ON-LINE – system Microtox CTM do oceny toksyczności (skażenia chemiczne) wody i oceny jakości ścieków oczyszczonych metodą bioindykacyjną

Microtox® CTM wykonuje całkowicie automatyczne, ciągłe pomiary on-line, w czasie rzeczywistym. Dzięki bardzo szerokiemu spektrum wykrywania skażeń jest systemem bardzo  wczesnego ostrzegania przed skażeniami powodowanymi obecnością co najmniej jednej z kilkunastu tysięcy znanych substancji chemicznych. Umożliwia dokonanie pomiaru w regulowanym czasie ochraniając wodociąg przed poważnymi skażeniami. Główną zaletą w stosunku do metod analitycznych jest to, że Microtox® CTM umożliwia wykrywanie skażeń niezależnie od wiedzy o potencjalnym pochodzeniu i rodzaju skażenia.

Inne systemy monitoringu toksyczności on-line wykonują okresowe badanie próbek, zapewniając jednorazowe wyniki zazwyczaj w czasie 15-30 minut. Oznacza to, że zdarzenie krótkotrwałego skażenia może zostać niezauważone i prowadzi do wysokiego poziomu fałszywych alarmów. Microtox® CTM dokonuje dwóch pomiarów na sekundę, znacząco zmniejszając ryzyko fałszywych alarmów.

Absolutnym atutem systemu jest możliwość częstej samokalibracji systemu, co zapewnia doskonałą jakość i powtarzalność pomiarów.

W odróżnieniu od innych systemów bioindykacyjnych pracujących w trybie on-line, na innych organizmach, system Microtox CTM, w przypadku wystąpienia skażenia ma możliwość kontynuacji monitoringu jego poziomu i trendu, bez potrzeby ingerencji operatora systemu w celu wymiany organizmów, zachowując cały czas wyjściowy poziom czułości i dokładności pomiarów. Daje to użytkownikowi wiele wiarygodnych i istotnych informacji, zapewniając cały czas taki sam, najwyższy, poziom bezpieczeństwa ocenianego produktu i jakości wyniku.

Cechy systemu Microtox CTM:

  • Faktyczny monitoring w czasie rzeczywistym
  • 4-tygodniowy cykl autonomicznej pracy
  • Brak potrzeby obsługi poza comiesięcznymi przeglądami
  • Automatyczne diagnozowanie usterek
  • Zdalna kontrola, analiza danych i problemów
  • Wykrywa tysiące związków chemicznych na poziomach niższych niż większość innych systemów bioindykacyjnych
  • Możliwość ustawienia kalibracji systemu co kilka godzin
  • Możliwość kontynuacji prowadzenia pomiarów po wystąpieniu skażenia, w celu monitoringu trendu
  • Opcjonalny autosampler dla pobrania skażonej próbki
  • Wykrywane związki

Microtox® CTM automatycznie i jednocześnie wykrywa szeroki zakres toksyn włączając metale, pestycydy, fungicydy, herbicydy, rozpuszczalniki na bazie chloru, związki chemiczne używane w przemyśle i toksyny sinicowe.
Tak obszerne spektrum działania umożliwia wykrywanie szkodliwych związków w wodzie bez potrzeby wykonywania dokładanych, pracochłonnych i drogich testów.