Metale śladowe (ciężkie) mogą naturalnie występować w wodach powierzchniowych i gruntowych lub mogą pochodzić ze zrzutów ze środowiska przemysłowego.

Zastosowania:

Metale w poborze wody (arszenik)

Zanieczyszczenie bakteryjne wody produkcyjnej

Metale w wodzie mineralnej

ATP w wykrywaniu drobnoustrojów

Toksyczność i metale w poborze wody dla browarów

Monitorowanie wody surowej może zapewnić operatorom natychmiastowe informacje ułatwiające odpowiednie uzdatnianie, aby zapewnić, że nie ma to wpływu na jakość żywności/napoju. Nasza oferta produktów do metali śladowych obejmuje przenośne urządzenie MicroTrace PDV oraz dwa systemy działające w trybie ciągłym on-line: OVA7100 i OVA7100 Dual Cell. Przenośny przyrząd jest skutecznie używany do pobierania próbek punktowych lub jako opłacalny przyrząd laboratoryjny, a OVA online mogą zapewnić efektywne dane z monitorowania w czasie rzeczywistym.

Nasza technologia jest solidna i niezawodna, może być obsługiwana przez techników w dowolnym miejscu na świecie i charakteryzuje się stosunkowo niskimi kosztami utrzymania. Przenośne, laboratoryjne i internetowe systemy cieszą się światową reputacją w zakresie jakości, niezawodności i łatwości użytkowania, umożliwiając klientom monitorowanie poziomów zanieczyszczeń, optymalizację procesów, minimalizację szkód dla środowiska i ochronę zdrowia pracowników i społeczności.

MicroTrace PDV – przenośny monitor metali. Śledzenie metali w wodzie i ściekach. 

OVA7100 – monitor metali on-line. Szeroka gama metali w wodzie i ściekach. 

Luminultra ATP – zestawy testowe ATP 2-giej Generacji. Wykrywają całkowitą liczbę bakterii (ATP).