Wprowadzanie powietrza do olejów smarowych, hydraulicznych i innych jest główną przyczyną powstawania uszkodzeń mechanicznych. Te oleje mogą być badane na całkowitą ilość kwasów przy użyciu zestawów Titra-Lube TAN, co w krótkim czasie umożliwia podjęcie decyzji o zakresie przeglądu technicznego. Dokładny monitoring płynów na wzrost ilości kwasów może zdecydowanie zredukować koszt naprawy lub czasami wymiany elementów.