Przemysł farmaceutyczny

ochrona i kontrola jakości wody procesowej i ścieków, badanie jakości produktów farmaceutycznych i zanieczyszczeń, mutagenność, genotoksyczność, aktywność hormonalna, skóra

Nazwa testu Oceniany parametr Organizm testowy Matryca
ALGALTOXKIT F toksyczność chroniczna Pseudokirchneriella subcapitata Wody słodkie i substancje chemiczne, Ścieki, odcieki, wody procesowe
DAPHTOXKIT F toksyczność ostra Daphnia magna Wody słodkie i substancje chemiczne, Ścieki, odcieki, wody procesowe
PHYTOTOXKIT dla fazy ciekłej toksyczność ostra Sinapis alba, Sorghum saccharatum, Lepidium sativum Wody słodkie i substancje chemiczne
RAPIDTOXKIT F toksyczność ostra Thamnocephalus platyurus Wody słodkie i substancje chemiczne, Ścieki, odcieki, wody procesowe
ROTOXKIT F toksyczność ostra lub chroniczna Brachionus calyciflorus Wody słodkie i substancje chemiczne, Ścieki, odcieki, wody procesowe
SPIRODELA DUCKWEED TOXKIT toksyczność ostra Spirodela polyrhiza Wody słodkie i substancje chemiczne, Ścieki, odcieki, wody procesowe
THAMNOTOXKIT F toksyczność ostra Thamnocephalus platyurus Wody słodkie i substancje chemiczne, Ścieki, odcieki, wody procesowe
MARINE ALGALTOXKIT toksyczność chroniczna Phaeodactylum tricornutum Wody słone i słonawe
PHYTOTOXKIT toksyczność ostra Sinapis alba, Sorghum saccharatum, Lepidium sativum Gleba, osady, odpady stałe
Ames MPF mutagenność Salmonella typhimurium, Escherichia coli Wody słodkie i substancje chemiczne, Wody słone i słonawe, Ścieki, odcieki, wody procesowe, Gleba, osady, odpady stałe, Substancje chemiczne, Surowce, półprodukty, produkty gotowe
MacroAmes1 – Penta 3 mutagenność Salmonella typhimurium, Escherichia coli Substancje chemiczne, Surowce, półprodukty, produkty gotowe
MicroAmes mutagenność Salmonella typhimurium, Escherichia coli Substancje chemiczne, Surowce, półprodukty, produkty gotowe
UmuC genotoksyczność Salmonella typhimurium Wody słodkie i substancje chemiczne, Wody słone i słonawe, Ścieki, odcieki, wody procesowe, Gleba, osady, odpady stałe, Substancje chemiczne
Test mikrojądrowy MoA genotoksyczność linie komórkowe Substancje chemiczne
Skóra przenikanie, penetrowanie ludzka i zwierzęca skóra Substancje chemiczne
XTT – MTT cytotoksyczność linie komórkowe Substancje chemiczne
ATP i PhotonMaster suma zanieczyszczeń mikrobiologicznych Wody słodkie i substancje chemiczne, Wody słone i słonawe, Ścieki, odcieki, wody procesowe, Surowce, półprodukty, produkty gotowe
BioLight Toxy toksyczność ostra Aliivibrio fisheri Wody słodkie i substancje chemiczne, Wody słone i słonawe, Ścieki, odcieki, wody procesowe, Gleba, osady, odpady stałe
Mikrobiologia w instalacjach – ATP i qPCR suma zanieczyszczeń mikrobiologicznych lub grupy bakterii Wody słodkie i substancje chemiczne, Wody słone i słonawe, Ścieki, odcieki, wody procesowe, Surowce, półprodukty, produkty gotowe
Microtox CTM ostry Aliivibrio fisheri Wody słodkie i substancje chemiczne, Ścieki, odcieki, wody procesowe
YES_YAS XL aktywność hormonalna Saccharomyces cerevisiae Wody słodkie i substancje chemiczne, Wody słone i słonawe, Ścieki, odcieki, wody procesowe, Substancje chemiczne

Kontakt

ul. Warszawska 27
02-495 Warszawa
+48 22 8670528/9

Szukaj

© Tigret 2024
Wdrożenie: solmedia.pl