W samych Stanach Zjednoczonych i Kanadzie istnieje około 1000 hut. Są to producenci wyrobów leśnych i papierniczych.

Zastosowania:

Kontrola procesu

Monitorowanie ścieków

Kontrola biocydów

Ta branża jest pod silną presją ze strony organów regulacyjnych, grup ochrony środowiska i innych, aby zmniejszyć szkodliwe skutki powodowane przez ich ścieki i odpady stałe. Szczególnie duże ilości odpadów i stosunkowo wysoka toksyczność odpadów zapewniły im tę widoczność.

Zanieczyszczone ścieki z celulozowni i papierni mogą powodować śmierć organizmów wodnych, umożliwiają bioakumulację toksycznych związków w rybach i pogarszają smak wody pitnej w dole rzeki. Ścieki celulozowo-papiernicze charakteryzują się właściwościami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi, z których najważniejsze to zawartość części stałych, zapotrzebowanie na tlen i toksyczność.

Microtox® LX – laboratoryjny luminometr toksyczności, który wykorzystuje bakterie bioluminescencyjne Microtox®. Wykrywa ostre związki toksyczne.

Microtox® FX – przenośny luminometr toksyczności, który wykorzystuje bakterie bioluminescencyjne Microtox® lub odczynniki ATP. Wykrywa ostre związki toksyczne i sumę zanieczyszczeń mikrobiologicznych ATP.

Luminultra ATP – zestawy testowe ATP 2-giej Generacji. Wykrywają sumę zanieczyszczeń mikrobiologicznych (ATP).