Podczas gdy tradycyjne testy mikrobiologiczne wymagają dni dla uzyskania wyników i mierzą jedynie część mikroorganizmów , druga generacja testów ATP z LuminUltra mierzy sumę mikroorganizmów dając wyniki w kilka minut!

Analiza ATP wykorzystuje naturalnie występujący proces produkcji światła do pomiaru stężenia sumy mikroorganizmów. Ilość produkowanego światła w danej analizie jest wprost powiązana do liczby mikroorganizmów. Aby dokonać pomiaru intensywności światła i w efekcie aktywności mikrobiologicznej wymagany jest luminometr.

Grupa produktowa testów ATP i badań mikrobiologicznych obejmuje 4 rozwiązania:

– testy jednorazowe ATP II-iej Generacji

– pomiary wybranych mikroorganizmów lub grup mikroorganizmów metodą RT-qPCR (GeneCount)

Testy jednorazowe ATP II-iej Generacji

LuminUltra produkuje 6 zestawów dla pomiaru sumy zanieczyszczeń mikrobiologicznych poprzez pomiar ATP, każdy zestaw dla specyficznego zastosowania:

  • Quench-Gone Aqueous (QGA™): Dla próbek wodnych o niskim poziomie zawiesiny, takich jak woda do spożycia, wody chłodnicze i procesowe z zawartością olejów <10% i/lub zasoleniem.
  • Quench-Gone Organic Modified (QGO-M™): Dla próbek opartych na roztworach organicznych o niskim poziomie zawiesiny, takich jak paliwa, wody zęzowe, płyny chłodząco-smarujące, smary, tłuste solanki, mieszaniny wodno-olejowe z zawartością olejów >10%i/lub zasoleniem. QGOM-XLPD jest także dostępny dla próbek trudniejszych do filtracji, takich jak lateksowe polimery, dodatki do betonów, i środki higieny osobistej i domowej.
  • Deposit & Surface Analisys (DSA™): Dla pomiaru wzrostu biofilmu, produktów korozji, szlamów i materiałów filtrów biologicznych.
  • QuenchGone21™ Industrial (QG21I™): Dla płynów procesowych o wysokim poziomie zawiesiny i innych płynów płuczących.
  • QuenchGone21™Speciality (QG21S™): Dla badanie produktów chemicznych, takich jak papki, spoiwa, farby, i inne pokrycia.
  • QuenchGone21 Wastewater (QG21W™): Dla ścieków i próbek z bioprocesów, wód opadowych, odcieków. Zapewnia także możliwość ilościowego określania wzrostu i flokulacji w procesach sedymentacji.

Pomiary wybranych mikroorganizmów lub grup mikroorganizmów metodą qPCR (GeneCount)

Chociaż metody testowania ATP® drugiej generacji firmy LuminUltra stanowią szybkie i kompleksowe narzędzie do oznaczania całkowitej ilości drobnoustrojów w Twoim procesie, nasze nowe rozwiązania przeznaczone do oznaczania DNA może pomóc Ci wskazać, „kto” jest w Twoim procesie. Testy ATP i DNA współdziałają w pełnej harmonii, aby w sposób wykładniczy zwiększyła się ilość przekazanych operatorom informacji pozwalających na zrozumienie procesów, co umożliwi lepsze zarządzanie związkami przyczynowo-skutkowymi, które zachodzą w systemach z powodu obecności drobnoustrojów.

Nasze nowe rozwiązanie oparte na DNA obejmuje:

  • Ilościową reakcję łańcuchową polimerazy (qPCR) GeneCount – umożliwiającą użytkownikom szybkie wykonanie badania przesiewowego w kierunku określonych drobnoustrojów lub grup drobnoustrojów, o których wiadomo, że mają znaczenie w Twoim procesie