Oleje przemysłowe

HydroScout jest  przenośnym testem pozwalającym na ilościowe określenie zawartości wody w różnych mieszaninach (olejów, farb, rozpuszczalników, ściekach, gleby, itp.). Łatwy w realizacji, niedrogi zestaw testujący może być wykorzystany zarówno w terenie jak i w laboratorium. Testowanie tą metodą jest znakomite w przypadku dokładnego określenia zawartości wody w przepracowanych olejach. Test ten uzyskał aprobatę wg normy USEPA SW-846 Metoda 9001.

 

Pobierz KATALOG HYDRO-SCOUT

Działanie analizatora L-2000 DX jest oparte na tej samej zasadzie jak testów Clor-N-Oil, jednakże zamiast porównania kolorymetrycznego analizator L-2000 wykorzystuje specjalną elektrodę jonoselektywną w celu określenia ilościowego stężenia związków chloroorganicznych w próbce. Analizy mogą być prowadzone na próbkach: olejów transformatorowych, gleby, wody i powierzchni.

 

Pobierz KATALOG ANALIZATOR L2000DX

Związki PCB należą do grupy 12 najtrwalszych, nierozkładających się w środowisku, niebezpiecznych związków (tzw. POP-sów). Zgodnie z wymaganiami UE oraz krajowymi, do końca czerwca 2010 wszystkie urządzenia zawierające PCB w stężeniu powyżej 50 ppm (mg/l) muszą zostać wycofane z eksploatacji. Określone jest również dopuszczalne stężenie PCB w glebie. Ze względu na złożoność badania PCB metodami laboratoryjnymi, dopuszczone są metody przesiewowe, które pozwalają wykluczyć z dalszych badań próbki niezawierające PCB. Testy Clor-N-Oil i analizator L2000DX są jedynymi zatwierdzonymi przez WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) do wykonywania przesiewowych badań PCB w olejach elektroizolacyjnych.

  

Terenowe i laboratoryjne testy do przesiewowego badania PCB w olejach elektroizolacyjnych

Clor-N-Oil 

Kompletny zestaw Clor-N-Oil do przesiewowej analizy PCB w olejach elektroizolacyjnych.

Jednorazowe, przesiewowe, terenowe zestawy do badania zawartości PCB w olejach elektroizolacyjnych są fabrycznie skalibrowane na określone stężenie PCB. Dostępne poziomy detekcji: 20 ppm, 50 ppm (zgodnie z Dz. U. 96/2002, poz. 860), 500 ppm. Czas wykonania testu i uzyskania wyniku: do 10 minut. Zestaw zawiera wszystkie elementy do przeprowadzenia testu. Odczynniki są fabrycznie odmierzone i szczelnie zamknięte w szklanych ampułkach. Skalibrowany w oparciu o Aroclor 1242. Stosowany powszechnie w USA, Kanadzie, krajach Unii Europejskiej, m.in. w Polsce. Działa według USEPA SW-846 metoda 9079, posiada pozytywną opinię Politechniki Wrocławskiej, Instytutu Chemii i Technologii Nafty i Węgla. Stosowany przez zawodową energetykę i inne branże.

 

Analizator L2000DX 

Działanie analizatora L-2000 DX jest oparte na tej samej zasadzie jak testów Clor-N-Oil, jednakże zamiast porównania kolorymetrycznego analizator L-2000 wykorzystuje specjalną elektrodę jonoselektywną w celu określenia ilościowego skażenia próbki. Analizy mogą być prowadzone na próbkach: olejów transformatorowych, gleby, wody i powierzchni.

 

PCB Strips 

Konwencjonalne metody analizy PCB jak chromatografia gazowa/spektrometria masowa (GC/MS) są drogie, czasochłonne, wymagają stosowania specjalistycznej aparatury i wykształconego analityka. Wysoce poszukiwane są łatwe w użyciu, szybkie i niedrogie metody alternatywne. Test paskowy PCB Rapid Strip jest taką właśnie metodą. Limit detekcji wynosi tylko 0,1 ppm w glebie. Otrzymując niedrogo szybki, dokładny wynik można podjąć rozsądne decyzje, tak aby pogodzić koszty z jakością w prowadzonym projekcie.

