Ochrona i jakość wody pitnej mają kluczowe znaczenie dla zdrowia ludzi. Wykorzystanie technologii szybkich badań przesiewowych może zapewnić szybkie i wiarygodne wyniki w celu zapewnienia pewności, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów w porównaniu z tradycyjną analizą laboratoryjną.

Zastosowania:

Wczesne ostrzeżenie o toksyczności

Monitoring zanieczyszczenia mikrobiologicznego metodą ATP i RT-qPCR

Pestycydy w wodach powierzchniowych i gruntowych

Metale naturalne w wodach gruntowych (arszenik)

Dozowanie polimeru

Śladowe zanieczyszczenie wód powierzchniowych metalami

Toksyczność dla celowego lub przypadkowego zanieczyszczenia

Toksyny sinicowe w wodzie surowej

Substancje aktywne chormonalnie (endocrine disruptors)

Związki mutagenne i genotoksyczne

Toksyczne związki mogą dostać się do systemu dystrybucji przypadkowo lub celowo. Technologia Microtox® do szybkich testów toksyczności jest narzędziem wczesnego ostrzegania, wrażliwym na ponad 2700 związków chemicznych i może zaoferować wyniki w ciągu zaledwie 20 minut. Technologia Microtox® obejmuje oprzyrządowanie przenośne, stacjonarne i on-line. ATP dla skażenia mikrobiologicznego jest również dostępny przy użyciu przenośnego analizatora.

Szybki pomiar sumy zanieczyszczeń mikrobiologicznych stanowi wygodną metodę pozyskania ilościowej informacji o ich aktualnych poziomach. Wyniki uzyskiwane w czasie ok. 5 minut metodą ATP 2-giej Generacji pozwalają w krótkim czasie pozyskać informację o pojawiającym się skażeniu i podjąć działania naprawcze. Wykorzystanie metod molekularnych RT-qPCR umożliwia identyfikację konkretnego patogenu lub grupy organizmów stanowiąc dokładne narzędzie w zarządzaniu instalacją. Oferowane rozwiązania RT-qPCR są również gotowe do wykrywania wirusa SARS-CoV-2. 

W ofercia posiadamy technologie, które wykrywają pestycydy w wodzie surowej. Te technologie dla zanieczyszczeń, takich jak atrazyna, triazyny, chlordan, DDT i inne, są oferowane w formie zestawu testów immunologicznych, które umożliwiają analizę od półilościowej do ilościowej w ciągu 45 do 60 minut. Wyniki te mieszczą się w niskim zakresie ppb i są porównywalne z GCMS i LCMS.

Metale śladowe (ciężkie) mogą naturalnie występować w wodach powierzchniowych i gruntowych lub mogą pochodzić ze zrzutów w środowisku przemysłowym. Monitorowanie wody surowej i uzdatnionej może zapewnić operatorom natychmiastowe informacje ułatwiające odpowiednie uzdatnianie lub mieszanie źródeł wody surowej. Nasza oferta produktów do pomiaru metali śladowych obejmuje przenośne urządzenie MicroTracePDV oraz dwa systemy działające w trybie ciągłym: OVA7100 i OVA7100 Dual Cell.

Oferowane technologie są solidne i niezawodne, mogą być obsługiwane przez techników w dowolnym miejscu na świecie i charakteryzują się stosunkowo niskimi kosztami utrzymania. Przenośne, laboratoryjne i internetowe systemy cieszą się światową reputacją w zakresie jakości, niezawodności i łatwości użytkowania, umożliwiając klientom monitorowanie poziomów zanieczyszczeń, optymalizację procesów, minimalizację szkód dla środowiska i ochronę zdrowia pracowników i społeczności.

Przyrząd Microtox® FX ma połączoną zdolność wykrywania, która zapewnia bardzo czuły i szybki test do wykrywania dwóch najbardziej prawdopodobnych klas czynników, patogenów i toksycznych chemikaliów, które mogą przypadkowo lub celowo zanieczyścić wodę pitną lub ścieki. Ostra toksyczność Microtox® FX i możliwości wykrywania ATP sprawiają, że jest to idealne narzędzie do szybkiej i dokładnej oceny, czy incydent miał wpływ na jakość wody pitnej, od źródła do kranu.

Microtox® LX – laboratoryjny luminometr toksyczności, który wykorzystuje bakterie bioluminescencyjne Microtox®. Wykrywa ostre związki toksyczne

Microtox® FX – przenośny luminometr toksyczności, który wykorzystuje bakterie bioluminescencyjne Microtox® lub odczynniki ATP. Wykrywa ostre związki toksyczne i ATP

Microtox® CTM – miejscowy, ciągły monitor toksyczności, który wykorzystuje bakterie bioluminescencyjne Microtox®. Wykrywa ostre związki toksyczne. 

PhotonMaster – przenośny luminometr do określania sumy zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Wykrywa ATP.

Toxkit – pakiety do oceny toksyczności. Wykrywa ostre i chroniczne związki toksyczne.

GeneCount – paleta rozwiązań do molekularnego pomiaru metodą RT-qPCR. Wykrywa zanieczyszczenia mikrobiologiczneh i wirusy. 

Testy do pomiaru toksyn sinicowych – zestawy płytek, probówek i pasków do szybkich testów immunoenzymatycznych. Wykrywają toksyni sinicowe: m.in. mikrocystyny i nodularyny

Zestaw QuickChek SRB Immunoassay – reduktaza APS powszechna we wszystkich formach bakterii redukujących siarczany (SRB)

MicroTrace PDV – przenośny monitor metali.  Śledzenie metali w wodzie i ściekach.

OVA7100 – monitor metali on-line. Szeroka gama metali w wodzie i ściekach.

XenoScreen YES/YAS i XenoScreen XL YES/YAS – pomiar sumy związków aktywnych chormonalnie. Wykrywa wszystkie substancje aktywne chormonalnie na bardzo niskich stężeniach. 

Ames MPF AQUAUmuC Easy – wykrywanie obecności związków mutagennych i genotoksycznych.