Zasada testu 

Bakterie Salmonella typhimurium TA1535 [pSK1002] są wystawiane na ekspozycję potencjalnie genotoksycznych związków. Jeżeli związek spowoduje powstanie genotoksycznych obrażeń, geny umuC są indukowane jako część bakteryjnej odpowiedzi SOS. Plazmid pSK1002 zawiera geny umuC związane z genem reporterowym lacZ. Indukcja genu lacZ jest mierzona przez konwersję bezbarwnego substratu ONPG (o-nitrophenyl-ß-D-galactopyranoside) do żółtego produktu o-nitrophenol przez odkodowany gen lacZ ß-galactosidase.

Ze względu na fakt, iż różne rodzaje genotoksycznych obrażeń prowadzą do indukcji odpowiedzi SOS, jeden szczep S.typhimurium z właściwie skonstruowanym genem reporterowym jest wystarczający do identyfikacji wszystkich klas bakteryjnych genotoksyn. Tak, jak w innych bakteryjnych oznaczeniach genotoksyczności i mutagenności, związki wymagające metabolicznej aktywacji mogą być identyfikowane przez dodanie mikrosomalnego ekstraktu frakcji S9 z wątroby szczura.

 

Pobierz KATALOG UMUC