XTT – MTT

Zastosowania

Test kolorymetryczny do obliczenia metabolizmu mitochondrialnego i aktywności łańcucha oddechowego komórek w odpowiedzi na związki farmaceutyczne, chemiczne i środowiskowe oraz substancje odżywcze.

ZASADA

Sole tetrazolowe XTT i MTT można stosować do obliczania aktywności metabolicznej żywych komórek. Sole tetrazolowe są redukowane do formazanu dzięki działaniu mitochondrialnej dehydrogenazy bursztynianowej, enzymu aktywnego tylko w komórkach o nienaruszonym metabolizmie i łańcuchu oddechowym. Ilość formazanu zostaje obliczona fotometrycznie i koreluje z liczbą żywych komórek.

W przeciwieństwie do MTT produkt formazanu pochodzący z XTT jest rozpuszczalny w wodzie. Dlatego w teście z zastosowaniem XTT etap rozpuszczania, który umożliwia otrzymanie wyników średnio po około 3 godzinach (w zależności od długości inkubacji), nie jest potrzeby. Test z MTT wymaga dodatkowej całonocnej inkubacji.

OCENA PARAMETRÓW BIOLOGICZNYCH

IC50 (stężenie hamujące 50%)

Cytotoksyczność metaboliczna

Aktywność łańcucha oddechowego

 

 

Pobierz KATALOG MTT-XTT