Frakcja wątrobowa S9

Pobierz PORÓWNANIE FRAKCJI S9 INDUKOWANEJ AROCLOR 1254 WOBEC INDUKOWANEJ β-naftoflawonem/fenobarbitalem (jęz. angielski)

Od wielu lat dystrybuujemy frakcję mikrosomalną S9 wątroby szczura indukowaną Aroclorem 1254 lub β-naftoflawonem i fenobarbitalem. Indukcja jest konieczna do aktywacji enzymów metabolicznych w wątrobie. Metabolizm chemikaliów jest ważny, ponieważ większość związków chemicznych staje się mutagenna lub rakotwórcza dopiero po metabolizowaniu (szacunkowo 80%). Frakcja S9 jest frakcją supernatantu po dziewięciu etapach wirowania wątroby szczura i zawiera wszystkie ssacze mikrosomalne i cytozolowe enzymy metabolizujące ksenobiotyki. Służy jako „zewnętrzna wątroba” dla bakterii, tj. bakteriom brakuje wszystkich tych enzymów ssaków.

Kofaktory, w tym glukozo-6-fosforan (G-6-P) i fosforan dinukleotydu β-nikotynoamidoadeninowego (NADP, dla utleniania wspieranego przez NADPH), są dodawane do systemu za pomocą zestawu S9 Cofactor Kit.

Ponieważ Aroclor 1254 został zakazany w 1977 r., homogenat wątroby szczura S9 indukowany Aroclorem znika z rynku.

Dążąc do zapewnienia najlepszych produktów użytkownikom Ames II i Ames MPF™, firma Xenometrix stworzyła bazę danych wyników z ostatniej dekady, aby porównać działanie S9 indukowanego Aroclorem 1254 i S9 indukowanego β-naftoflawonem/fenobarbitalem z dobrze -znane i badane mutageny wymagające aktywacji metabolicznej, m.in. 2-aminoantracen (2-AA), 2-aminofluoren (2-AF) i benzo[a]piren (B[a]P)

Informacja dla użytkowników:

- Frakcja wątrobowa szczura S9 indukowana Aroclor 1254 jest nadal dostępna w Xenometrix do badań porównawczych (kilka laboratoriów szuka i używa frakcji S9 indukowanej Aroclorem)

- Frakcja S9 indukowana PB/NF jest wysokiej jakości preparatem S9. Istnieje bardzo mała różnica w wynikach między frakcją S9 indukowaną Aroclorem 1254 a S9 indukowaną β-naftoflawonem/fenobarbitalem (może to zależeć również od klas chemicznych używanych przez klientów)

- Frakcja S9 z Xenometrix jest kontrolowana pod względem jakości we wszystkich dostępnych szczepach. Certyfikat analizy jest dostępny pod linkiem https://www.xenometrix.ch/files/images/Template%20CoA%20PRS-PB0X.pdf

- Dane porównawcze kilku chemikaliów znajdują się pod załączonym linkiem na początku pliku

TIGRET Sp. z o.o.

ul. Warszawska 27
02-495 Warszawa

+48 22 8670528/9

© Tigret 2024
Wykonanie: Solmedia.pl