Związki PCB należą do grupy 12 najtrwalszych, nierozkładających się w środowisku, niebezpiecznych związków (tzw. POP-sów). Zgodnie z wymaganiami UE oraz krajowymi, do końca czerwca 2010 wszystkie urządzenia zawierające PCB w stężeniu powyżej 50 ppm (mg/l) muszą zostać wycofane z eksploatacji. Określone jest również dopuszczalne stężenie PCB w glebie. Ze względu na złożoność badania PCB metodami laboratoryjnymi, dopuszczone są metody przesiewowe, które pozwalają wykluczyć z dalszych badań próbki niezawierające PCB. Testy Clor-N-Oil i analizator L2000DX są jedynymi zatwierdzonymi przez WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) do wykonywania przesiewowych badań PCB w olejach elektroizolacyjnych.

 

Terenowe i laboratoryjne testy do przesiewowego badania PCB w olejach elektroizolacyjnych

Clor-N-Oil 

Kompletny zestaw Clor-N-Oil do przesiewowej analizy PCB w olejach elektroizolacyjnych.

Jednorazowe, przesiewowe, terenowe zestawy do badania zawartości PCB w olejach elektroizolacyjnych są fabrycznie skalibrowane na określone stężenie PCB. Dostępne poziomy detekcji: 20 ppm, 50 ppm (zgodnie z Dz. U. 96/2002, poz. 860), 500 ppm. Czas wykonania testu i uzyskania wyniku: do 10 minut. Zestaw zawiera wszystkie elementy do przeprowadzenia testu. Odczynniki są fabrycznie odmierzone i szczelnie zamknięte w szklanych ampułkach. Skalibrowany w oparciu o Aroclor 1242. Stosowany powszechnie w USA, Kanadzie, krajach Unii Europejskiej, m.in. w Polsce. Działa według USEPA SW-846 metoda 9079, posiada pozytywną opinię Politechniki Wrocławskiej, Instytutu Chemii i Technologii Nafty i Węgla. Stosowany przez zawodową energetykę i inne branże.

Analizator L2000DX

Działanie analizatora L-2000 DX jest oparte na tej samej zasadzie jak testów Clor-N-Oil, jednakże zamiast porównania kolorymetrycznego analizator L-2000 wykorzystuje specjalną elektrodę jonoselektywną w celu określenia ilościowego skażenia próbki. Analizy mogą być prowadzone na próbkach: olejów transformatorowych, gleby, wody i powierzchni.