Wstęp

1. Jakie cechy charakteryzują nasze oznaczenia cytotoksyczności?

• Małe zużycie związku.

• Szybkość i wydajność.

• Łatwe użycie i czytelny protokół.

• Rozsądna cena.

• Moliwość wykonania analizy bez skomplikowanego lub drogiego sprzętu komputerowego.

• Moliwość otrzymania jednoznacznego wyniku, bez wyrafinowanych metod.

• Oprogramowanie analityczne (dostarczane nieodpłatnie wraz z zestawem).

• Wsparcie producenta.

2. Co oferuje firma Xenometrix w sprzedaży testów do oceny cytotoksyczności?

• Zestaw „klasycznych” testów z szeroko akceptowalnymi metodami i publikacjami danych.

• Zestawy jedno- i wielo-parametrowe.

• Kompletne zestawy odczynników (w opcji płytki).

• Wysoka jakość - odczynniki sa certyfikowane.

• Zwalidowane protokoły.

• Bezpłatne wsparcie klienta przed i po sprzedaży.

• Mniejsze zużycie komórek w testach wieloparametrowych (komórki pierwotne!).

• Mniejsze zużycie zwiazku w testach wieloparametrowych (wcześniejsze wykrycie!).

• Udoskonalona czułość i specyficzność (łatwiej jest wychwycić toksyczność jesli badamy testem wieloparametrowym, nastepuje zredukowana moliwość otrzymania wyników fałszywych pozytywnych.

• Moliwość określenia działania mechanizmu toksyczności.

3. Jakie rozwiązania oferuje firma Xenometrix w sprzedaży testów do oceny cytotoksyczności w celu uniknięcia zakłóceń?

• Zastosowanie związków barwnych o alternatywnych długościach fali.

• Zastosowanie alternatywnych inhibitorów enzymów i barwników. Wiedza o niezgodnościach, np. zwiazki lizosomotroficzne (chlorchina), redox-active (kwas askorbinowy) związki generujące skażenia krzyżowe: FCS, pirogronian, czerwień fenolowa.

4. Jaka jest przewaga testów wieloparametrowych względem zmienności w obszarze jednego testu?

Techniczna optymalizacja użyta w wieloparametrowym zestawie firmy Xenometrix pozwala wyeliminować wewnętrzną wartość potencjalnych zmienności takich jak:

• Przejście ilościowe

• Czas umieszczenia na płytce (zmniejszenie stresu komórkowego)

• Została wyeliminowana różnica gęstości komórek pomiedzy poszczególnymi parametrami.

• Jest ujednolicony skład roztworów, ze względu na taki sam czas ich zastosowania i przygotowania. Rónice wartosci IC 50 pomiedzy oznaczeniami odzwierciedlają dokładniej różnice w odpowiedzi funkcji komórek wystawionych na działanie substancji toksycznej, ponieważ wszystkie inne zródła zmienności czynników zewnętrznych zostały wyeliminowane

5. Jak przedstawiaja sie koszty testów wieloparametrowych w porównaniu z jednoparametrowymi?

• Jest znacznie zredukowana ilość badanego zwiazku potrzebnego do badan w testach wieloparametrowych (może być bardzo drogi!)

• Mniejsze zużycie liczby komórek (drogie!) 

• Mniejsza cena jednostkowego oznaczenia w porównaniu z testami jednoparametrowymi

• Zmniejszony nakład pracy (może byc kosztowna).

6. Dlaczego powinnismy uywać testów firmy Xenometrix?

• Kontrolowane jakościowo odczynniki (certyfikaty, łatwość użycia, szczegółowe i dobrze przygotowane protokoły)

• Brak potrzeby specjalistycznego i drogiego sprzętu

• Bezposredni odczyt, bez specjalistycznego oprogramowania do oceny testów. Kalkulacja jest moliwa do wykonania w programie Excel lub w dodatku programowym typu lab-book i łatwym przeniesieniu do oprogramowania Xenometrix Celtox software

• Darmowe wsparcie przed i po sprzedaży zorientowanego i wyspecjalizowanego personelu

• Unikalność testów wieloparametrowych

7. Elastyczność: Jest moliwość dużej liczby kombinacji zestawów. Klient może stworzyć własną kombinację.

• XTT –NR?

• XTT –SRB?

• LDHe-XTT-SRB?

• NR-SRB-CVDE?

• LDHe-XTT-NR-CVDE?

8. Dlaczego powinno uywać się XTT zamiast MTT?

Tabela 1. Test kolorymetryczny do obliczania metabolizmu mitochondrialnego

 

Test                Parametry                                                Zasada 

XTT    Aktywność mitochondrialna         Sole tetrazolowe są rozpuszczalne do formazanu

MTT   Aktywność mitochondrialna         Sole tetrazolowe nierozpuszczalne w wodzie

                                                                są redukowane do formazanu                                              

1. Odczyt OD z XTT może być dokonany bezpośrednio po inkubacji. Podczas gdy, w teście MTT wymagana jest dłuższa inkubacja w celu rozpuszczenia wytraconych substancji przed odczytem. Po 15 minutach XTT ma wyższą czułość i wyższa dynamikę reakcji od MTT.

2. XTT – wynikiem reakcji jest barwnik soli tetrazolowej To eliminuje proces rozpuszczania (jak w tescie MTT), któremu często towarzyszy powstawanie babelków powietrza z SDS lub Tryton-X100. Użycie testów XTT oznacza mniejszą manipulację i w konsekwencji redukcje ryzyka błędu.

9. Porównanie XTT i MTT

XTT ma wyższą czułość (w 15 min.) i wyższą klasyfikację dynamiki (Wykres 1. i 2.)

Wykres 1. Przedstawia odczyt OD 15 min. Po solubilizacji w 37°C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 2. Przedstawia odczyt OD 2 godz. po solubilizacji w 37°C

Warunki:

Komórki L929; 3 godz. inkubacji z XTT lub MTT odczyt z OD 480 (XTT) lub OD 540 (MTT)

Korekta dla OD 690, XTT odczytujemy bezposrednio po inkubacji.

MTT odczyt po solubilizacji z 10% Tryton X-100 w Izopropanolu / 0,1 M HCL i mieszamy, po 15 min. A i po 2 godz. w 37°C (B).

10. Przewaga zestawu LDH firmy Xenometrix

Test      Parametry                                      Zasada

LDH    Przepuszczalność membrany       LDH redukcja pirogronianu do mleczanu.

                                                                 Spadek NADH przez uwolnioną LDH

                                                                 mierzona z uszkodzonych komórek

Korzyści:

• Bez interferencji przez pirogronian, który jest czesto zawarty w pożywkach (Dulbecco’s, HAM F12, Iscove’s)!

• W testach konkurencyjnych mierzone jest powstawanie pirogronianu, którego powstawanie jest zakłócane w obecności pożywki. W doświadczeniu LDH mierzona jest przemiana NADH - NAD+. W procesie tym nadmiar pirogronianu jest zamieniany w mleczan. I wobec tego test nie jest czuły na pirogronian. Niektóre testy konkurencyjne wykorzystują odwrócenie przemiany, która może być zakłócona przez obecność pirogronianu.

• Wysoka czułość – mało wyników „fałszywych negatywnych”.

TIGRET Sp. z o.o.

ul. Warszawska 27
02-495 Warszawa

+48 22 8670528/9

© Tigret 2023
Wykonanie: Solmedia.pl