BioLight Toxy – następna generacja w testach toksyczności:

Nowy i innowacyjny luminometr Aqua Science BioLight Toxy umożliwia szybkie badanie toksyczności w XXI wieku. BioLight Toxy oferuje najnowocześniejszy na rynku przyrząd z podwójną opcją do analizy bioluminescencyjnej. Jest to wszechstronny system zaprojektowany i wyprodukowany w zakładzie z normą ISO 13485 do stosowania zamiennie jako przyrząd przenośny lub stacjonarny. Wbudowany sterownik PLC eliminuje wszelkie problemy z łącznością lub problemy podczas korzystania z oddzielnego komputera lub laptopa. Możliwości oprogramowania wbudowanego w sterownik PLC sprawiają, że kroki dla każdego protokołu, wyników, zapisanych danych i kąta nachylenia ekranu przyrządu są łatwe w użyciu i przeglądaniu.

Jak to działa? 

BioLight Toxy mierzy poziom światła bakterii morskiej AliiVibrio fischeri, używanej w odczynniku BioLight do określenia toksyczności próbki. Wyniki są podawane w procentach efektu lub EC50 (stężenie skuteczne 50%) w zależności od protokołu i zastosowania urządzenia przenośnego lub stacjonarnego. Stosowanie BioLight Toxy wraz z Aqua Science BioLight Multi lub Single Reagents i materiałami eksploatacyjnymi zapewnia testy, które mogą badać ponad 3600 związków chemicznych jednocześnie, jednocześnie wykrywając synergiczne efekty toksyczności.

Bakterie generują stałe poziomy światła po rozpuszczeniu. Te poziomy światła są mierzone przed ekspozycją próbki i w czasie po ekspozycji na próbkę za pomocą luminometru. Luminometr mierzy zmiany światła, aby wskazać poziomy toksyczności.

Odczynniki BioLight są produkowane i testowane pod ścisłą kontrolą jakości i zawierają certyfikat jakości zgodnie z wymaganiami Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO 11348-3.

Dostępne wersje:

  • laboratoryjna – BioLight Toxy – Bench Top
  • przenośna – BioLight Toxy – Portable