Test AMES w formie mikropłytkowej

  • Mikropłytkowy test Ames MPF Fluctuation Assay jest dostarczany jako kompletny zestaw ze szczepami i pożywkami gotowymi do użycia
  • Mikropłytkowy test Ames MPF Fluctuation Assay może być stosowany do wykrywania mutagennej aktywności substancji chemicznych, kosmetyków, farmaceutyków, dodatków do żywności, wody, powietrza, gleby i osadów
  • Dostarczane organizmy Salmonella typhimurium i Escherichia coli podlegają ścisłej kontroli jakości (genotyp i fenotyp)
  • Co najmniej 3 razy mniejsze zużycie odczynników niż w tradycyjnym teście Ames’a
  • Mniejszy nakład pracy przy wykonaniu testu i 6 razy mniej materiałów niż w tradycyjnym teście Ames’a
  • Mniejsze zużycie frakcji S9 niż w tradycyjnym teście Ames’a
  • Mikropłytkowy format nadający się do automatycznego odczytu
  • Dostępne oprogramowanie do opracowania wyników – dostęp do ściągnięcia po zalogowaniu
  • Dostępne wsparcie ze strony producenta

 

Zasada testu

Mutacje punktowe zostały wprowadzone do operonu biosyntezy histydyny (Salmonella typhimurium) lub tryptofanu (Escherichia coli), co sprawiło, że takie bakterie nie syntetyzują odpowiedniego aminokwasu. Te mutacje sprawiają, że organizmy his- lub trp- nie będą wzrastać, jeżeli na podłożu nie ma histydyny lub tryptofanu. Jeżeli zadziała czynnik mutagenny, substytucja zasad lub zmiana ramki odczytu w obrębie genu może spowodować rewersję mutacji. Takie bakterie z rewersją mutacji mogą rosnąć na podłożach odpowiednio bez histydyny lub tryptofanu.

Potencjał mutagenny związku chemicznego jest oceniany poprzez ekspozycję takich organizmów wymagających podania odpowiedniego aminokwasu na różne stężenia związku chemicznego, a następnie wybranie zdarzenia, gdy nastąpiła rewersja. Do takiego wyboru stosowane są podłoża nie zawierające odpowiednich aminokwasów, ponieważ na takich podłożach przeżywają i wzrastają tylko te komórki, w których nastąpiła rewersja mutacji.

Szczepy zawarte w tym zestawie to szczepy Salmonella typhimurium TA98, TA100, TA1535 i TA1537 oraz szczepy E.coli wp2 [pKM101] i wp2 uvrA. Szczepy TA100, TA1535 i E.coli są przeznaczone do wykrywania mutacji polegających na substytucji zasad, a szczepy TA98 i TA1537 do wykrywania mutacji ramki odczytu. Szczepy S. typhimurium mają pary zasad GC, natomiast szczepy parę zasad AT w głównym miejscu rewersji i wykrywają pewne mutageny utleniające, czynniki sieciujące i hydrazyny.

Szczepy zawarte w tym zestawie spełniają wymagania wytycznych OECD 471 do badania związków chemicznych.