Zestaw MacroAmes1 Penta 3 jest zgodny ze standardową metodą włączenia płytek Amesa, opisaną w OECD TG471. Posiew przeprowadza się w dołkach szalki Petriego (średnica 11 mm) zawierającej 20–25 ml agaru. Zwykle stosuje się stężenie 5000 μg/dołek badanego związku w zestawie MicroAmes1 Penta 3, w zależności od rozpuszczalności i zgodnie z opisem w dokumencie regulacyjnym. Bakterie są poddawane działaniu 5 stężeń badanej próbki, kontroli pozytywnej i negatywnej. Jedna płytka służy do badania sterylności buforu i S9.

Zależny od dawki i znaczący wzrost liczby kolonii powrotnych po ekspozycji na badaną próbkę w porównaniu z kontrolą rozpuszczalnika wskazuje, że próbka jest mutagenna w zestawie MacroAmes1 Penta 3.

Potencjał mutagenny próbek ocenia się bezpośrednio i w obecności aktywacji metabolicznej, dostarczanej przez homogenat wątroby szczura lub chomika, S9.