Skóra XenoSkin H

XenoSkin H - modele skóry ludzkiej ex vivo w kształcie płatów i krążków

 

W ostatnich latach uzyskano możliwość zbadania w warunkach in vitro, czy substancje czynne zawarte w produktach farmaceutycznych, kosmetycznych oraz chemicznych mają zdolność przenikania przez "barierę skórną". Produkty lecznicze, kosmetyczne oraz chemiczne oddziałujące wyłącznie w głębiej zlokalizowanych warstwach skóry można obecnie badać za pomocą nowatorskich testów wykorzystujących modele skóry ludzkiej w warunkach ex vivo oraz nowoczesne metody analityczne bez koniecznosci prowadzenia rozległych i kosztownych badań klinicznych. Badania w warunkach in vitro z zastosowaniem produkty XenoSkin H stanowią także interesującą alternatywę w przypadku:

* optymalizacji składu produktu leczniczego w celu uzyskania wymaganego poziomu absorpcji leku poprzez skórę,

* badań interakcji preparatów chemicznych ze skórą w ramach oceny bezpieczeństwa,

* porównania produktów lub przygotowania leków do badań klinicznych,

* realizacji programów badań trwałości,

* opracowania produktów kosmetycznych.

XenoSkin H - ludzka skóra ex vivo

Dostępny jest szeroki wybór wycinków skóry ludzkiej i zwierzęcej ex vivo: skóra pełnej grubości wraz z tkanką tłuszczową lub bez tkanki tłuszczowej, wycinki skóry pośredniej grubości, wyizolowana warstwa rogowa oraz pojedyncze blaszki kopyta wołu. Modele skóry wysokiej jakości przygotowywane są z zachowaniem standardów GLP, w ciągu 1 godziny od zabiegu hirurgicznego. Skórę pobiera się od dawców, którzy udzielili na to świadomej zgody. W porównaniu z wycinkami martwej skóry modele ludzkiej skóry ex vivo posiadają kilka korzystniejszych cech, takich jak: ujednolicony, określony czas pomiędzy zabiegiem chirurgicznym i eksperymentami laboratoryjnymi, optymalna grubość wycinków skóry pobranych od osób w młodszym wieku oraz kontrloa dawców pod kątem obecności wirusów HCV i HIV.

W ofercia znajdują się również komory Franz'a dla potrzeb badania przenikania preparatów przez skórę.

Szczegółowy zakres produktów jest przedstawiony w Liście produktów (do pobrania poniżej).

Pobierz KATALOG XENOSKIN H

Pobierz BIULETYN TECHNICZNY XENOSKIN H

Pobierz LISTA PRODUKTÓW LUDZKIEJ I ZWIERZĘCEJ SKÓRY

TIGRET Sp. z o.o.

ul. Warszawska 27
02-495 Warszawa

+48 22 8670528/9

© Tigret 2023
Wykonanie: Solmedia.pl