RapidChek SELECT Salmonella enteritidis

 

 

RapidChek SELECT Salmonella enteritidis stanowi przełom w badaniu Salmonella, zarówno dla potrzeb jajek jak i przetwarzania mięsa drobiowego. Test RapidChek SE będzie jednym z pierwszych dostępnych komercyjnie, szybkich, sero-specyficznych oznaczeń oferujących użytkownikom szybkość i dokładność ponad konwencjonalnymi, trwającymi tydzień, metodami. Opatentowane, oparte na wykorzystaniu bakteriofagów namnażanie powiązane z wyjątkowym systemem immuno-detekcji, wyposażają użytkownika w łatwy i wygodny system wykrywania patogenów, który podnosi poziom bezpieczeństwa produkcji żywności i pozwala efektywnie zarządzać kosztami.

 

Linia testów RC SELECT do wykrywania patogenów jest zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić praktyczne, ogólno-światowe narzędzie, które nie wymaga nakładów kapitałowych lub intensywnego treningu. W rezultacie, linia produktów RC SELECT pomaga promować nie tylko zdrowie wśród Waszych klientów, ale również wśród firm odbiorców testów. Nasze zintegrowane rozwiązania wykrywania patogenów opierają się na 20 latach doświadczeń w obszarze wykrywania obecności białek.

 

Korzyści wynikające z używania testu RapidChek SELECT Salmonella enteritidis:

  • Zmniejszona liczba wyników fałszywych pozytywnych
  • Szybszy czas uzyskania wyniku
  • Łatwa do realizacji technologia wykrywania
  • Brak nakładów na sprzęt i obsługę
  • Kompleksowość
  • Zwiększona dokładność
  • Istotne walidacje dla próbek wymazowych, ciekłych jajek i popłuczyn

 

RapidChek SELECT Salmonella enteritidis: Jak działa?

Zaawansowane, Szybkie Parametry z Użyciem fagów, jako czynnika selekcjonującego.

RapidChek SELECT Salmonella enteritidis oferuje niedoścignione parametry dzięki opatentowanej technologii, która podnosi zarówno specyficzność jak i czułość szybkich metod. Metoda namnażania jest dwuetapowym procesem, wykorzystującym pożywkę pierwotną wzbogaconą o fagi i pożywkę wtórną.

 

Sercem systemu jest wykorzystanie opatentowanej metody wykorzystania fagów jako czynnika selektywnego. Fagi są wirusami bakteryjnymi atakującymi konkurencyjne bakterie. To zapobiega powstawaniu wyników fałszywych pozytywnych (specyficzność). Fagi, atakując konkurencyjne bakterie, stwarzają optymalne warunki w pożywce dla szybkiego namnażania Salmonella enteritidis (czułość). Próbka jest namnażana w pierwotnej pożywce przez 16-22 godziny w temperaturze 42oC, co dotyczy zarówno próbek wymazowych jak i popłuczyn. Ciekłe jajka powinny być namnażane w temperaturze pokojowej przez 40-48 godzin. Po namnażaniu pierwotnym, odpowiednia ilość roztworu jest przenoszona do pożywki wtórnej i następnie inkubowana przez 6-8 godzin (dotyczy ciekłych jaj) lub 16-22 godziny (dotyczy próbek wymazowych i popłuczyn) w temperaturze 42oC.

 

Opatentowany system pożywek jest używany w połączeniu z następną generacją pasków odczytowych RapidChek SELECT Salmonella enteritidis. Paski odczytowe zawierają właściwe monoklonalne przeciwciała anti-Salmonella enteritidis. SDIX jest jednym, z największych i najbardziej zaufanych producentów przeciwciał w USA. Te przeciwciała są produkowane wyłącznie dla potrzeb systemów RapidChek i RapidChek SELECT. Po włożeniu paska odczytowego do namnożonej próbki, próbka przesuwa się kapilarnie w górę paska, aż do membrany z liniami odczytowymi. Po 10 minutach, jeśli Salmonella enteritidis jest obecna w próbce, widoczne będą dwie czerwone linie.

Obecność tylko jednej linii wskazuje na wynik negatywny. W pasek odczytowy wbudowana jest również linia kontrolna pozwalająca stwierdzić, że test działa poprawnie.

 

Zwalidowane zastosowania: System RapidChek SELECT Salmonella enteritidis jest zwalidowany do użycia z wymazówkami, ciekłymi jajkami i popłuczynami. Metoda będzie uznana przez NPIP, AOAC RI i AOAC OMA.

 RapidChek®. Po prostu dokładnie.

Pobierz KATALOG

Pobierz LICENCJA AOAC

  

TIGRET Sp. z o.o.

ul. Warszawska 27
02-495 Warszawa

+48 22 8670528/9

 

Rzetelna firna

© Tigret 2023
Wykonanie: Solmedia.pl