Mutagenność, genotoksyczność, aktywność hormonalna substancji, cytotoksyczność

Ocena mutagenności Ames MPF, Ames II, MacroAmes, MicroAmes, genotoksyczności UmuC Easy, MoA, aktywności hormonalnej XenoScreen XL YES/YAS, skóra.

Nazwa testu Oceniany parametr Organizm testowy Matryca
Ames MPF mutagenność Salmonella typhimurium, Escherichia coli Wody słodkie i substancje chemiczne, Wody słone i słonawe, Ścieki, odcieki, wody procesowe, Gleba, osady, odpady stałe, Substancje chemiczne, Surowce, półprodukty, produkty gotowe
MacroAmes1 – Penta 3 mutagenność Salmonella typhimurium, Escherichia coli Substancje chemiczne, Surowce, półprodukty, produkty gotowe
MicroAmes mutagenność Salmonella typhimurium, Escherichia coli Substancje chemiczne, Surowce, półprodukty, produkty gotowe
UmuC genotoksyczność Salmonella typhimurium Wody słodkie i substancje chemiczne, Wody słone i słonawe, Ścieki, odcieki, wody procesowe, Gleba, osady, odpady stałe, Substancje chemiczne
Test mikrojądrowy MoA genotoksyczność linie komórkowe Substancje chemiczne
Skóra przenikanie, penetrowanie ludzka i zwierzęca skóra Substancje chemiczne
XTT – MTT cytotoksyczność linie komórkowe Substancje chemiczne
YES_YAS XL aktywność hormonalna Saccharomyces cerevisiae Wody słodkie i substancje chemiczne, Wody słone i słonawe, Ścieki, odcieki, wody procesowe, Substancje chemiczne

Kontakt

ul. Warszawska 27
02-495 Warszawa
+48 22 8670528/9

Szukaj

© Tigret 2024
Wdrożenie: solmedia.pl