczyszczeń mikrobiologicznych poprzez pomiar ATP, każdy zestaw dla specyficznego zastosowania:

  • Quench-Gone Aqueous (QGA™): Dla próbek wodnych o niskim poziomie zawiesiny, takich jak woda do spożycia, wody chłodnicze i procesowe z zawartością olejów <10% i/lub zasoleniem.
  • Quench-Gone Organic Modified (QGO-M™): Dla próbek opartych na roztworach organicznych o niskim poziomie zawiesiny, takich jak paliwa, wody zęzowe, płyny chłodząco-smarujące, smary, tłuste solanki, mieszaniny wodno-olejowe z zawartością olejów >10%i/lub zasoleniem. QGOM-XLPD jest także dostępny dla próbek trudniejszych do filtracji, takich jak lateksowe polimery, dodatki do betonów, i środki higieny osobistej i domowej.
  • Deposit & Surface Analisys (DSA™): Dla pomiaru wzrostu biofilmu, produktów korozji, szlamów i materiałów filtrów biologicznych.
  • QuenchGone21™ Industrial (QG21I™): Dla płynów procesowych o wysokim poziomie zawiesiny i innych płynów płuczących.
  • QuenchGone21™Speciality (QG21S™): Dla badanie produktów chemicznych, takich jak papki, spoiwa, farby, i inne pokrycia.
  • QuenchGone21 Wastewater (QG21W™): Dla ścieków i próbek z bioprocesów, wód opadowych, odcieków. Zapewnia także możliwość ilościowego określania wzrostu i flokulacji w procesach sedymentacji.

Pomiary ATP on-line (BugCount)

 Analizator BugCount Online ATP od LuminUltra jest systemem monitoringu, który wykorzystuje szybkość i dokładność złotego standardu technologii 2ng Generation ATP dla potrzeb automatycznego i udoskonalonego badania mikrobiologicznego. 

Wyniki są automatycznie przekazywane na platformę online, umożliwiając operatorom, technikom i kierownikom, monitoring procesów mikrobiologicznych i podejmowanie decyzji natychmiast i zdalnie. Oznacza to skrócenie czasu: wizyt w konkretnych lokalizacjach, realizowanych badań, uzyskania odpowiedzi w sytuacjach problematycznych oraz dostęp do danych z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. To przynosi korzyści dla całych zespołów i zapewnia spokojniejszą pracę. 

Pomiary wybranych mikroorganizmów lub grup mikroorganizmów metodą qPCR (GeneCount)

 Chociaż metody testowania ATP® drugiej generacji firmy LuminUltra stanowią szybkie i kompleksowe narzędzie do oznaczania całkowitej ilości drobnoustrojów w Twoim procesie, nasze nowe rozwiązania przeznaczone do oznaczania DNA może pomóc Ci wskazać, „kto” jest w Twoim procesie. Testy ATP i DNA współdziałają w pełnej harmonii, aby w sposób wykładniczy zwiększyła się ilość przekazanych operatorom informacji pozwalających na zrozumienie procesów, co umożliwi lepsze zarządzanie związkami przyczynowo-skutkowymi, które zachodzą w systemach z powodu obecności drobnoustrojów.

Nasze nowe rozwiązanie oparte na DNA obejmuje:

  • Ilościową reakcję łańcuchową polimerazy (qPCR) GeneCount – umożliwiającą użytkownikom szybkie wykonanie badania przesiewowego w kierunku określonych drobnoustrojów lub grup drobnoustrojów, o których wiadomo, że mają znaczenie w Twoim procesie
  • oraz
  • Sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) GeneCount – zapewniające użytkownikom możliwość zobaczenia, co dzieje się w ich procesie, poprzez identyfikację prawie wszystkich rodzajów obecnych drobnoustrojów oraz wgląd w to, co dobrego lub szkodliwego mogą powodować.

Sekwencjonowanie nowej generacji NGS

Przez blisko 50 lat sekwencjonowanie nukleotydów DNA i RNA było wykorzystywane do zrozumienia ludzkiego genomu i genomów niektórych organizmów chorobotwórczych i niechorobotwórczych w celach badawczych i medycznych. Ze względu na koszty, wysiłek i czas wymagany do przeprowadzenia sekwencjonowania metoda ta nie mogła być stosowana w głównym nurcie zastosowań/ branż. Teraz przenieśmy się do chwili obecnej: widzimy konsumentów używających zestawy do sekwencjonowania nukleotydów, aby zrozumieć swoje zdrowie, cechy genetyczne i pochodzenie. Przemysł również podążył za modą, wykorzystując sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) jako nowy sposób uzyskiwania przez użytkowników wglądu w kondycję i wydajność ich procesów. Ten głęboki wgląd pomaga firmom zrozumieć związki przyczynowo-skutkowe – dobre lub złe – jakie niektóre drobnoustroje tworzą w ich procesach, a także zobaczyć trendy i czynniki wyzwalające, które wymagają dalszych badań. Dzięki tym danym firmy mogą następnie wdrożyć bardziej ukierunkowane postępowanie, co pozwala na oszczędzanie pieniędzy i czasu oraz unikanie frustracji.

Liczba komórek dostarcza cennych informacji

Nasza usługa obejmuje test Total Prokaryote qPCR, który umożliwia oszacowanie całkowitego łącznego stężenia komórek bakterii i archeonów. W połączeniu z liczebnością względną otrzymaną na podstawie sekwencjonowania, metoda pozwala na obliczenie szacunkowego stężenia każdego organizmu obecnego w próbce i podanie wyniku w komórkach na ml, g lub powierzchnię. Wiedza o liczebności względnej, jak i szacunkowej liczbie komórek dla każdego organizmu, jest cenną informacją, jaką należy posiadać oceniając swój system.

Pobierz katalog ATP DLA WODY

Pobierz ATP - FAKTY I MITY

Pobierz NOTA APLIKACYJNA - NAMIERZANIE SKAŻONYCH STUDNI

Pobierz katalog BUGCOUNT - ATP ONLINE

Pobierz BUGCOUNT ONLINE - TESTY WDROŻENIOWE

Pobierz LISTA PRODUKTÓW GENECOUNT

Pobierz katalog GENECOUNT1 

Pobierz katalog GENECOUNT2

Pobierz katalog SARS-CoV-2

Pobierz katalog NGS

Pobierz katalog qPCR DLA PRZEMYSŁU

Pobierz katalog qPCR DLA LABORATORIÓW

Pobierz katalog ANALIZATOR qPCRQ-16 specyfikacja techniczna

Pobierz katalog ANALIZATOR qPCR-Q-16

Pobierz katalog ANALIZATOR qPCR-Q96

Pobierz katalog GENECOUNT - SYSTEM AUTOMATYCZNEGO OCZYSZCZANIA PRÓBKI DLA BADAŃ RNA/DNA

TIGRET Sp. z o.o.

ul. Warszawska 27
02-495 Warszawa

+48 22 8670528/9

© Tigret 2023
Wykonanie: Solmedia.pl