W tej zakładce będziemy umieszczać informacje o ukazujących się polskojęzycznych książkach, publikacjach, skryptach oraz anglojęzycznych publikacjach polskich autorów ukazujących się w mediach zagranicznych dotyczących tematyki ekotoksykologicznej. Ze względu na stosunkowo niewielką liczbę takich publikacji, wyrażamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo interesujący zestaw piśmiennictwa. Zapraszamy również do przesyłania nam informacji o znanych Państwu, a nieumieszczonych tutaj opracowaniach.

 

Wierzbicka M., Monografia, 2015 – EKOTOKSYKOLOGIA – Rośliny, gleby, metale, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

 

Nałęcz-Jawecki G., Szczęsny L., Solecka D., Sawicki J., 2011 – Short ingestion tests as alternative proposal for conventional range finding assays with Thamnocephalus platyurus and Brachionus calyciflorus, http://www.ijest.org/ Volume 8 (2011), Article 3, pages 687-694

 

Ludwicki J. K., Góralczyk K., Struciński P., Opracowanie monograficzne, 2011 – TOKSYKOLOGIA W OCENIE BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO LUDNOŚCI, Polskie Towarzystwo Toksykologiczne

 

Traczewska T. M., 2011 – BIOLOGICZNE METODY OCENY SKAŻENIA ŚRODOWISKA, Politechnika Wrocławska

 

Grabińska-Łoniewska A., Siński E., 2010 – Mikroorganizmy chorobotwórcze i potencjalnie chorobotwórcze w ekosystemach wodnych i sieciach wodociągowych, Wydawnictwo „Seidel-Przywecki” Sp. z o.o., Warszawa

 

Nałęcz-Jawecki G., Bonisławska A., Skrzypczak A., Demkowicz-Dobrzański K., 2010 – EKOTOKSYKOLOGIA Testy oceny toksyczności i genotoksyczności, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Kołwzan B., Grabas K., Praca zbiorowa, 2008 – EKOTOKSYKOLOGIA W OCHRONIE ŚRODOWISKA, PZiTS nr 884