Test aberracji chromosomowych

Test aberracji chromosomowych In Vitro Mammalian Chromosomal Aberration Test OECD 473

Kod produktu: SSA-O473

Pakowanie: M020 20 Zestaw testowy Rapid Micronucleus MoA

Opis

In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Service Analytics (CRO z certyfikatem GLP), wytyczne testowe OECD473 dotyczące toksykologicznej oceny ryzyka in vitro chemikaliów, pestycydów, kosmetyków, mieszanek ziołowych.

Rapid Micronucleus MoA to gotowy do użycia zestaw do szybkiej identyfikacji aberracji chromosomowych. Komórki przygotowuje się zgodnie ze standardowymi protokołami według OECD TG 473, a szkiełka są kolejno traktowane serią roztworów dostarczonych z zestawem „Rapid Micronucleus MoA”, w tym specyficzną dla człowieka, bardzo czułą sondą centromerową i roztworem do barwienia kontrastowego zawierającego DAPI ( 4 ', 6-diamidyno-2-fenyloindol). Szkiełka są kolejno przemywane PBS i seriami etanolu po obróbce. Następnie do obszaru będącego przedmiotem zainteresowania dodaje się sondy centromerowe i szkiełko ogrzewa się w 80° C przez 3 minuty i przenosi do nawilżanej komory na 20 minut. Przed dodaniem roztworu mocującego następuje płukanie i 5-minutowy etap barwienia kontrastowego.

Używając obiektywu o powiększeniu 40x, będzie można łatwo zidentyfikować mikrojądra i ocenić, czy obecny jest centromer. Zautomatyzowany odczyt i archiwizację można uzyskać za pomocą systemów skanowania slajdów, np. Metafer.

Slajdy są zwykle gotowe do oceny w ciągu 1 godziny. Zastosowanie sond FISH pozwala bezpośrednio rozróżnić mikrojądra powstałe w wyniku utraty chromosomu (związki aneugeniczne) lub pęknięcia (związki klastogenne).

Technologia sondy FISH stosowana w testach aberracji chromosomowej (OECD 473), może być również stosowana w teście mikrojądrowym Micronucleus Test MNvit lub w analizie cytogenetycznej w badaniach lub dozymetrii fizycznej, tj. osoby narażone na promieniowanie medyczne lub naturalne.

Charakterystyka

1-godzinny test FISH - szybka i wiarygodna ocena genotoksyczności

Wysoka specyficzność - brak wyników fałszywie dodatnich z powodu RNA, mikrojąder o niskiej gęstości, osadów, zmian cytoplazmatycznych

Gotowy do użycia zestaw zawierający sondy pan-centromerowe, DAPI i odczynniki

Jednoczesne barwienie kontrastowe DAPI

Szybka i czytelna identyfikacja sposobu działania: Aneugens lub Clastogens

Barwienie centromerów metodą FISH jest zalecane w OECD TG487

Może być stosowany do chemikaliów, farmaceutyków, kosmetyków, próbek środowiskowych

Do wszystkich ludzkich komórek i pełnej krwi

TIGRET Sp. z o.o.

ul. Warszawska 27
02-495 Warszawa

+48 22 8670528/9

© Tigret 2024
Wykonanie: Solmedia.pl