TOXKIT

Nazwa testu Oceniany parametr Organizm testowy Matryca
MicroBioTesty Testy dla wód słodkich i substancji chemicznych
ALGALTOXKIT F toksyczność chroniczna Pseudokirchneriella subcapitata Wody słodkie i substancje chemiczne, Ścieki, odcieki, wody procesowe
CERIODAPHTOXKIT F toksyczność ostra Ceriodaphnia dubia Wody słodkie i substancje chemiczne, Ścieki, odcieki, wody procesowe
DAPHTOXKIT F toksyczność ostra Daphnia magna Wody słodkie i substancje chemiczne, Ścieki, odcieki, wody procesowe
PHYTOTOXKIT dla fazy ciekłej toksyczność ostra Sinapis alba, Sorghum saccharatum, Lepidium sativum Wody słodkie i substancje chemiczne
PROTOXKIT F toksyczność chroniczna Tetrahymena thermophila Wody słodkie i substancje chemiczne
RAPIDTOXKIT F toksyczność ostra Thamnocephalus platyurus Wody słodkie i substancje chemiczne, Ścieki, odcieki, wody procesowe
ROTOXKIT F toksyczność ostra lub chroniczna Brachionus calyciflorus Wody słodkie i substancje chemiczne, Ścieki, odcieki, wody procesowe
SPIRODELA DUCKWEED TOXKIT toksyczność ostra Spirodela polyrhiza Wody słodkie i substancje chemiczne, Ścieki, odcieki, wody procesowe
THAMNOTOXKIT F toksyczność ostra Thamnocephalus platyurus Wody słodkie i substancje chemiczne, Ścieki, odcieki, wody procesowe
MicroBioTesty Testy dla wód słonych i słonawych
MARINE ALGALTOXKIT toksyczność chroniczna Phaeodactylum tricornutum Wody słone i słonawe
ARTOXKIT M toksyczność ostra Artemia fransiscana Wody słone i słonawe
ROTOXKIT M toksyczność ostra Brachionus pilicatilis Wody słone i słonawe
MicroBioTesty Testy dla gleby, osadów, fazy stałej
OSTRACODTOXKIT F toksyczność krótkotrwała chroniczna Heterocypris incongruens Gleba, osady, odpady stałe
PHYTOTOXKIT toksyczność ostra Sinapis alba, Sorghum saccharatum, Lepidium sativum Gleba, osady, odpady stałe
Akcesoria TOXKIT

Kontakt

ul. Warszawska 27
02-495 Warszawa
+48 22 8670528/9

Szukaj

© Tigret 2024
Wdrożenie: solmedia.pl