Monitoring środowiska

ocena toksyczności próbek wody słodkiej i ścieków, osadów i fazy stałej, wód słonych i słonawych, związków i substancji chemicznych, aktywność hormonalna, testy genotoksyczności i mutagenności, toksyny sinicowe

Nazwa testu Oceniany parametr Organizm testowy Matryca
ALGALTOXKIT F toksyczność chroniczna Pseudokirchneriella subcapitata Wody słodkie i substancje chemiczne, Ścieki, odcieki, wody procesowe
CERIODAPHTOXKIT F toksyczność ostra Ceriodaphnia dubia Wody słodkie i substancje chemiczne, Ścieki, odcieki, wody procesowe
DAPHTOXKIT F toksyczność ostra Daphnia magna Wody słodkie i substancje chemiczne, Ścieki, odcieki, wody procesowe
PHYTOTOXKIT dla fazy ciekłej toksyczność ostra Sinapis alba, Sorghum saccharatum, Lepidium sativum Wody słodkie i substancje chemiczne
PROTOXKIT F toksyczność chroniczna Tetrahymena thermophila Wody słodkie i substancje chemiczne
RAPIDTOXKIT F toksyczność ostra Thamnocephalus platyurus Wody słodkie i substancje chemiczne, Ścieki, odcieki, wody procesowe
ROTOXKIT F toksyczność ostra lub chroniczna Brachionus calyciflorus Wody słodkie i substancje chemiczne, Ścieki, odcieki, wody procesowe
SPIRODELA DUCKWEED TOXKIT toksyczność ostra Spirodela polyrhiza Wody słodkie i substancje chemiczne, Ścieki, odcieki, wody procesowe
THAMNOTOXKIT F toksyczność ostra Thamnocephalus platyurus Wody słodkie i substancje chemiczne, Ścieki, odcieki, wody procesowe
MARINE ALGALTOXKIT toksyczność chroniczna Phaeodactylum tricornutum Wody słone i słonawe
ARTOXKIT M toksyczność ostra Artemia fransiscana Wody słone i słonawe
ROTOXKIT M toksyczność ostra Brachionus pilicatilis Wody słone i słonawe
OSTRACODTOXKIT F toksyczność krótkotrwała chroniczna Heterocypris incongruens Gleba, osady, odpady stałe
PHYTOTOXKIT toksyczność ostra Sinapis alba, Sorghum saccharatum, Lepidium sativum Gleba, osady, odpady stałe
Ames MPF mutagenność Salmonella typhimurium, Escherichia coli Wody słodkie i substancje chemiczne, Wody słone i słonawe, Ścieki, odcieki, wody procesowe, Gleba, osady, odpady stałe, Substancje chemiczne, Surowce, półprodukty, produkty gotowe
Akcesoria TOXKIT
Pomiary odorów – NOOS-e, Nasal Ranger, OdorPrep
UmuC genotoksyczność Salmonella typhimurium Wody słodkie i substancje chemiczne, Wody słone i słonawe, Ścieki, odcieki, wody procesowe, Gleba, osady, odpady stałe, Substancje chemiczne
Poróbniki do gleby, osadów, wody
ATP i PhotonMaster suma zanieczyszczeń mikrobiologicznych Wody słodkie i substancje chemiczne, Wody słone i słonawe, Ścieki, odcieki, wody procesowe, Surowce, półprodukty, produkty gotowe
MARA toksyczność chroniczna Test wielogatunkowy Wody słodkie i substancje chemiczne, Ścieki, odcieki, wody procesowe
BioLight Toxy toksyczność ostra Aliivibrio fisheri Wody słodkie i substancje chemiczne, Wody słone i słonawe, Ścieki, odcieki, wody procesowe, Gleba, osady, odpady stałe
Mikrobiologia w instalacjach – ATP i qPCR suma zanieczyszczeń mikrobiologicznych lub grupy bakterii Wody słodkie i substancje chemiczne, Wody słone i słonawe, Ścieki, odcieki, wody procesowe, Surowce, półprodukty, produkty gotowe
Microtox CTM ostry Aliivibrio fisheri Wody słodkie i substancje chemiczne, Ścieki, odcieki, wody procesowe
YES_YAS XL aktywność hormonalna Saccharomyces cerevisiae Wody słodkie i substancje chemiczne, Wody słone i słonawe, Ścieki, odcieki, wody procesowe, Substancje chemiczne
PetroFLAG suma węglowodorów BTEX/TPH Gleba, osady, odpady stałe
HydroScout zawartość wody w olejach Oleje transformatorowe, Oleje przemysłowe
Analizator L2000 suma chlorowcoorganicznych Gleba, osady, odpady stałe, Powierzchnie produkcyjne, produkty gotowe, Oleje transformatorowe
Clor-N-Oil PCB Oleje transformatorowe
Clor-D-Tect zawartość chlorowców Oleje przemysłowe
Cyjanotoksyny toksyny sinicowe przeciwciała Wody słodkie i substancje chemiczne, Wody słone i słonawe
LumiMARA toksyczność ostra Test wielogatunkowy Wody słodkie i substancje chemiczne, Ścieki, odcieki, wody procesowe
Lumitester ATP / AMP Powierzchnie produkcyjne, produkty gotowe

Kontakt

ul. Warszawska 27
02-495 Warszawa
+48 22 8670528/9

Szukaj

© Tigret 2024
Wdrożenie: solmedia.pl