Badanie patogenów

Dzisiaj, jednym z najważniejszych aspektów produkcji żywności jest zapewnienie jej bezpieczeństwa w całym procesie produkcyjnym „od pola do stołu”.
Oferowane przez naszą firmę produkty gwarantują wszechstronne bezpieczeństwo żywności w całym łańcuchu przetwarzania. Twój program testów Kontroli Jakości musi spełnić twarde kryteria, uwzględniające punkty programu HACCP. Należy zapewnić bezpieczeństwo żywności, spełnienia wymogów regulacyjnych i zmierzyć się z oczekiwaniami klienta. Przede wszystkim musi on spełniać własne rygorystyczne normy. 
 
RapidChek
Systemy RapidChek® do badania patogenów są najłatwiejszą, najszybszą i najbardziej wydajną grupą testów dostępnych na rynku. Każdy test obejmuje całą procedurę badawczą, posiada optymalne parametry zarówno w procesie namnażania jak i detekcji. Wszystkie systemy wykorzystują specjalnie przygotowane pożywki zapewniające wyjątkowo dobre warunki odbudowy i namnażania szukanego patogenu, o ile znajduje się on w badanej próbce. Dzięki zastosowaniu wysoce zaawansowanych rozwiązań mikrobiologii, otrzymany wiarygodny wynik uzyskiwany jest w trakcie łatwej w wykonaniu procedury. Systemy RapidChek® o czułości 1 jtk/25 g próbki, są dostępne dla Salmonella, Listeria i E.coli. Wszystkie testy posiadają certyfikat walidacji AOAC. RapidChek SELECT Salmonella jest zatwierdzoną metodą alternatywną.
Dostępne są:
RapidChek SELECT Salmonella - zatwierdzona metoda alternatywna
RapidChek Salmonella
RapidChek SELECT Salmonella enteritidis
RapidChek E.coli O157:H7
RapidChek Listeria

Compact Dry
Płytki Compact Dry™ zapewniają wygodną, alternatywną metodę badawczą do zliczenia mikroorganizmów w żywności i kosmetykach.
Dostępne są:
TC Ogólna liczba drobnoustrojów
EC E.coli i bakterie z grupy coli
CF bakterie z grupy coli
YM  drożdże i pleśnie
ETB Enterobacteriacae
SA Staphylococcus aureus
VP Vibrio parahaemolyticus
Compact Dry jest gotową do użycia metodą testową, która pomaga ograniczyć pracochłonność i czasochłonność testów mikrobiologicznych. W ten sposób zwiększa się wydajność produkcji poprzez zwiększenie efektywności. Płytki mogą być używane do badania surowych produktów, jak również przetworzonych, takich jak żywność, napoje, mięso, kosmetyki inne. Płytki Compact Dry mogą być także używane jako płytki kontaktowe dla badania trudno dostępnych powierzchni przy użyciu wymazówek Compact Dry.

TIGRET Sp. z o.o.

ul. Warszawska 27
02-495 Warszawa

+48 22 8670528/9

© Tigret 2024
Wykonanie: Solmedia.pl