ROTOXKIT F acute – Mikrobiotest toksyczności ostrej: 24 godzinny test toksyczności ostrej, oparty na wrotkach Brachionus calyciflorus. Ten mikrobiotest jest zgodny z normą ASTM E1440-91.

ROTOXKIT F schort-chronic – Mikrobiotest krótkotrwałej toksyczności chronicznej: 48 godzinny test krótkotrwałej toksyczności chronicznej (reprodukcja), oparty na wrotkach Brachionus calyciflorus. Ten test jest zgodny z normą AFNOR.

 

Zestaw ACUTE ROTOXKIT F zawiera wszystkie elementy do przeprowadzenia 6 (sześciu) testów toksyczności ostrej, natomiast zestaw SHORT-CHRONIC ROTOXKIT F zawiera wszystkie elementy do przeprowadzenia 3 (trzech) testów toksyczności przy użyciu wrotki Brachinious calyciflorus.

Wrotki są bardzo ważnymi członkami środowiska wodnego. Stanowią one jeden z głównych składników zooplanktonu ze stopniem przetwarzania większym niż skorupiaki.

Łatwe wykonanie testu i szczegółowa instrukcja dołączona do testu sprawiają, że jest on szeroko stosowany i dający szczegółowe wyniki. Organizmy testowe są składnikiem zestawu, w postaci jajeczek przetrwalnych, które mogą być na żądanie gotowe do użycia w ciągu 24 godzin, poprzez dostarczenie pożywki do próby.