Pomiar i monitoring metali

Terenowe, laboratoryjne i przemysłowe technologie monitoringu metali

 

Zakres produktów do monitoringu metali obejmuje przenośny model PDV6000ultra i dwa systemy on-line OVA5000 i OVA7000. Nasza technologia jest odporna na zakłócenia i wiarygodna, może działać w każdej szerokości geograficznej przy relatywnie niskich kosztach obsługi. Systemy przenośne, laboratoryjne oraz on-line zdobyły światowe uznanie za jakość, wiarygodność i łatwość użycia, umożliwiając użytkownikom monitoring poziomów skażenia, optymalizację procesów, zmniejszając zanieczyszczenie środowiska i ochraniając zdrowie pracowników i okolicznych mieszkańców.

PDV6000ultra - Przenośny laboratoryjny i terenowy system monitorujący

  

 

System PDV6000ultra jest idealnym narzędziem do monitoringu w terenie i laboratorium. Oferuje rozszerzone zakresy pomiarowe i oprogramowanie VAS dla wizualizacji wyników analizy, w czasie rzeczywistym. Umożliwia zapamiętanie dziesięciu standardowych metod umożliwiających samodzielne pomiary i nielimitowaną liczbę pomiarów przy współpracy z laptop-em lub komputerem PC. System PDV zawiera jeden zestaw elektrod, oprogramowanie VAS i wodoszczelną walizkę transportową. Wyniki z systemu PDV mogą być bezpośrednio porównywane z wynikami otrzymanymi metodami AA lub ICP.

Wyposażenie akcesoryjne: SV LabCell

Moduł SV LabCell rozszerza zakres zastosowań systemu PDV6000ultra i umożliwia uzyskanie niższych poziomów wykrywania i większą łatwość przystosowania w metodologi analitycznej. Moduł SV LabCell wykorzystuje elektrody z bizmutowym filmem na powierzchni. Jest specjalnie zaprojektowany w celu zastąpienia pewnych tradycyjnych metod pomiarowych opartych na elektrodach z filmem z rtęcią. Umożliwia analizę molibdenu i uranu oraz obniża poziomy wykrywania kobaltu, chromu i niklu.

Cechy systemu PDV

  • · Przenośny, umożliwia monitoring w odległych lokalizacjach
  • · Możliwość analizy różnych metali przy użyciu oprogramowania VAS
  • · Zasilanie sieciowe lub bateryjne (dla potrzeb pracy w terenie)
  • · Wstępne przygotowanie próbki przy użyciu kwasu i/lub zewnętrznego modułu UV może wyeliminować zakłócenia
  • · Odporne na uszkodzenia elektrody i urządzenie
  • · Możliwość zapamiętania wyników w komputerze PC
  • · Poziom wykrywania poniżej 1 ppb (μg/l), zależnie od próbki
  • · Dokładność ±5% przy 100 ppb
  • · Szybkie i dokładne wyniki umożliwiające podjęcie natychmiastowej decyzji w terenie
  • · Niskie koszty eksploatacji i obsługi

Oprogramowanie VAS umożliwia automatyczne zapamiętywanie danych, drukowanie, raportowanie i analizę danych oraz dokładną analizę problemów przez e-mail lub Skype.

 

24/7 Online Monitoring z systemem OVA

 

     


OVA jest w pełni automatycznym, on-line, monitorem metali, zaprojektowanym jako układ modułowy, umożliwiający ciągły lub okresowy monitoring metali w strumieniach wód procesowych, uwalnianych ściekach, rzekach i wodach powierzchniowych. System OVA jest oparty na dobrze poznanej i opisanej w publikacjach międzynarodowych technologii woltametrycznej (ASV i CSV), która zapewnia szybkie i dokładne wykrywanie metali na poziomach μg/l. Uzyskiwane wyniki mogą być bezpośrednio porównywane z analizami laboratoryjnymi AAS lub ICP.

System OVA umożliwia monitoring w czasie rzeczywistym kilkunastu równoległych strumieni próbek, skonfigurowanych dla indywidualnych potrzeb użytkownika. Wstępne przygotowanie próbki może obejmować eliminację potencjalnych zakłóceń, chociaż ASV nie jest bezpośrednio zakłócane przez sód, wapno, magnez, chlor lub inne sole obecne w ściekach przemysłowych.

Parametry wykrywania – wybrane metale, reżim pobierania próbek, granice wykrywalności i system alarmu są instalowane i konfigurowane do indywidualnych wymagań badanego strumienia, i mogą być łatwo modyfikowane, aby poradzić sobie z różną kombinacją metali. Pobieranie próbek jest programowane, tak aby pobierać próbki w określonym czasie, na żądanie lub gdy zaistnieją zewnętrzne zdarzenia uruchamiające ten proces. Zintegrowanie systemu OVA z zakładowym systemem kontroli umożliwia użytkownikowi pełną kontrolę nad zawartością metali w strumieniach próbek, zapewniając zgodność z obowiązującymi wymaganiami dla uwalnianych ścieków.

Zdolność do reagowania w niespodziewanych sytuacjach i ochrona reputacji

Gdy poziomy stężeń metali w wodach procesowych lub ściekach rosną niespodziewanie, system OVA umożliwia użytkownikowi podjęcie natychmiastowych działań zapobiegawczych i odpowiednią modyfikację procesu i jego wydajności. Takie krótkotrwałe zdarzenia pozostają często niewykryte w ramach monitoringu laboratoryjnego i są rozpoznawane dopiero na etapie uwalniania ścieków.

Poprawa wydajności oczyszczania

Związki chemiczne są często stosowane do usuwania metali z wód procesowych i ścieków. Gdy operator ma ograniczoną wiedzę, co do aktualnego stężenia metali, związki chemiczne są często podawane w większych niż potrzeba ilościach w celu uzyskania zgodności z obowiązującymi przepisami.

Monitoring stężenia metali przy użyciu systemu OVA umożliwia operatorowi podawanie optymalnych ilości związków chemicznych, znacząco redukując w ten sposób koszty. System OVA jest kompatybilny z większością systemów kontrolnych w zakładach, umożliwiając w pełni automatyczną kontrolę ścieków i procesów oczyszczania, kontrolę objętości buforów i procedur uwalniania ścieków.

 

Pobierz KATALOG MONITORING METALI

 


TIGRET Sp. z o.o.

ul. Warszawska 27
02-495 Warszawa

+48 22 8670528/9

 

Rzetelna firna

© Tigret 2023
Wykonanie: Solmedia.pl