Toksyny sinicowe (cyjanotoksyny) należą do grupy toksyn naturalnych. Są zróżnicowane pod względem chemicznym i toksykologicznym. Mimo, że występują w środowisku wodnym okazuje się, że są bardziej niebezpieczne dla ssaków lądowych niż dla flory i fauny wodnej.

Mikrocystyny należą do najlepiej poznanych toksyn sinicowych. W niektórych krajach ustawowo wymagany jest monitoring ilościowy mikrocystyny LR w wodzie przeznaczonej do spożycia.

W naszej ofercie znajdują się testy typu ELISA do ilościowego lub półilościowego określania obecności wybranych cyjanotoksyn w badanej próbce.