 

Rapid Assay

Test immunoenzymatyczny typu ELISA umożliwia wykonanie oznaczenia ilościowego, półilościowego lub jakościowego w próbkach wody lub gleby. Dla próbek gleby należy użyć zestawu do ekstrakcji. Bardzo dokładne wyniki uzyskiwane są w 60 minut. Zestaw dedykowany dla dużej liczby próbek, umożliwa jednoczesne badanie do 50 próbek.Pobierz ZESTAWIENIE TESTÓW PCB

Pobierz KATALOG RAPID ASSAY (JĘZ. ANGIELSKI)

Pobierz KATALOG CLOR-N-OIL

Pobierz KATALOG ANALIZATOR L2000DX

Pobierz KATALOG PCB STRIPS 

Oleje silników Diesla mogą być łatwo testowane przy użyciu zestawów TBN (Total Base Number) w terenie, jak również w laboratorium. TBN jest miarą rezerw zasadowości dodaną do olejów smarnych w celu ochrony silnika przed efektami korozji wywołanymi działaniem kwasów powstałych w trakcie spalania paliw zawierających siarkę.

 

Pobierz KATALOG LICZBA ZASADOWA TBN

 

Wprowadzanie powietrza do olejów smarowych, hydraulicznych i innych jest główną przyczyną powstawania uszkodzeń mechanicznych. Te oleje mogą być badane na całkowitą ilość kwasów przy użyciu zestawów Titra-Lube TAN, co w krótkim czasie umożliwia podjęcie decyzji o zakresie przeglądu technicznego. Dokładny monitoring płynów na wzrost ilości kwasów może zdecydowanie zredukować koszt naprawy lub czasami wymiany elementów.

 

Pobierz KATALOG LICZBA KWASOWA TAN

Clor-D-Tect 

Test Clor-D-Tect 1000 jest zgodny z normą EPA SW-846 metoda 9077 i pozwala na określenie "tak bądź nie" wyniku na poziomie 1000 ppm chlorowców.

Test Clor-D-Tect Q4000 pracuje wg normy EPA SW-846 metoda 9077. Test ten pozwala na ilościowe określenie poziomu chlorowców w przepracowanych olejach. Zestaw pracuje w zakresie 200-4000 ppm. Jest nieoceniony w przypadku gdy użytkownik musi określić jak blisko w zakresie ilościowym jest do poziomu 1000 ppm lub 4000 ppm w przypadku mieszanek olejowych. Test Clor-D-Tect jest sprawdzoną metodą pomiaru chlorowców w olejach hydraulicznych, napędowych, smarujących i rozpuszczalnikach na bazie węglowodorów.

 

Percent-A-Clor / Hydroclor-Q

Percent-A-Clor jest tanim zestawem do stosowania w terenie, umożliwiającym szybkie określenie poziomu związków chlorowców organicznych w olejach, roztworach i innych cieczach w zakresie 0-10%.

HydroClor-Q jest ilościowym zestawem testującym, zaprojektowanym specjalnie do pomiaru skażenia chlorowcami organicznymi mieszanek olejowo-wodnych i płynów chłodniczych. Zestaw ten może być używany do testowania rozpuszczalnych w wodzie cieczy chłodząco-smarujących, zawartości zbiorników ściekowych i wód zęzowych, płynów chłodniczych oraz jakichkolwiek innych cieczy zawierających więcej niż 70% wody.

 

Titra-Clor C/P

Jeżeli istnieje potrzeba wykonania dokładnych testów laboratoryjnych zawartości chlorowców, metoda Titra-Clor może spełnić oczekiwania. Zestaw Titra-Clor pracuje według podobnej zasady jak Clor-D-Tect, ale ponieważ próbka jest ważona na wadze analitycznej i miareczkowana przy użyciu laboratoryjnej biurety uzyskiwana jest większa precyzja i niższy próg wykrywalności. Zestawy Titra-Clor dostępne są w dwóch wersjach: Titra-Clor C - zestaw kolorymetryczny oraz Titra-Clor P - zestaw potencjometryczny.

 

Pobierz KATALOG CLOR-D-TECT

Pobierz KATALOG HYDROCLOR_PERCENT

Pobierz KATALOG TITRA-CLOR C/P

TIGRET Sp. z o.o.

ul. Warszawska 27
02-495 Warszawa

+48 22 8670528/9

© Tigret 2024
Wykonanie: Solmedia.pl