Przemysł chemiczny / petrochemiczny

monitoring skażenia wód i gleb, ocena toksyczności, monitoring odorów

Nazwa testu Oceniany parametr Organizm testowy Matryca
ALGALTOXKIT F toksyczność chroniczna Pseudokirchneriella subcapitata Wody słodkie i substancje chemiczne, Ścieki, odcieki, wody procesowe
DAPHTOXKIT F toksyczność ostra Daphnia magna Wody słodkie i substancje chemiczne, Ścieki, odcieki, wody procesowe
PHYTOTOXKIT dla fazy ciekłej toksyczność ostra Sinapis alba, Sorghum saccharatum, Lepidium sativum Wody słodkie i substancje chemiczne
RAPIDTOXKIT F toksyczność ostra Thamnocephalus platyurus Wody słodkie i substancje chemiczne, Ścieki, odcieki, wody procesowe
ROTOXKIT F toksyczność ostra lub chroniczna Brachionus calyciflorus Wody słodkie i substancje chemiczne, Ścieki, odcieki, wody procesowe
SPIRODELA DUCKWEED TOXKIT toksyczność ostra Spirodela polyrhiza Wody słodkie i substancje chemiczne, Ścieki, odcieki, wody procesowe
THAMNOTOXKIT F toksyczność ostra Thamnocephalus platyurus Wody słodkie i substancje chemiczne, Ścieki, odcieki, wody procesowe
MARINE ALGALTOXKIT toksyczność chroniczna Phaeodactylum tricornutum Wody słone i słonawe
ARTOXKIT M toksyczność ostra Artemia fransiscana Wody słone i słonawe
ROTOXKIT M toksyczność ostra Brachionus pilicatilis Wody słone i słonawe
OSTRACODTOXKIT F toksyczność krótkotrwała chroniczna Heterocypris incongruens Gleba, osady, odpady stałe
PHYTOTOXKIT toksyczność ostra Sinapis alba, Sorghum saccharatum, Lepidium sativum Gleba, osady, odpady stałe
Ames MPF mutagenność Salmonella typhimurium, Escherichia coli Wody słodkie i substancje chemiczne, Wody słone i słonawe, Ścieki, odcieki, wody procesowe, Gleba, osady, odpady stałe, Substancje chemiczne, Surowce, półprodukty, produkty gotowe
MacroAmes1 – Penta 3 mutagenność Salmonella typhimurium, Escherichia coli Substancje chemiczne, Surowce, półprodukty, produkty gotowe
UmuC genotoksyczność Salmonella typhimurium Wody słodkie i substancje chemiczne, Wody słone i słonawe, Ścieki, odcieki, wody procesowe, Gleba, osady, odpady stałe, Substancje chemiczne
ATP i PhotonMaster suma zanieczyszczeń mikrobiologicznych Wody słodkie i substancje chemiczne, Wody słone i słonawe, Ścieki, odcieki, wody procesowe, Surowce, półprodukty, produkty gotowe
BioLight Toxy toksyczność ostra Aliivibrio fisheri Wody słodkie i substancje chemiczne, Wody słone i słonawe, Ścieki, odcieki, wody procesowe, Gleba, osady, odpady stałe
Mikrobiologia w instalacjach – ATP i qPCR suma zanieczyszczeń mikrobiologicznych lub grupy bakterii Wody słodkie i substancje chemiczne, Wody słone i słonawe, Ścieki, odcieki, wody procesowe, Surowce, półprodukty, produkty gotowe
Microtox CTM ostry Aliivibrio fisheri Wody słodkie i substancje chemiczne, Ścieki, odcieki, wody procesowe
PetroFLAG suma węglowodorów BTEX/TPH Gleba, osady, odpady stałe
HydroScout zawartość wody w olejach Oleje transformatorowe, Oleje przemysłowe
Clor-N-Oil PCB Oleje transformatorowe
TBN Liczba zasadowa Oleje przemysłowe
TAN Liczba kwasowa Oleje przemysłowe
Clor-D-Tect zawartość chlorowców Oleje przemysłowe

Kontakt

ul. Warszawska 27
02-495 Warszawa
+48 22 8670528/9

Szukaj

© Tigret 2024
Wdrożenie: solmedia.pl