CompactDry

Płytki Compact Dry™ zapewniają wygodną, alternatywną metodę badawczą do zliczenia mikroorganizmów w żywności i kosmetykach.

TC Ogólna liczba drobnoustrojów

* Inkubacja: 48h w temperaturze 35 ± 2 oC (20-42 oC)

EC E.coli i bakterie z grupy coli

* Inkubacja: 24h w temperaturze 35 ± 2 oC

CF bakterie z grupy coli

*  Inkubacja: 18 – 24h w temperaturze 35 ± 2 oC

YM  drożdże i pleśnie

* Inkubacja: 72 – 168h w temperaturze 25 – 30 oC

ETB Enterobacteriacae

* Inkubacja: 24 – 48h w temperaturze 35 – 37 oC

SA Staphylococcus auraus

* Inkubacja: 48h w temperaturze 35 – 37 oC

VP Vibrio parahaemolyticus

* Inkubacja: 48h w temperaturze 35 – 37 oC

 

Compact Dry jest gotową do użycia metodą testową, która pomaga ograniczyć pracochłonność i czasochłonność testów mikrobiologicznych. W ten sposób zwiększa się wydajność produkcji poprzez zwiększenie efektywności. Płytki mogą być używane do badania surowych produktów, jak również przetworzonych, takich jak żywność, napoje, mięso, kosmetyki inne. Płytki Compact Dry mogą być także używane jako płytki kontaktowe dla badania trudno dostępnych powierzchni przy użyciu wymazówek Compact Dry.

Compact Dry zapewnia łatwe odczytywanie wyników. Umieścić 1 ml próbki na płytce. Płynna próbka samoistnie rozłoży się równomiernie na całej powierzchni płytki. Inkubować płytkę w temperaturze wskazanej na opakowaniu. Wzrastające kolonie bakterii są zabarwione na różne kolory, wywołane chromogennymi substratami i indykatorami redox. Gatunki bakterii mogą być identyfikowane kolorami. Bakterie można pobrać W celu dalszej identyfikacji w łatwy sposób można pobrać bakterie z powierzchni płytki.

Compact Dry jest łatwe do przechowywania. Płytki mogą być przechowywane w temperaturze pokojowej do dwóch lat od daty produkcji, natomiast inkubacja przebiega w zakresie 20-42oC.

W inkubatorze, płytki mogą być układane w stosy, bez ryzyka przypadkowej kontaminacji, gdyż płytki są przykrywane pokrywkami. Możliwe jest posługiwanie się płytkami poza laboratorium.

 

Specyfikacja

  • ·         Płytki są sterylne i gotowe do użycia z odwodnionymi mediami
  • ·         Certyfikat MicroVal (europejska organizacja certyfikacji, walidacji i zatwierdzania alternatywnych metod analizy mikrobiologicznej żywności i napojów)
  • ·         Długi okres ważności płytek
  • ·         Łatwa interpretacja wyników
  • ·         Unikalna budowa ułatwia pobranie próbki z trudnych obszarów powierzchni
  • ·         Łatwe przechowywanie w temperaturze pokojowej

Szerokie zastosowanie w badaniu surowych i gotowych produktów: żywność, napoje, mięso, kosmetyki

TIGRET Sp. z o.o.

ul. Warszawska 27
02-495 Warszawa

+48 22 8670528/9

© Tigret 2023
Wykonanie: Solmedia.pl