SPIRODELA DUCKWEED TOXKIT – 72-godzinny praktyczny mikrobiotest oceny toksyczności czystych substancji, ścieków, wód powierzchniowych i głębinowych.

Zestawy SPIRODELA DUCKWEED TOXKIT zawierają wszystkie elementy do przeprowadzenia 2 (dwóch) testów badania hamowania wzrostu Spirodela polyrhiza, w 48 dołkowej mikropłytce, w 5 stężeniach, każde w 8 powtórzeniach. Łatwe wykonanie testu i szczegółowa instrukcja z rysunkami dołączona do testu sprawiają, że można wykonać procedury znajdowania zakresu testu jak i test końcowy. Organizmy testowe są składnikiem zestawu, w postaci pąków przetrwanych (turionów), które mogą być przechowywane przez kilkanaście miesięcy i na żądanie ożywiane i gotowe do użycia. Test jest zgodny z ISO 20227.

Kryteria prowadzenia testu

Mikrobiotest DUCKWEED TOXKIT pozwala w ciągu 72 godzin ocenić hamowanie wzrostu pierwszych liści roślin po 3 dniach ekspozycji na serię rozcieńczeń substancji toksycznej, z obliczeniem 72hEC50. Wzrost jest określany poprzez pomiar powierzchni pierwszych liści w czasach t0h i t72h, przy użyciu programu do analizy obrazu.