Jakość olejów przemysłowych

Kontrola parametrów i składu chemicznego – PCB Clor-N-Oil, chlorowcoorganiczne Clor-D-Tect, liczba kwasowa TitraLube TAN, liczba zasadowa TitraLube TBN

Nazwa testu Oceniany parametr Organizm testowy Matryca
HydroScout zawartość wody w olejach Oleje transformatorowe, Oleje przemysłowe
Analizator L2000 suma chlorowcoorganicznych Gleba, osady, odpady stałe, Powierzchnie produkcyjne, produkty gotowe, Oleje transformatorowe
Clor-N-Oil PCB Oleje transformatorowe
TBN Liczba zasadowa Oleje przemysłowe
TAN Liczba kwasowa Oleje przemysłowe
Clor-D-Tect zawartość chlorowców Oleje przemysłowe

Kontakt

ul. Warszawska 27
02-495 Warszawa
+48 22 8670528/9

Szukaj

© Tigret 2024
Wdrożenie: solmedia.pl