Analizator chlorowcoorganicznych L2000

Działanie analizatora L-2000 DX jest oparte na tej samej zasadzie jak testów Clor-N-Oil, jednakże zamiast porównania kolorymetrycznego analizator L-2000 wykorzystuje specjalną elektrodę jonoselektywną w celu określenia ilościowego stężenia związków chloroorganicznych w próbce. Analizy mogą być prowadzone na próbkach: olejów transformatorowych, gleby, wody i powierzchni.

 

Pobierz KATALOG ANALIZATOR L2000DX

TIGRET Sp. z o.o.

ul. Warszawska 27
02-495 Warszawa

+48 22 8670528/9

© Tigret 2024
Wykonanie: Solmedia.pl