ATP – ilościowy pomiar sumy żywej biomasy

Analiza ATP wykorzystuje naturalnie występujący, produkujący światło proces do pomiaru całkowitego stężenia mikroorganizmów. Ilość światła wytworzonego podczas analizy jest bezpośrednio związana z ilością mikroorganizmów. Do pomiaru natężenia światła, a tym samym aktywności mikrobiologicznej, wymagany jest luminometr PhotonMaster.

Podczas gdy tradycyjne testy mikrobiologiczne wymagają dni dla uzyskania wyników i mierzą jedynie część mikroorganizmów , druga generacja testów ATP z LuminUltra mierzy sumę mikroorganizmów dając wyniki w kilka minut!

Zestawy LuminUltra są oparte na pomiarze ATP, który jest bezpośrednim i wolnym od zakłóceń wskaźnikiem całej żywej biomasy. ATP jest mierzone przy użyciu zjawiska lucyferazy, gdzie próbka zawierająca ATP jest wystawiana na działanie roztworu zawierającego enzym Lucyferazy, który występuje naturalnie w ogonkach robaczków świętojańskich, w celu wytwarzania światła. Światło jest mierzone w luminometrze jako fotony (RLU – względne jednostki światła).