XenoSkin H – modele skóry ludzkiej ex vivo w kształcie płatów i krążków

 

W ostatnich latach uzyskano możliwość zbadania w warunkach in vitro, czy substancje czynne zawarte w produktach farmaceutycznych, kosmetycznych oraz chemicznych mają zdolność przenikania przez „barierę skórną”. Produkty lecznicze, kosmetyczne oraz chemiczne oddziałujące wyłącznie w głębiej zlokalizowanych warstwach skóry można obecnie badać za pomocą nowatorskich testów wykorzystujących modele skóry ludzkiej w warunkach ex vivo oraz nowoczesne metody analityczne bez koniecznosci prowadzenia rozległych i kosztownych badań klinicznych. Badania w warunkach in vitro z zastosowaniem produkty XenoSkin H stanowią także interesującą alternatywę w przypadku:

  • optymalizacji składu produktu leczniczego w celu uzyskania wymaganego poziomu absorpcji leku poprzez skórę,
  • badań interakcji preparatów chemicznych ze skórą w ramach oceny bezpieczeństwa,
  • porównania produktów lub przygotowania leków do badań klinicznych,
  • realizacji programów badań trwałości,
  • opracowania produktów kosmetycznych.

XenoSkin H – ludzka skóra ex vivo

Dostępny jest szeroki wybór wycinków skóry ludzkiej i zwierzęcej ex vivo: skóra pełnej grubości wraz z tkanką tłuszczową lub bez tkanki tłuszczowej, wycinki skóry pośredniej grubości, wyizolowana warstwa rogowa oraz pojedyncze blaszki kopyta wołu. Modele skóry wysokiej jakości przygotowywane są z zachowaniem standardów GLP, w ciągu 1 godziny od zabiegu hirurgicznego. Skórę pobiera się od dawców, którzy udzielili na to świadomej zgody. W porównaniu z wycinkami martwej skóry modele ludzkiej skóry ex vivo posiadają kilka korzystniejszych cech, takich jak: ujednolicony, określony czas pomiędzy zabiegiem chirurgicznym i eksperymentami laboratoryjnymi, optymalna grubość wycinków skóry pobranych od osób w młodszym wieku oraz kontrloa dawców pod kątem obecności wirusów HCV i HIV.

W ofercia znajdują się również komory Franz’a dla potrzeb badania przenikania preparatów przez skórę.

Szczegółowy zakres produktów jest przedstawiony w Liście produktów (do pobrania poniżej).